Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

бедняк м.

nevoiaş cuvîntul este moldovenesc sărac cuvîntul este comun pauper cuvîntul este romînesc

бедовый л.

poznaş cuvîntul este moldovenesc ghiduş cuvîntul este moldovenesc isteţ cuvîntul este romînesc îndrăzneţ cuvîntul este romînesc

бедокурить л.

a face pozne cuvîntul este moldovenesc a face strengării cuvîntul este romînesc

бедренный л.

de şold cuvîntul este moldovenesc femural cuvîntul este romînesc

бедро с.

şold cuvîntul este moldovenesc coapsă cuvîntul este romînesc

бедственный л.

cumplit cuvîntul este moldovenesc groaznic cuvîntul este moldovenesc dezastruos cuvîntul este romînesc

бедствие с.

năpastă cuvîntul este moldovenesc nenorocire cuvîntul este moldovenesc calamitate cuvîntul este romînesc dezastru cuvîntul este romînesc

бедствовать л.

a trăi în sărăcie cuvîntul este moldovenesc a trăi în mizerie cuvîntul este romînesc

бедуин м.

beduin cuvîntul este comun

беж л.

cafeniu-deschis cuvîntul este moldovenesc bej cuvîntul este comun

бежать л.

a fugi cuvîntul este comun

беженец м.

bejenar cuvîntul este moldovenesc refugiat cuvîntul este comun

беженка ж.

bejenară cuvîntul este moldovenesc refugiată cuvîntul este comun

беженский л.

de bejenar cuvîntul este moldovenesc de refugiat cuvîntul este romînesc

беженство с.

bejenie cuvîntul este moldovenesc refugiere cuvîntul este comun

без

fără cuvîntul este comun

безаварийный л.

fără accidente cuvîntul este comun

безалаберно ч.

dezordonat cuvîntul este moldovenesc fară noimă cuvîntul este romînesc

безалаберность ж.

dezordine cuvîntul este moldovenesc neorînduială cuvîntul este moldovenesc debandadă cuvîntul este romînesc

безалаберный л.

dezordonat cuvîntul este moldovenesc zăpăcit cuvîntul este romînesc

безалкогольный л.

fără alcool cuvîntul este comun

безальтернативный л.

fără alternativă cuvîntul este comun

безапелляционный л.

fără drept de apel cuvîntul este comun

безбалочный л.

fără grinzi cuvîntul este comun

безатомный л.

denuclearizat cuvîntul este comun

безбедный л.

îndestulat cuvîntul este moldovenesc avut cuvîntul este comun înstărit cuvîntul este romînesc

безбелковый л.

fără albumină cuvîntul este comun

безбожие с.

ateism cuvîntul este comun

безбожник м.

necredincios cuvîntul este comun ateu cuvîntul este comun nelegiuit cuvîntul este romînesc

безбожно ч.

cu nerușinare cuvîntul este comun fără credinţă în Dumnezeu cuvîntul este comun revoltător (fig.) cuvîntul este romînesc

безболезненно ч.

nedureros cuvîntul este comun fără durere cuvîntul este comun

безбородый л.

spîn cuvîntul este moldovenesc imberb cuvîntul este romînesc

безбоязненно ч.

fără teamă cuvîntul este moldovenesc fără frică cuvîntul este moldovenesc temerar cuvîntul este romînesc

безбоязненный л.

neînfricat cuvîntul este moldovenesc temerar cuvîntul este romînesc

безбрачие с.

celibat cuvîntul este comun

безбрачный л.

de celibatar cuvîntul este comun

безбрежность ж.

nemărginire cuvîntul este comun

безбрежный л.

nețărmurit cuvîntul este comun nemărginit cuvîntul este comun

безвестность ж.

anonimat cuvîntul este comun

безвестный л.

necunoscut cuvîntul este moldovenesc anonim cuvîntul este comun obscur cuvîntul este romînesc

безветренный л.

fără vînt cuvîntul este comun

безветрие с.

acalmie cuvîntul este comun

безвизовый л.

fără viză cuvîntul este moldovenesc de liberă trecere cuvîntul este romînesc

безвинный л.

nevinovat cuvîntul este comun fără vină cuvîntul este comun

безвкусный л.

fără gust cuvîntul este comun searbăd cuvîntul este romînesc

безвластие с.

lipsă de guvernămînt cuvîntul este comun

безводный л.

fără apă cuvîntul este comun

безвозвратно ч.

definitiv cuvîntul este comun pentru totdeauna cuvîntul este comun

безвозвратный т)

nerambursabil cuvîntul este comun

безвозмездно ч.

gratis cuvîntul este moldovenesc fără plată cuvîntul este moldovenesc gratuit cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "баклажан"

  Rusă

  Moldo/Română

  баклажан м. баклажан

  vînătă cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter