Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

вавилонский л.

babilonic cuvîntul este comun

вага ж.

cîntar cuvîntul este moldovenesc basculă cuvîntul este romînesc

вагинит м.

vaginită cuvîntul este comun

вагон м.

vagon cuvîntul este comun

вагонетка ж.

vagonet cuvîntul este comun

вагонка ж.

lambriu cuvîntul este comun

вагоновожатый м.

conducătorul tramvaiulului cuvîntul este moldovenesc vatman cuvîntul este romînesc

важничать л.

a-şi da ifose cuvîntul este moldovenesc a-şi da importanţă cuvîntul este romînesc

важно ч.

însemnat cuvîntul este moldovenesc important cuvîntul este romînesc

важность ж.

însemnătate cuvîntul este moldovenesc îngîmfare cuvîntul este moldovenesc trufie cuvîntul este romînesc importanţă cuvîntul este romînesc

важный л.

însemnat cuvîntul este moldovenesc important cuvîntul este romînesc

ваза ж.

vază cuvîntul este comun

вазелин м.

vaselină cuvîntul este comun

вакансия ж.

post/loc vacant cuvîntul este comun

вакантный л.

vacant cuvîntul este comun liber cuvîntul este comun

вакса ж.

vacs cuvîntul este comun

вакуум м.

vacuum cuvîntul este comun vid cuvîntul este comun

вакуумщик м.

vacuumator cuvîntul este comun vidator cuvîntul este comun

вакханалия ж.

dezmăţ cuvîntul este moldovenesc bacanală cuvîntul este comun orgie cuvîntul este romînesc

вакцина

vaccin cuvîntul este comun

вал м.

dambă cuvîntul este moldovenesc val cuvîntul este moldovenesc talaz cuvîntul este romînesc metereză cuvîntul este romînesc

валандаться л.

a se mocoşi cuvîntul este moldovenesc a se mocăi cuvîntul este romînesc

валахи н.

valahi cuvîntul este comun

валежник м.

căzătură cuvîntul este comun vreascuri cuvîntul este comun

валек м.

bătător cuvîntul este comun mai (pentru rufe) cuvîntul este romînesc

валенки н.

pîsle cuvîntul este comun pîslari cuvîntul este comun

валентность ж.

valenţă cuvîntul este comun

валерьяна

odolean cuvîntul este moldovenesc valeriană cuvîntul este comun

валерьянка ж.

substanţă extrasă din rizomul de valeriană (farm.) cuvîntul este comun

валик м.

fus cuvîntul este comun valţ cuvîntul este comun sul cuvîntul este comun

валить л.

a doborî cuvîntul este moldovenesc a zvîrli cuvîntul este moldovenesc a da năvală cuvîntul este comun a se năpusti cuvîntul este romînesc a prăbuși cuvîntul este romînesc a arunca cuvîntul este comun

валиться л.

a se prăvăli cuvîntul este moldovenesc a se prăbuşi cuvîntul este romînesc

валкий л.

care se clatină cuvîntul este moldovenesc instabil cuvîntul este romînesc

валовой л.

global cuvîntul este moldovenesc brut cuvîntul este romînesc

валок м.

polog cuvîntul este moldovenesc pală de fân cuvîntul este romînesc

валун

piatră netedă cuvîntul este comun rotunjită de valuri cuvîntul este comun

вальдшнеп м.

sitar cuvîntul este moldovenesc becaţă cuvîntul este romînesc

вальцевать л.

a vălţui cuvîntul este moldovenesc a lamina cuvîntul este romînesc

вальяжный л.

solid cuvîntul este moldovenesc impunător cuvîntul este romînesc

валяльня ж.

piuă cuvîntul este comun

валять л.

a bate în piuă cuvîntul este comun a tăvăli cuvîntul este comun a întinde (aluatul) cuvîntul este comun a piua cuvîntul este romînesc

валяться л.

a fi împrăştiat cuvîntul este moldovenesc a sta lungit cuvîntul este comun a se tăvăli cuvîntul este comun a trândăvi cuvîntul este romînesc a fi aruncat în dezordine cuvîntul este comun

ванадий м.

vanadiu cuvîntul este comun

ваниль ж.

vanilie cuvîntul este comun

ванна ж.

baie cuvîntul este moldovenesc vană cuvîntul este comun cadă cuvîntul este romînesc

ванная ж.

cameră de baie cuvîntul este comun

ванночка ж.

băiță cuvîntul este moldovenesc cădiță cuvîntul este romînesc

вар м.

uncrop cuvîntul este moldovenesc smoală topită cuvîntul este comun apă clocotită cuvîntul este comun

варвар м.

barbar cuvîntul este comun

варево м.

fiertură cuvîntul este moldovenesc zamă cuvîntul este moldovenesc udătură cuvîntul este romînesc zeamă cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "вал"

  Rusă

  Moldo/Română

  акваланг м. акваланг

  acvalang cuvîntul este moldovenesc aparat pentru înotul subacvatic cuvîntul este romînesc

  аквалангист м. аквалангист

  acvalangist cuvîntul este moldovenesc acvanaut cuvîntul este romînesc

  эквивалент м. эквивалент

  echivalent cuvîntul este comun

  эквивалентность ж. эквивалентность

  echivalență cuvîntul este comun

  бахвал м. бахвал

  fălos cuvîntul este moldovenesc lăudăros cuvîntul este comun fanfaron cuvîntul este romînesc

  бахвалиться л. бахвалиться

  a se făli cuvîntul este moldovenesc a se lăuda cuvîntul este comun

  бахвальство с. бахвальство

  fală goală cuvîntul este moldovenesc lăudăroşenie cuvîntul este comun

  бревносвал м. бревносвал

  ferestrău mecanic cuvîntul este moldovenesc troliu cuvîntul este romînesc

  буквалист м. буквалист

  literalist cuvîntul este comun

  буквально ч. буквально

  buche cu buche cuvîntul este moldovenesc întocmai cuvîntul este moldovenesc literalmente cuvîntul este romînesc cuvânt în cuvânt cuvîntul este romînesc

  буквальность ж. буквальность

  caracter literal cuvîntul este comun textual cuvîntul este comun

  буквальный л. буквальный

  1. mot-a-mot cuvîntul este comun literalmente cuvîntul este romînesc
  2. exact cuvîntul este moldovenesc direct cuvîntul este comun propriu (sensul ~) cuvîntul este romînesc

  бывало л. бывало

  se întîmpla cuvîntul este comun

  бывалый м. бывалый

  om păţit cuvîntul este moldovenesc trecut prin ciur şi dârmoi cuvîntul este romînesc

  девальвация ж. девальвация

  depreciere cuvîntul este comun devalorizare cuvîntul este comun

  деквалифицировать л. деквалифицировать

  a discalifica cuvîntul este comun

  дисквалификация ж. дисквалификация

  discalificare cuvîntul este comun

  дневальный дневальный

  de serviciu cuvîntul este moldovenesc planton cuvîntul este romînesc

  фестиваль фестиваль

  festival cuvîntul este comun

  готовальня ж. готовальня

  trusă de desen cuvîntul este comun

  хвала ж. хвала

  mărire cuvîntul este moldovenesc laudă cuvîntul este comun elogiu cuvîntul este romînesc

  хвалебно ч. хвалебно

  cu laude cuvîntul este comun elogios cuvîntul este romînesc

  хвалебный л. хвалебный

  de laudă cuvîntul este comun elogiere cuvîntul este romînesc

  хваление с. хваление

  proslăvire cuvîntul este moldovenesc elogiere cuvîntul este romînesc

  хваленый л. хваленый

  slăvit cuvîntul este moldovenesc lăudat cuvîntul este comun elogiat cuvîntul este romînesc

  хвалить л. хвалить

  a slăvi cuvîntul este moldovenesc a lăuda cuvîntul este comun a elogia cuvîntul este romînesc

  хвалиться л. хвалиться

  a se lăuda cuvîntul este comun

  извалять л. извалять

  a tăvăli cuvîntul este moldovenesc a mînji cuvîntul este moldovenesc a murdări (tăvălind) cuvîntul este romînesc

  инвалидность ж. инвалидность

  betegie cuvîntul este moldovenesc invaliditate cuvîntul este comun infirmitate cuvîntul este romînesc

  интервал м. интервал

  răstimp cuvîntul este moldovenesc interval cuvîntul este comun distanţă cuvîntul este romînesc

  кавалер м. кавалер

  1. purtător al unui orden cuvîntul este moldovenesc cavaler cuvîntul este romînesc titlu onorific cuvîntul este romînesc
  2. partener de dans cuvîntul este comun
  3. galant cuvîntul este comun bărbat amabil cuvîntul este comun

  кавалерист м. кавалерист

  călăraş cuvîntul este moldovenesc cavalerist cuvîntul este comun

  кавалькада ж. кавалькада

  cavalcadă cuvîntul este comun

  квалификация ж. квалификация

  calificare cuvîntul este comun

  квалифицированный л. квалифицированный

  calificat cuvîntul este comun

  квалифицировать л. квалифицировать

  a califica cuvîntul este comun a caracteriza cuvîntul este comun

  коваль м. коваль

  potcovar cuvîntul este moldovenesc fierar cuvîntul este comun

  ковальня ж. ковальня

  cuzniţă cuvîntul este moldovenesc fierărie cuvîntul este comun

  коновал м. коновал

  vraci de cai cuvîntul este moldovenesc nălbar cuvîntul este romînesc

  кувалда ж. кувалда

  ciocan mare cuvîntul este moldovenesc baros cuvîntul este comun

  межевальный л. межевальный

  de hotărnicire cuvîntul este moldovenesc de parcelare cuvîntul este romînesc

  навалом ч. навалом

  de-a valma cuvîntul este moldovenesc în vraf cuvîntul este moldovenesc în vrav cuvîntul este romînesc

  навалиться л. навалиться

  a da buzna cuvîntul este moldovenesc a da năvală cuvîntul este comun a se repezi cuvîntul este romînesc a tăbărî cuvîntul este romînesc

  навалить л. навалить

  a pune de-a valma cuvîntul este moldovenesc a pune grămadă cuvîntul este romînesc a arunca cuvîntul este comun

  наковальня ж. наковальня

  ilău cuvîntul este moldovenesc nicovală cuvîntul este romînesc

  наповал ч. наповал

  dintr-o dată cuvîntul este moldovenesc dintr-o lovitură cuvîntul este romînesc

  небывалый л. небывалый

  nemaipomenit cuvîntul este moldovenesc fără precedent cuvîntul este romînesc

  неквалифицированный л. неквалифицированный

  necalificat cuvîntul este comun

  обвал м. обвал

  năruire cuvîntul este moldovenesc prăbuşire cuvîntul este moldovenesc surpare cuvîntul este romînesc

  обвалить л. обвалить

  a prăbuşi cuvîntul este moldovenesc a nărui cuvîntul este moldovenesc a dărâma cuvîntul este romînesc a surpa cuvîntul este romînesc

  обвалиться л. обвалиться

  a se prăbuşi cuvîntul este moldovenesc a se nărui cuvîntul este moldovenesc a se dărâma cuvîntul este romînesc a se surpa cuvîntul este romînesc

  обвальный л. обвальный

  de năruire cuvîntul este moldovenesc de surpare cuvîntul este romînesc

  обвалять л. обвалять

  a tăvăli cuvîntul este comun a da prin ceva cuvîntul este comun

  обваляться л. обваляться

  a se mînji cuvîntul este moldovenesc a se tăvăli cuvîntul este comun a se murdări cuvîntul este romînesc

  опочивальня ж. опочивальня

  iatac cuvîntul este moldovenesc dormitor cuvîntul este romînesc

  отвал м. отвал

  răsturnare cuvîntul este moldovenesc năruire cuvîntul este moldovenesc surpare cuvîntul este romînesc

  отвалить л. отвалить

  a da la o parte cuvîntul este moldovenesc a răsturna cuvîntul este moldovenesc a separa cuvîntul este romînesc

  отвалиться л. отвалиться

  a se desprinde cuvîntul este moldovenesc a cădea cuvîntul este romînesc

  перевал м. перевал

  trecătoare cuvîntul este moldovenesc defileu cuvîntul este romînesc

  перевалка ж. перевалка

  reîncărcare cuvîntul este moldovenesc transbordare cuvîntul este romînesc

  переквалифицировать л. переквалифицировать

  a recalifica cuvîntul este comun

  перехвалить л. перехвалить

  a lăuda prea mult cuvîntul este moldovenesc a elogia cuvîntul este romînesc a copleşi cu laude cuvîntul este romînesc

  повалить л. повалить

  a doborî cuvîntul este moldovenesc a prăbuşi cuvîntul este romînesc

  повально ч. повально

  delaolaltă cuvîntul este moldovenesc pe un cap cuvîntul este moldovenesc fără excepţie cuvîntul este romînesc

  повалять л. повалять

  a tăvăli cuvîntul este comun

  поваляться л. поваляться

  1. a se tologi cuvîntul este moldovenesc a sta lungit cuvîntul este comun
  2. a se da de-a dura cuvîntul este moldovenesc a se rostogoli cuvîntul este romînesc

  подавальщик м. подавальщик

  1. ospătar cuvîntul este moldovenesc chelner cuvîntul este romînesc
  2. aducător cuvîntul este comun ajutor cuvîntul este comun

  подвал м. подвал

  pivniţă cuvîntul este moldovenesc hrubă cuvîntul este moldovenesc subsol cuvîntul este romînesc beci cuvîntul este romînesc

  поддувало с. поддувало

  foi cuvîntul este moldovenesc foale cuvîntul este moldovenesc cenuşar cuvîntul este romînesc

  покрывало с. покрывало

  pătură cuvîntul este moldovenesc cuvertură cuvîntul este romînesc

  поливалка ж. поливалка

  stropitoare cuvîntul este moldovenesc maşină de stropit cuvîntul este romînesc

  полуподвал м. полуподвал

  demisol cuvîntul este comun

  похвала ж. похвала

  laudă cuvîntul este comun

  похвалить л. похвалить

  a vorbi de bine cuvîntul este moldovenesc a lăuda cuvîntul este comun a elogia cuvîntul este romînesc

  похвалиться л. похвалиться

  a se făli cuvîntul este moldovenesc a se lăuda cuvîntul este comun

  похвальба ж. похвальба

  lăudăroșenie cuvîntul este comun

  похвальный л. похвальный

  vrednic de laudă cuvîntul este moldovenesc lăudabil cuvîntul este romînesc

  превалировать л. превалировать

  a prevala cuvîntul este comun

  привал м. привал

  1. acostare (la mal) cuvîntul este comun
  2. popas cuvîntul este comun

  привалить л. привалить

  1. a propti cuvîntul este moldovenesc a sprijini cuvîntul este moldovenesc a rezema cuvîntul este romînesc
  2. a acosta cuvîntul este comun
  3. a veni buluc cuvîntul este moldovenesc a se îmbulzi cuvîntul este romînesc

  приставала м. приставала

  sîcîitor cuvîntul este moldovenesc pisălog cuvîntul este romînesc

  провал м. провал

  1. ponor cuvîntul este moldovenesc groapă cuvîntul este moldovenesc surpătură cuvîntul este romînesc
  2. lacună cuvîntul este moldovenesc nereuşită cuvîntul este moldovenesc fiasco cuvîntul este romînesc eşec cuvîntul este romînesc

  проваландаться л. проваландаться

  a se mocoşi cuvîntul este moldovenesc a se migăli cuvîntul este moldovenesc a se mocăi cuvîntul este romînesc

  провалить л. провалить

  1. a prăvăli cuvîntul este moldovenesc a prăbuși cuvîntul este romînesc
  2. a compromite cuvîntul este moldovenesc a rata cuvîntul este romînesc

  провалиться л. провалиться

  a se prăvăli cuvîntul este moldovenesc a se prăbuşi cuvîntul este romînesc

  проваляться л. проваляться

  a sta tolănit cuvîntul este moldovenesc a sta lungit cuvîntul este comun

  развал м. развал

  năruire cuvîntul este moldovenesc doborîre cuvîntul este moldovenesc surpare cuvîntul este romînesc

  разваливание с. разваливание

  năruire cuvîntul este moldovenesc dărâmare cuvîntul este romînesc

  развалина ж. развалина

  ruine cuvîntul este moldovenesc dărâmături cuvîntul este romînesc

  развалить л. развалить

  a nărui cuvîntul este moldovenesc a prăvăli cuvîntul este moldovenesc a distruge cuvîntul este romînesc

  развалиться л. развалиться

  a se ponorî cuvîntul este moldovenesc a se dărâma cuvîntul este romînesc

  развалюха ж. развалюха

  bojdeucă cuvîntul este moldovenesc dărăpănătură cuvîntul este romînesc

  развалять л. развалять

  a înşira cuvîntul este moldovenesc a împrăştia cuvîntul este romînesc

  раздевалка ж. раздевалка

  garderobă cuvîntul este moldovenesc vestiar cuvîntul este romînesc

  расхваливать л. расхваливать

  a lăuda cuvîntul este moldovenesc a elogia cuvîntul este romînesc

  самовосхваление с. самовосхваление

  laudă de sine cuvîntul este moldovenesc autoelogiere cuvîntul este romînesc

  самосвал м. самосвал

  autobasculantă cuvîntul este comun

  самохвал м. самохвал

  fălos cuvîntul este moldovenesc lăudăros cuvîntul este comun fanfaron cuvîntul este romînesc

  самохвальство с. самохвальство

  fălire cuvîntul este moldovenesc fanfaronadă cuvîntul este romînesc

  сбивалка ж. сбивалка

  bătător cuvîntul este comun tel cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter