Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

бисировать л.

a repeta (la cerere) a bisa

бисквит ж.

biscuit pişcot

бистро с.

bistrou bistro

бита ж.

băţ de lovit bâtă bîtă

битва ж.

încăierare luptă bătălie

битенг р)

babă (mar.) stâlp pe puntea vasului

битком й)

ticsit îndesat

биток м.

şniţel cotlet

битый л.

bătut lovit

бить л.

a bate a birui (duşmanul) a învinge (duşmanul)

битьё́ ж.

bătae spargere

битьсягл. л.

a lupta  a se zbate a se căzni a zvâcni a depune efort a zvîcni  a se strădui a palpita 

битюг м.

cal de povară cal de tracţiune

бицилин м.

bicilină

бичевание с.

biciuire stigmatizare

бичевать л.

a biciui a stigmatiza

благоверная л.

nevastă soţie consoartă

благовестить л.

a trage clopotele a bate clopotele

благовещение с.

Blagoviștenie Bunavestire

благовидный л.

cumsecade cuviincios decent

благоволение с.

bunăvoinţă îngăduinţă

благоволить л.

a arăta bunăvoinţă a fi îngăduitor

благовоние с.

miroznă mireasmă aromă

благовоспитанный л.

bine crescut educat politicos

благовремение с.

vreme potrivită timp oportun

благоговейно ч.

cu credinţă cu pietate cu evlavie evlavios

благоговейный л.

evlavios credincios

благоговение с.

credinţă evlavie

благодарение с.

mulţumire gratitudine

благодарить л.

a mulţumi a aduce mulţumiri a răsplăti a recompensa

благодарность ж.

mulţumire recunoştinţă gratitudine

благодарственный л.

de mulţumire de recunoştinţă

благодаря г.

mulţumită graţie datorită

благодатный л.

rodnic îmbelşugat abundent

благодать ж.

stare de bine de fericire

Благоденствие с.

bunăstare prosperitate prosperitate bucurie bucurie

благодетель м.

binefăcător darnic

Благодеяние с.

binefacere dărnicie mărinimie

благодушие с.

blîndeţe calm seninătate liniște

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter