Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

безволие с.

lipsă de voinţă cuvîntul este moldovenesc abulie cuvîntul este romînesc

безвольный л.

lipsit de voință cuvîntul este moldovenesc abulic cuvîntul este romînesc

безвредный л.

nevătămător cuvîntul este moldovenesc inofensiv cuvîntul este romînesc

безвременно ч.

prematur cuvîntul este comun

безволосый л.

pleşcat cuvîntul este moldovenesc chel cuvîntul este romînesc

безвыгодный л.

neavantajos cuvîntul este moldovenesc neconvenabil cuvîntul este moldovenesc nerentabil cuvîntul este romînesc

безвылазно ч.

fără a ieşi cuvîntul este moldovenesc fără a părăsi locul cuvîntul este romînesc

безвыходный л.

fără ieşire cuvîntul este moldovenesc fără scăpare cuvîntul este moldovenesc fără soluţie cuvîntul este romînesc desperat cuvîntul este romînesc

безгласный л.

fără glas cuvîntul este moldovenesc fără voce cuvîntul este romînesc

безголовый л.

fără cap cuvîntul este moldovenesc fără minte cuvîntul este moldovenesc prost (fig.) cuvîntul este comun acefal cuvîntul este romînesc

безголосый л.

fără glas cuvîntul este moldovenesc afon cuvîntul este comun fără voce cuvîntul este romînesc

безграмотность ж.

neștiință de carte cuvîntul este moldovenesc analfabetism cuvîntul este comun ignoranţă cuvîntul este romînesc

безграмотный л.

analfabet cuvîntul este comun

безграничный л.

nelimitat cuvîntul este romînesc

безгрешный л.

fără păcate cuvîntul este comun

бездарность ж.

incapacitate cuvîntul este comun

бездействие с.

inactivitate cuvîntul este comun

бездейственный л.

inactiv cuvîntul este comun

безделица ж.

bagatelă cuvîntul este comun

безделушка ж.

bibelou cuvîntul este comun

бездельник м.

pierde-vară cuvîntul este moldovenesc leneș cuvîntul este moldovenesc trândav cuvîntul este romînesc

бездельничать л.

a pierde timpul de pomană cuvîntul este moldovenesc a trândăvi cuvîntul este romînesc

безденежный л.

fără bani cuvîntul este comun lefter cuvîntul este comun

бездефектный л.

fără cusur cuvîntul este moldovenesc fără defecte cuvîntul este comun

бездефицитный л.

nedificitar cuvîntul este comun

бездеятельность ж.

inactivitate cuvîntul este comun

бездна ж.

beznă cuvîntul este moldovenesc mulțime mare cuvîntul este moldovenesc prăpastie cuvîntul este moldovenesc sumedenie cuvîntul este comun puzderie cuvîntul este romînesc genune cuvîntul este romînesc abis cuvîntul este romînesc cantitate mare cuvîntul este romînesc

бездоговорный л.

necontractual cuvîntul este comun

бездоказательность с.

netemeinicie cuvîntul este moldovenesc lipsă de probe cuvîntul este romînesc

бездоказательный л.

lipsit de dovezi cuvîntul este moldovenesc neîntemeiat cuvîntul este moldovenesc neargumentat cuvîntul este romînesc nemotivat cuvîntul este romînesc

бездолье с.

năpastă cuvîntul este moldovenesc belea cuvîntul este romînesc

бездомный л.

fără adăpost cuvîntul este comun

бездонный л.

fără fund cuvîntul este moldovenesc foarte adânc cuvîntul este romînesc

бездорожье с.

drumuri rele cuvîntul este moldovenesc drumuri desfundate cuvîntul este romînesc

бездоходный л.

fără profit cuvîntul este comun

бездумный л.

nechibzuit cuvîntul este comun

бездыханный л.

neînsufleţit cuvîntul este moldovenesc fără suflare cuvîntul este comun

безжалостный л.

nemilos cuvîntul este moldovenesc necruțător cuvîntul este comun neînduplecat cuvîntul este romînesc

безжизненный л.

lipsit de viaţă cuvîntul este moldovenesc mort cuvîntul este comun

беззаботный л.

fără griji cuvîntul este comun

беззаветно ч.

neprecupeţit cuvîntul este moldovenesc cu abnegaţie cuvîntul este romînesc

беззаветный л.

neprecupeţit cuvîntul este moldovenesc plin de abnegație cuvîntul este romînesc

беззаконие л.

nelegiuire cuvîntul este comun fărădelege cuvîntul este comun

беззастенчиво ч.

cu neruşinare cuvîntul este comun obraznic cuvîntul este comun neobrăzat cuvîntul este romînesc

беззастенчивый л.

neruşinat cuvîntul este comun obraznic cuvîntul este comun neobrăzat cuvîntul este romînesc

беззащитный л.

lipsit de apărare cuvîntul este moldovenesc neocrotit cuvîntul este moldovenesc neprotejat cuvîntul este romînesc neajutorat cuvîntul este romînesc

беззвучный л.

fără zgomot cuvîntul este moldovenesc înăbuşit cuvîntul este romînesc

безземельный л.

fără pămînt cuvîntul este comun

беззлобие ж.

lipsă de răutate cuvîntul este comun

беззлобный л.

fără răutate cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "бак"

  Rusă

  Moldo/Română

  байбак ж. байбак

  1. hîrciog cuvîntul este moldovenesc marmotă (zool.) cuvîntul este comun
  2. băbălău (peior.) cuvîntul este moldovenesc greoi cuvîntul este romînesc om leneş cuvîntul este romînesc

  бак бак

  bac cuvîntul este moldovenesc rezervor cuvîntul este comun teugă cuvîntul este romînesc

  бакалавр м. бакалавр

  bacalaureat cuvîntul este comun

  бакалейный л. бакалейный

  de băcănie cuvîntul este comun

  бакалейщик м. бакалейщик

  băcan cuvîntul este comun

  бакалейщица ж. бакалейщица

  băcăniţă cuvîntul este comun băcăneasă cuvîntul este comun

  бакалея ж. бакалея

  băcănie cuvîntul este comun

  бакен бакен

  geamandură cuvîntul este comun

  бакенбарды н. бакенбарды

  favoriţi cuvîntul este comun

  баклажан м. баклажан

  vînătă cuvîntul este comun

  баклажка ж. баклажка

  ploscă cuvîntul este comun

  баклан м. баклан

  corb-de-mare cuvîntul este moldovenesc cormoran cuvîntul este romînesc

  баклушничать л. баклушничать

  a lenevi cuvîntul este moldovenesc a trândăvi cuvîntul este romînesc

  бактериоз бактериоз

  bacterioză cuvîntul este comun

  бактериолог м. бактериолог

  bacteriolog cuvîntul este comun

  бактерицид бактерицид

  bactericid cuvîntul este comun

  бактерия ж. бактерия

  bacterie cuvîntul este comun

  бензобак м. бензобак

  rezervor de benzină cuvîntul este comun

  чебак м. чебак

  chitici cuvîntul este moldovenesc peşte mărunt cuvîntul este romînesc

  кабак м. кабак

  1. bostan cuvîntul este moldovenesc curcubetă cuvîntul este romînesc dovleac cuvîntul este romînesc
  2. crîşmă cuvîntul este moldovenesc cârciumă cuvîntul este romînesc

  рыбак м. рыбак

  pescar cuvîntul este comun

  собака ж. собака

  cîine cuvîntul este comun dulău cuvîntul este comun

  табак м. табак

  tabac cuvîntul este moldovenesc tutun cuvîntul este comun

  табакерка ж. табакерка

  tabacheră cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter