Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

благодушный л.

blînd liniştit blajin calm

благожелательный л.

prietenos binevoitor favorabil

благозвучие с.

armonie eufonie

благозвучный л.

melodios eufonic

благой л.

folositor bun util

благолепие с.

frumuseţe fast strălucire pompă

благонадежность ж.

încredere loialitate fiabilitate

благонадежный л.

de nădejde fiabil de încredere

благонамеренный л.

supus regimului loial puterii

благонравный л.

bine crescut cuminte

благообразие с.

înfăţişare plăcută aspect agreabil

благополучие с.

bunăstare prosperitate

благополучно ч.

cu bine reuşit cu succes

благоприобретенный л.

agonisit întreaga viaţă

благоприятный л.

prielnic favorabil

благоразумие с.

cuminţenie înţelepciune

благоразумный л.

cuminte înţelept

благородный л.

blagorodnic nobil distins

благородство с.

mărinimie nobleţe onestitate

благосклонность ж.

îngăduinţă bunăvoinţă

благословение с.

blagoslovire binecuvântare binecuvîntare

благословенный л.

blagoslovit binecuvântat binecuvîntat

благословить л.

a blagoslovi a binecuvânta a binecuvînta

благосостояние с.

bunăstare prosperitate

благотворитель м.

binefăcător filantrop

благоустроенный л.

bine orînduit bine amenajat

благоустроить л.

a pune în ordine a amenaja

благоухать л.

a răspîndi un miros plăcut a exala arome plăcute

благоухание с.

miroznă aromă mireasmă parfum

благочестивый л.

credincios preacuvios evlavios

благочестие с.

cucernicie evlavie

благочиние с.

blagocinie arhipăstorie arhierie

благочинный м.

protopop arhiereu

блаженный л.

naiv fericit prostuţ

блаженство л.

fericire netulburată beatitudine

блаженствовать л.

a fi fericit a fi în culmea fericirii

блажной л.

buimăcit zăpăcit cu toane dezechilibrat

блажь ж.

zaluzeală nebunie neghiobie

бланк м.

blanc formular blanchetă

бланшировать л.

a opări a blanşa

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter