Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

азиаты н.

asiaţi cuvîntul este comun

азот м.

azot cuvîntul este comun

азотистый л.

azotic cuvîntul este comun

азотный л.

azotat cuvîntul este comun azotos cuvîntul este comun

аист м.

cocostîrc cuvîntul este moldovenesc barză cuvîntul este moldovenesc cocor cuvîntul este romînesc gruie cuvîntul este romînesc

аистенок м.

pui de cocostîrc cuvîntul este moldovenesc pui de cocor cuvîntul este romînesc

аистиный л.

de cocostîrc cuvîntul este moldovenesc de cocor cuvîntul este romînesc

аистиха ж.

cocostîrcă cuvîntul este moldovenesc cocoară cuvîntul este romînesc

аистник

ciocul-berzei cuvîntul este moldovenesc pliscul-cocorului cuvîntul este romînesc

аистовый л.

de cocostîrc cuvîntul este moldovenesc de barză cuvîntul este moldovenesc de cocor cuvîntul este romînesc

айва д)

gutui (copac) cuvîntul este comun gutuie (fruct) cuvîntul este comun

айвовый л.

de gutuie cuvîntul este comun

академик м.

academician cuvîntul este comun

академия ж.

academie cuvîntul este comun

акант

talpa-ursului cuvîntul este moldovenesc acantă cuvîntul este comun

акация ж.

salcîm cuvîntul este comun

акваланг м.

acvalang cuvîntul este moldovenesc aparat pentru înotul subacvatic cuvîntul este romînesc

аквалангист м.

acvalangist cuvîntul este moldovenesc acvanaut cuvîntul este romînesc

аквамарин

acvamarin cuvîntul este comun

аквамариновый л.

de acvamarin cuvîntul este comun

акварель ж.

acuarelă cuvîntul este comun

аквариум м.

acvariu cuvîntul este comun

акватория ж.

acvatoriu cuvîntul este comun

акведук м.

apeduct cuvîntul este comun

аккредитив м.

acreditiv cuvîntul este comun

аккредитация

acreditare cuvîntul este comun

аккумулирование с.

colectare cuvîntul este moldovenesc acumulare cuvîntul este comun

аккумулятор м.

acumulator cuvîntul este comun baterie cuvîntul este romînesc

аккуратно ч.

cu acurateţe cuvîntul este moldovenesc punctual cuvîntul este comun ordonat cuvîntul este romînesc

аккуратность ж.

acurateţe cuvîntul este moldovenesc precizie cuvîntul este moldovenesc punctualitate cuvîntul este comun exactitate cuvîntul este romînesc

аккуратный л.

precis cuvîntul este moldovenesc îngrijit cuvîntul este comun punctual cuvîntul este comun ordonat cuvîntul este romînesc exact cuvîntul este romînesc

акселератор м.

accelerator cuvîntul este comun

аксессуары н.

accesorii cuvîntul este comun

аксиома ж.

axiomă cuvîntul este comun

акт м.

faptă cuvîntul este moldovenesc document cuvîntul este moldovenesc ucaz cuvîntul este moldovenesc lege cuvîntul este moldovenesc manifestare cuvîntul este moldovenesc act (teatr.) cuvîntul este comun certificat cuvîntul este romînesc decizie a unei autorităţi cuvîntul este romînesc eveniment cuvîntul este romînesc acţiune cuvîntul este romînesc act cuvîntul este comun

актер м.

artist cuvîntul este moldovenesc actor cuvîntul este comun

актив

active cuvîntul este comun

активизация ж.

activizare cuvîntul este comun

активист м.

activist cuvîntul este comun militant cuvîntul este romînesc

активность ж.

activism cuvîntul este moldovenesc spirit activ cuvîntul este romînesc

актиния ж.

actinie (zool.) cuvîntul este comun

актуальность ж.

actualitate cuvîntul este comun

актуальный л.

de actualitate cuvîntul este comun curent cuvîntul este comun

акула ж.

rechin cuvîntul este comun

акустика ж.

acustică cuvîntul este comun

акушерка ж.

moaşă cuvîntul este moldovenesc obstetriciană cuvîntul este romînesc

акциз м.

acciz cuvîntul este comun

акцизный л.

de acciz cuvîntul este comun

акционер м.

acţionar cuvîntul este comun

акционерный л.

de acţiuni cuvîntul este comun pe acţiuni cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "акт"

  Rusă

  Moldo/Română

  абстрактный л. абстрактный

  abstract cuvîntul este comun

  акт м. акт

  1. faptă cuvîntul este moldovenesc manifestare cuvîntul este moldovenesc eveniment cuvîntul este romînesc acţiune cuvîntul este romînesc
  2. act (teatr.) cuvîntul este comun
  3. ucaz cuvîntul este moldovenesc lege cuvîntul este moldovenesc decizie a unei autorităţi cuvîntul este romînesc
  4. document cuvîntul este moldovenesc certificat cuvîntul este romînesc act cuvîntul este comun

  актер м. актер

  artist cuvîntul este moldovenesc actor cuvîntul este comun

  актив актив

  active cuvîntul este comun

  активизация ж. активизация

  activizare cuvîntul este comun

  активист м. активист

  activist cuvîntul este comun militant cuvîntul este romînesc

  активность ж. активность

  activism cuvîntul este moldovenesc spirit activ cuvîntul este romînesc

  актиния ж. актиния

  actinie (zool.) cuvîntul este comun

  актуальность ж. актуальность

  actualitate cuvîntul este comun

  актуальный л. актуальный

  de actualitate cuvîntul este comun curent cuvîntul este comun

  антракт м. антракт

  antract (teatr.) cuvîntul este comun

  экстракт м. экстракт

  1. extract cuvîntul este comun
  2. sumar cuvîntul este moldovenesc rezumat cuvîntul este romînesc

  бактериоз бактериоз

  bacterioză cuvîntul este comun

  бактериолог м. бактериолог

  bacteriolog cuvîntul este comun

  бактерицид бактерицид

  bactericid cuvîntul este comun

  бактерия ж. бактерия

  bacterie cuvîntul este comun

  бесконтактный л. бесконтактный

  fără contact cuvîntul este comun

  бестактный л. бестактный

  fără tact cuvîntul este moldovenesc nedelicat cuvîntul este romînesc

  бесхарактерный л. бесхарактерный

  fără caracter cuvîntul este comun

  дактилоскопия ж. дактилоскопия

  dactiloscopie cuvîntul este comun

  двухтактный л. двухтактный

  în două măsuri cuvîntul este moldovenesc în doi timpi cuvîntul este romînesc

  дезактивация ж. дезактивация

  dezactivare cuvîntul este comun

  де-факто ч. де-факто

  de facto cuvîntul este comun

  дидактика ж. дидактика

  didactică cuvîntul este comun

  факт м. факт

  fapt cuvîntul este comun

  фактически ч. фактически

  de fapt cuvîntul este comun de facto cuvîntul este comun în realitate cuvîntul este comun

  фактический л. фактический

  faptic cuvîntul este comun real cuvîntul este comun

  фактор м. фактор

  factor cuvîntul este comun

  фактура ж. фактура

  factură cuvîntul este comun

  галактика ж. галактика

  galactică cuvîntul este moldovenesc galaxie cuvîntul este romînesc

  характер м. характер

  fire cuvîntul este moldovenesc caracter cuvîntul este comun natură cuvîntul este romînesc

  характеризовать л. характеризовать

  a caracteriza cuvîntul este comun

  характеризоваться л. характеризоваться

  a se defini cuvîntul este moldovenesc a se caracteriza cuvîntul este comun a se distinge cuvîntul este romînesc

  характеристика ж. характеристика

  caracteristică cuvîntul este comun

  характерно ч. характерно

  caracteristic cuvîntul este comun

  характерный л. характерный

  1. caracteristic cuvîntul este comun tipic cuvîntul este comun specific cuvîntul este comun predominant cuvîntul este comun
  2. îndărătnic cuvîntul este moldovenesc încăpăţinat cuvîntul este romînesc

  катаракта ж. катаракта

  albeaţă cuvîntul este moldovenesc cataractă cuvîntul este comun

  киноактер м. киноактер

  actor de cinema cuvîntul este comun

  компактный л. компактный

  compact cuvîntul este comun

  контакт м. контакт

  contact cuvîntul este comun

  контракт м. контракт

  contract cuvîntul este comun

  контрактовать л. контрактовать

  a contracta cuvîntul este comun

  лактоза ж. лактоза

  lactoză cuvîntul este moldovenesc lactobioză cuvîntul este romînesc

  лактация ж. лактация

  alăptare cuvîntul este moldovenesc lactaţie cuvîntul este romînesc

  нетактичный л. нетактичный

  lipsit de tact cuvîntul este moldovenesc nedelicat cuvîntul este romînesc

  отредактировать л. отредактировать

  a redacta cuvîntul este comun

  пакт м. пакт

  înţelegere cuvîntul este comun pact cuvîntul este comun tratat cuvîntul este comun

  постфактум м. постфактум

  post-factum cuvîntul este comun

  практик м. практик

  om practic cuvîntul este comun practician cuvîntul este comun

  практика ж. практика

  practică cuvîntul este comun

  практикант м. практикант

  practicant cuvîntul este comun stagiar cuvîntul este romînesc

  практиковать л. практиковать

  a practica cuvîntul este comun

  практиковаться л. практиковаться

  1. a se obișnui cuvîntul este moldovenesc a se practica cuvîntul este comun
  2. a face practică cuvîntul este comun a se antrena cuvîntul este comun a exersa cuvîntul este romînesc

  практицизм м. практицизм

  practicism cuvîntul este comun spirit practic cuvîntul este comun

  практически ч. практически

  practic cuvîntul este comun realmente cuvîntul este romînesc

  практический л. практический

  practic cuvîntul este comun aplicat cuvîntul este romînesc

  практичный л. практичный

  practic cuvîntul este comun comod cuvîntul este romînesc

  профилактика ж. профилактика

  profilaxie cuvîntul este comun

  профилакторий м. профилакторий

  dispensar cuvîntul este moldovenesc preventoriu cuvîntul este romînesc

  радиоактивность ж. радиоактивность

  radioactivitate cuvîntul este comun

  радиоактивный л. радиоактивный

  radioactiv cuvîntul este comun

  реактив м. реактив

  reactiv (chim.) cuvîntul este comun

  редактировать л. редактировать

  a redacta cuvîntul este comun

  слабохарактерный л. слабохарактерный

  slab de înger cuvîntul este comun lipsit de voinţă cuvîntul este romînesc

  такт м. такт

  1. măsură cuvîntul este comun ritm (muz.) cuvîntul este comun
  2. tact cuvîntul este comun

  тактично ч. тактично

  tacticos cuvîntul este comun

  тактичность ж. тактичность

  bună-cuviinţă cuvîntul este moldovenesc tact cuvîntul este comun delicateţe cuvîntul este romînesc

  тактичный л. тактичный

  cu tact cuvîntul este comun tacticos cuvîntul este comun

  тракт м. тракт

  şleau cuvîntul este moldovenesc drum mare cuvîntul este romînesc

  трактат м. трактат

  1. cercetare cuvîntul este moldovenesc studiu ştiinţific cuvîntul este romînesc
  2. convenție cuvîntul este comun pact cuvîntul este comun tratat cuvîntul este comun

  трактир м. трактир

  crîşmă cuvîntul este moldovenesc han cuvîntul este moldovenesc birt cuvîntul este romînesc

  трактирный л. трактирный

  de han cuvîntul este moldovenesc de crîşmă cuvîntul este moldovenesc de birt cuvîntul este romînesc

  трактирщик м. трактирщик

  hangiu cuvîntul este moldovenesc crîşmar cuvîntul este moldovenesc birtaş cuvîntul este romînesc

  трактовать л. трактовать

  a tîlcui cuvîntul este moldovenesc a interpreta cuvîntul este comun

  трактоваться л. трактоваться

  a fi tîlcuit cuvîntul este moldovenesc a fi interpretat cuvîntul este comun

  трактовка ж. трактовка

  tîlcuire cuvîntul este moldovenesc interpretare cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter