Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

аскариды н.

limbrici cuvîntul este moldovenesc ascaride cuvîntul este romînesc

аскет м.

ascet cuvîntul este comun

аспирант м.

aspirant cuvîntul este moldovenesc doctorand cuvîntul este romînesc

ассигнация ж.

bilet de bancă cuvîntul este moldovenesc asignaţie cuvîntul este comun bancnotă cuvîntul este comun

ассигнование с.

asignare cuvîntul este moldovenesc alocare cuvîntul este comun repartizare cuvîntul este romînesc

ассигновать л.

a aloca cuvîntul este comun a repartiza cuvîntul este romînesc

ассимилировать л.

a însuşi cuvîntul este moldovenesc a asimila cuvîntul este comun a transforma cuvîntul este romînesc

ассортимент м.

asortiment cuvîntul este comun

ассоциация ж.

asociaţie cuvîntul este comun

астма ж.

astmă cuvîntul este moldovenesc astm cuvîntul este romînesc

астра

ochiul-boului cuvîntul este moldovenesc astră cuvîntul este moldovenesc steluţă-vânătă cuvîntul este romînesc rujă de toamnă cuvîntul este romînesc

астроном м.

astronom cuvîntul este comun

астрономия ж.

astronomie cuvîntul este comun

асфальт м.

asfalt cuvîntul este comun

атака ж.

atac cuvîntul este moldovenesc năvală cuvîntul este comun asalt cuvîntul este romînesc ofensivă cuvîntul este romînesc

атаковать л.

a ataca cuvîntul este moldovenesc a năvăli cuvîntul este comun a asalta cuvîntul este romînesc a merge în ofensivă cuvîntul este romînesc

атаман м.

ataman cuvîntul este moldovenesc hatman cuvîntul este comun căpetenie de cazaci cuvîntul este romînesc

атеист м.

ateist cuvîntul este moldovenesc necredincios cuvîntul este comun ateu cuvîntul este romînesc

ателье с.

atelier cuvîntul este comun

атеросклероз

ateroscleroză cuvîntul este comun

атлетика ж.

atletică cuvîntul este moldovenesc atletism cuvîntul este romînesc

атмосфера ж.

văzduh cuvîntul este moldovenesc atmosferă cuvîntul este comun ambianţă cuvîntul este romînesc

аттестат м.

atestat cuvîntul este moldovenesc certificat de studii cuvîntul este romînesc

аттестация ж.

confirmare cuvîntul este comun atestare cuvîntul este comun

аудировать л.

a audia cuvîntul este comun

аудит м.

audit cuvîntul este comun

аудитор м.

auditor cuvîntul este comun

аудитория ж.

auditoriu cuvîntul este moldovenesc sală de lecţii cuvîntul este moldovenesc asistență cuvîntul este comun aulă cuvîntul este romînesc totalitatea ascultătorilor cuvîntul este comun

аукцион м.

mezat cuvîntul este moldovenesc licitaţie cuvîntul este comun aucţiune cuvîntul este romînesc

аукционер м.

participant la licitaţii cuvîntul este comun licitant cuvîntul este romînesc

аукционист м.

samsar cuvîntul este moldovenesc specialist în licitaţii cuvîntul este comun curtier cuvîntul este romînesc

аутентичный л.

get-beget cuvîntul este moldovenesc autentic cuvîntul este comun veritabil cuvîntul este romînesc

афганцы н.

afgani cuvîntul este comun

аферист м.

coţcar cuvîntul este moldovenesc şuler cuvîntul este moldovenesc aferist cuvîntul este moldovenesc escroc cuvîntul este romînesc aventurier cuvîntul este comun

афиняне н.

atenieni cuvîntul este comun

афишировать л.

a afişa cuvîntul este moldovenesc a se făli cuvîntul este moldovenesc a scoate în evidenţă cuvîntul este romînesc a demonstra cuvîntul este comun

африкаанс к)

afrikaans (limbă) cuvîntul este comun

аффектация л.

sclifoseală cuvîntul este moldovenesc fandoseală cuvîntul este moldovenesc emfază cuvîntul este romînesc artificialitate cuvîntul este romînesc

афферентный л.

aferent cuvîntul este comun

ахинея ж.

gogomănie cuvîntul este moldovenesc inepţie cuvîntul este romînesc

ацетилен м.

acetilenă (chim.) cuvîntul este comun

ацетон м.

acetonă cuvîntul este comun

аэродром м.

aerodrom cuvîntul este comun

аэрозоль м.

aerosol cuvîntul este comun

аэроплан м.

aeroplan cuvîntul este moldovenesc avion cuvîntul este comun

аэропорт м.

aeroport cuvîntul este comun

аэротерапия ж.

aeroterapie cuvîntul este comun

аятолла

ayatolah cuvîntul este comun

авторучка ж.

stilou cuvîntul este comun stilograf cuvîntul este romînesc

автостоп м.

autostop cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "астра"

  Rusă

  Moldo/Română

  астра астра

  ochiul-boului cuvîntul este moldovenesc astră cuvîntul este moldovenesc steluţă-vânătă cuvîntul este romînesc rujă de toamnă cuvîntul este romînesc

  кастрат м. кастрат

  jugănit cuvîntul este moldovenesc castrat cuvîntul este comun scopit cuvîntul este romînesc

  кастрация ж. кастрация

  jugănire cuvîntul este moldovenesc castrare cuvîntul este comun scopire cuvîntul este romînesc

  настрадаться л. настрадаться

  a îndura multe cuvîntul este moldovenesc a suferi mult cuvîntul este romînesc

  незастрахованный л. незастрахованный

  neocrotit cuvîntul este moldovenesc neasigurat cuvîntul este comun neprotejat cuvîntul este romînesc

  растравить л. растравить

  1. a zgîncili cuvîntul este moldovenesc a scormoni cuvîntul este moldovenesc a zgândărî cuvîntul este romînesc
  2. a grava cuvîntul este moldovenesc a reliefa ceva (tipogr.) cuvîntul este romînesc

  растравление с. растравление

  scormonire cuvîntul este moldovenesc zgîncilire cuvîntul este moldovenesc răscolire cuvîntul este romînesc stârnire cuvîntul este romînesc

  растранжиривать л. растранжиривать

  a cheltui cuvîntul este comun a risipi cuvîntul este romînesc

  растранжиривание с. растранжиривание

  cheltuire cuvîntul este comun risipă cuvîntul este romînesc

  растрата ж. растрата

  sustragere (de bani) cuvîntul este moldovenesc fraudă cuvîntul este comun delapidare cuvîntul este romînesc

  растратить л. растратить

  a sustrage cuvîntul este moldovenesc a defrauda cuvîntul este comun a delapida cuvîntul este romînesc

  растратчик м. растратчик

  defraudator cuvîntul este comun delapidator cuvîntul este romînesc

  застрахованный л. застрахованный

  asigurat cuvîntul este comun

  застраховаться л. застраховаться

  a se asigura cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter