Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

агава ж.

agavă (bot.) cuvîntul este comun

агат м.

agat (miner.) cuvîntul este comun

адъютант м.

aghiotant cuvîntul este moldovenesc adjutant cuvîntul este comun

автомагистраль ж.

autostradă cuvîntul este moldovenesc autoban cuvîntul este romînesc

автомат м.

automat (dispozitiv) cuvîntul este comun

автоматизировать л.

a automatiza cuvîntul este comun

аир м.

obligeană cuvîntul este moldovenesc buciumaş cuvîntul este moldovenesc speribană cuvîntul este romînesc spetează cuvîntul este romînesc

айсберг м.

aisberg cuvîntul este comun

акклиматизация ж.

obişnuire cuvîntul este moldovenesc aclimatizare cuvîntul este comun acomodare cuvîntul este romînesc

акробат м.

gimnast cuvîntul este comun acrobat cuvîntul este comun

алиби с.

alibi cuvîntul este comun

альтруист м.

mărinimos cuvîntul este comun altruist cuvîntul este comun generos cuvîntul este romînesc

аннотация ж.

notă explicativă cuvîntul este moldovenesc adnotare cuvîntul este comun glosă cuvîntul este romînesc

античность ж.

anticitate cuvîntul este comun

апостол м.

apostol cuvîntul este comun

антихрист м.

antihrist cuvîntul este comun

арифметика ж.

aritmetică cuvîntul este comun

ария ж.

arie (muz.) cuvîntul este comun

арника ж.

podbal-de-munte cuvîntul este moldovenesc arnică cuvîntul este comun

аминь

amin cuvîntul este comun

амулет м.

talisman cuvîntul este moldovenesc amuletă cuvîntul este comun porte-bonheur cuvîntul este romînesc

автовесы м.

cîntar automat cuvîntul este comun

ангажировать л.

a angaja cuvîntul este comun a invita la dans cuvîntul este comun

арест й)

arest la domiciliu cuvîntul este comun domiciliu forţat cuvîntul este comun

афиша ж.

afiș cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "агат"

  Rusă

  Moldo/Română

  агат м. агат

  agat (miner.) cuvîntul este comun

  безотлагательно ч. безотлагательно

  fără amînare cuvîntul este moldovenesc imediat cuvîntul este romînesc

  безотлагательный л. безотлагательный

  grabnic cuvîntul este moldovenesc de neamînat cuvîntul este moldovenesc neîntîrziat cuvîntul este comun

  отлагательство с. отлагательство

  zăbavă cuvîntul este moldovenesc amânare cuvîntul este romînesc

  отлагать л. отлагать

  a depune cuvîntul este moldovenesc a sedimenta cuvîntul este romînesc

  полагать л. полагать

  1. a fi de părere cuvîntul este moldovenesc a considera cuvîntul este romînesc
  2. a socoti cuvîntul este moldovenesc a presupune cuvîntul este romînesc

  полагаться л. полагаться

  a se cuveni cuvîntul este moldovenesc a se cădea cuvîntul este romînesc

  пошагать л. пошагать

  a păşi cuvîntul este comun

  предполагать л. предполагать

  1. a crede cuvîntul este moldovenesc a admite cuvîntul este romînesc
  2. a plănui cuvîntul este moldovenesc a avea de gînd cuvîntul este moldovenesc a proiecta cuvîntul este romînesc a-şi propune cuvîntul este romînesc
  3. a presupune cuvîntul este moldovenesc a pretinde (fig.) cuvîntul este romînesc

  предполагаться л. предполагаться

  a se presupune cuvîntul este comun

  располагать л. располагать

  1. a avea la îndemînă cuvîntul este moldovenesc a dispune cuvîntul este romînesc
  2. a insufla simpatie cuvîntul este moldovenesc a obţine bunăvoinţa cuvîntul este romînesc
  3. a avea de gînd cuvîntul este moldovenesc a intenţiona cuvîntul este romînesc

  рукополагать л. рукополагать

  a popi cuvîntul este moldovenesc a hirotonisi cuvîntul este romînesc

  шагать л. шагать

  a păşi cuvîntul este comun

  шпагат м. шпагат

  şpagat cuvîntul este moldovenesc sfoară cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter