Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

азотный л.

azotat azotos

аист м.

cocostîrc gruie barză cocor

аистенок м.

pui de cocostîrc pui de cocor

аистиный л.

de cocostîrc de cocor

аистиха ж.

cocostîrcă cocoară

аистник

ciocul-berzei pliscul-cocorului

аистовый л.

de cocostîrc de cocor de barză

айва д)

gutui (copac)

айвовый л.

de gutuie

академик м.

academician

акант

talpa-ursului acantă

акация ж.

salcîm salcâm

акваланг м.

acvalang aparat pentru înotul subacvatic

аквалангист м.

acvalangist acvanaut

аккредитив

acreditiv acreditare acreditiv acreditare

аккумулятор м.

acumulator baterie

аккуратно ч.

cu acurateţe punctual ordonat

аккуратность ж.

acurateţe precizie punctualitate exactitate

аккуратный л.

îngrijit precis punctual exact ordonat

акт м.

faptă act (teatr.) lege document acţiune decizie a unei autorităţi manifestare ucaz certificat eveniment

актер м.

artist actor

актив

active activ

активист м.

activist militant

активность ж.

activism spirit activ

актиния ж.

actinie (zool.)

актуальный л.

actual de actualitate important în acest moment curent momentan

акушерка ж.

moaşă obstetriciană baică (textil)

акционерный л.

de acţiuni pe acţiuni

акция ж.

acţiune faptă autoritate (fig.) hârtie de valoare importanţă (fig.) fabulă mişcare (a mînii, aripii) activitate efect (fig.)

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "акт"

  Rusă

  Moldo/Română

  абстрактный л. абстрактный

  abstract

  акт м. акт

  faptă act (teatr.) lege document acţiune decizie a unei autorităţi manifestare ucaz certificat eveniment

  актер м. актер

  artist actor

  актив актив

  active activ

  активизация ж. активизация

  activizare

  активист м. активист

  activist militant

  активность ж. активность

  activism spirit activ

  актиния ж. актиния

  actinie (zool.)

  актуальность ж. актуальность

  actualitate

  актуальный л. актуальный

  actual de actualitate important în acest moment curent momentan

  антракт м. антракт

  antract (teatr.)

  галактика ж. галактика

  galactică galaxie

  дактилоскопия ж. дактилоскопия

  dactiloscopie

  двухтактный л. двухтактный

  în două măsuri în doi timpi

  дезактивация ж. дезактивация

  dezactivare

  де-факто ч. де-факто

  de fapt de facto

  дидактика ж. дидактика

  didactică

  катаракта ж. катаракта

  albeaţă cataractă

  киноактер м. киноактер

  actor de cinema

  компактный л. компактный

  compact

  контакт м. контакт

  contact

  контракт м. контракт

  contract

  контрактовать л. контрактовать

  a contracta

  лактоза ж. лактоза

  lactoză lactobioză

  лактация ж. лактация

  alăptare lactaţie

  нетактичный л. нетактичный

  fără tact lipsit de tact nedelicat

  экстракт м. экстракт

  extract sumar rezumat

  факт м. факт

  fapt

  фактически ч. фактически

  de fapt de facto în realitate

  фактический л. фактический

  faptic real

  фактор м. фактор

  factor

  фактура ж. фактура

  factură

  характер м. характер

  fire caracter natură

  характеризовать л. характеризовать

  a caracteriza

  характеризоваться л. характеризоваться

  a se defini a se caracteriza a se distinge

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter