Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

безволие с.

lipsă de voinţă cuvîntul este moldovenesc abulie cuvîntul este romînesc

безвольный л.

lipsit de voință cuvîntul este moldovenesc abulic cuvîntul este romînesc

безвредный л.

nevătămător cuvîntul este moldovenesc inofensiv cuvîntul este romînesc

безвременно ч.

prematur cuvîntul este comun

безволосый л.

pleşcat cuvîntul este moldovenesc chel cuvîntul este romînesc

безвыгодный л.

neconvenabil cuvîntul este moldovenesc neavantajos cuvîntul este moldovenesc nerentabil cuvîntul este romînesc

безвылазно ч.

fără a ieşi cuvîntul este moldovenesc fără a părăsi locul cuvîntul este romînesc

безвыходный л.

fără scăpare cuvîntul este moldovenesc fără ieşire cuvîntul este moldovenesc fără soluţie cuvîntul este romînesc desperat cuvîntul este romînesc

безгласный л.

fără glas cuvîntul este moldovenesc fără voce cuvîntul este romînesc

безголовый л.

fără minte cuvîntul este moldovenesc fără cap cuvîntul este moldovenesc prost (fig.) cuvîntul este comun acefal cuvîntul este romînesc

безголосый л.

fără glas cuvîntul este moldovenesc afon cuvîntul este comun fără voce cuvîntul este romînesc

безграмотность ж.

neștiință de carte cuvîntul este moldovenesc analfabetism cuvîntul este comun ignoranţă cuvîntul este romînesc

безграмотный л.

analfabet cuvîntul este comun

безграничный л.

nelimitat cuvîntul este romînesc

безгрешный л.

fără păcate cuvîntul este comun

бездарность ж.

incapacitate cuvîntul este comun

бездействие с.

inactivitate cuvîntul este comun

бездейственный л.

inactiv cuvîntul este comun

безделица ж.

bagatelă cuvîntul este comun

безделушка ж.

bibelou cuvîntul este comun

бездельник м.

leneș cuvîntul este moldovenesc pierde-vară cuvîntul este moldovenesc trândav cuvîntul este romînesc

бездельничать л.

a pierde timpul de pomană cuvîntul este moldovenesc a trândăvi cuvîntul este romînesc

безденежный л.

lefter cuvîntul este comun fără bani cuvîntul este comun

бездефектный л.

fără cusur cuvîntul este moldovenesc fără defecte cuvîntul este comun

бездефицитный л.

nedificitar cuvîntul este comun

бездеятельность ж.

inactivitate cuvîntul este comun

бездна ж.

mulțime mare cuvîntul este moldovenesc prăpastie cuvîntul este moldovenesc beznă cuvîntul este moldovenesc sumedenie cuvîntul este comun genune cuvîntul este romînesc abis cuvîntul este romînesc cantitate mare cuvîntul este romînesc puzderie cuvîntul este romînesc

бездоговорный л.

necontractual cuvîntul este comun

бездоказательность с.

netemeinicie cuvîntul este moldovenesc lipsă de probe cuvîntul este romînesc

бездоказательный л.

neîntemeiat cuvîntul este moldovenesc lipsit de dovezi cuvîntul este moldovenesc neargumentat cuvîntul este romînesc nemotivat cuvîntul este romînesc

бездолье с.

năpastă cuvîntul este moldovenesc belea cuvîntul este romînesc

бездомный л.

fără adăpost cuvîntul este comun

бездонный л.

fără fund cuvîntul este moldovenesc foarte adânc cuvîntul este romînesc

бездорожье с.

drumuri rele cuvîntul este moldovenesc drumuri desfundate cuvîntul este romînesc

бездоходный л.

fără profit cuvîntul este comun

бездумный л.

nechibzuit cuvîntul este comun

бездыханный л.

neînsufleţit cuvîntul este moldovenesc fără suflare cuvîntul este comun

безжалостный л.

nemilos cuvîntul este moldovenesc necruțător cuvîntul este comun neînduplecat cuvîntul este romînesc

безжизненный л.

lipsit de viaţă cuvîntul este moldovenesc mort cuvîntul este comun

беззаботный л.

fără griji cuvîntul este comun

беззаветно ч.

neprecupeţit cuvîntul este moldovenesc cu abnegaţie cuvîntul este romînesc

беззаветный л.

neprecupeţit cuvîntul este moldovenesc plin de abnegație cuvîntul este romînesc

беззаконие л.

fărădelege cuvîntul este comun nelegiuire cuvîntul este comun

беззастенчиво ч.

cu neruşinare cuvîntul este comun obraznic cuvîntul este comun neobrăzat cuvîntul este romînesc

беззастенчивый л.

neruşinat cuvîntul este comun obraznic cuvîntul este comun neobrăzat cuvîntul este romînesc

беззащитный л.

neocrotit cuvîntul este moldovenesc lipsit de apărare cuvîntul este moldovenesc neprotejat cuvîntul este romînesc neajutorat cuvîntul este romînesc

беззвучный л.

fără zgomot cuvîntul este moldovenesc înăbuşit cuvîntul este romînesc

безземельный л.

fără pămînt cuvîntul este comun

беззлобие ж.

lipsă de răutate cuvîntul este comun

беззлобный л.

fără răutate cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "беззащитный"

  Rusă

  Moldo/Română

  беззащитный л. беззащитный

  neocrotit cuvîntul este moldovenesc lipsit de apărare cuvîntul este moldovenesc neprotejat cuvîntul este romînesc neajutorat cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter