Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

высь ж.

înălţime cuvîntul este comun

вытаскать л.

a smulge cuvîntul este moldovenesc a scoate cuvîntul este comun a extrage cuvîntul este romînesc

вытащить л.

a extrage cuvîntul este romînesc a scoate cuvîntul este comun

вытворять л.

a face năzbîtii cuvîntul este comun prostii cuvîntul este comun

вытереть л.

a şterge cuvîntul este comun

вытерпеть л.

a răbda cuvîntul este moldovenesc a îndura cuvîntul este moldovenesc a suporta cuvîntul este romînesc a suferi cuvîntul este romînesc

вытеснение с.

înlăturare cuvîntul este moldovenesc înlocuire cuvîntul este moldovenesc substituire cuvîntul este romînesc eliminare cuvîntul este romînesc

вытеснить л.

a împinge (afară) cuvîntul este moldovenesc a înlocui cuvîntul este comun a elimina cuvîntul este romînesc

вытечь л.

a se scurge cuvîntul este comun a se vărsa cuvîntul este romînesc

вытолкать л.

a ghionti cuvîntul este moldovenesc

выторговать л.

a rupe din preţ cuvîntul este comun a obţine un rabat cuvîntul este romînesc

выточить л.

a struji cuvîntul este moldovenesc a ascuţi cuvîntul este comun a fasona cuvîntul este romînesc

выточка ж.

strujire cuvîntul este moldovenesc fasonare cuvîntul este romînesc

вытравить л.

a stîrpi cuvîntul este moldovenesc a extirpa cuvîntul este romînesc

вытрезвитель м.

trezilcă (fam.) cuvîntul este moldovenesc centru sanitar pentru beţivi cuvîntul este romînesc

вытрясти л.

a scutura cuvîntul este comun

выть л.

a boci cuvîntul este comun a urla cuvîntul este comun a se văieta cuvîntul este romînesc

вытяжка ж.

scoatere cuvîntul este comun extracție (chim.) cuvîntul este comun întindere (tehn.) cuvîntul este comun absorbire cuvîntul este comun

вытянуть л.

a scoate cuvîntul este moldovenesc a extrage cuvîntul este romînesc

вытянуться л.

a creşte înalt cuvîntul este moldovenesc a se întinde cuvîntul este moldovenesc a dispărea prin absorbție cuvîntul este comun a lua poziţia de drepţi cuvîntul este comun a se înălţa cuvîntul este romînesc a se lungi cuvîntul este comun

выучить л.

a învăţa cuvîntul este comun

выучка ж.

învăţătură cuvîntul este moldovenesc ucenicie cuvîntul este moldovenesc însuşire cuvîntul este romînesc pregătire cuvîntul este romînesc

выхвалить л.

a se întrece în laude cuvîntul este moldovenesc a elogia cuvîntul este romînesc a lăuda cuvîntul este romînesc

выхватить л.

a înhăța cuvîntul este comun

выход м.

volumul producţiei cuvîntul este moldovenesc scăpare cuvîntul este moldovenesc publicare cuvîntul este moldovenesc apariţie cuvîntul este moldovenesc ieşire cuvîntul este comun soluţie (fig.) cuvîntul este romînesc editare cuvîntul este romînesc volum al mărfii cuvîntul este romînesc

выходец м.

de obîrşie cuvîntul este moldovenesc originar cuvîntul este romînesc

выходить л.

a colinda cuvîntul este moldovenesc a cutreiera cuvîntul este moldovenesc a îngriji (un bolnav) cuvîntul este comun a crește (un copil) cuvîntul este comun a pune pe picioare (bolnavul) cuvîntul este romînesc a umbla peste tot cuvîntul este comun

выходка ж.

purtare necuviincioasă cuvîntul este moldovenesc ieşire bădărănoasă cuvîntul este romînesc

выходной л.

zi de odihnă cuvîntul este comun

выхоленный л.

gătit cuvîntul este moldovenesc elegant cuvîntul este romînesc cu aspect îngrijit cuvîntul este comun

выхолить л.

a alinta cuvîntul este moldovenesc a răsfăţa cuvîntul este romînesc

выхолощенный л.

jugănit cuvîntul este moldovenesc castrat cuvîntul este romînesc

выхухоль

guzgan de mosc cuvîntul este moldovenesc desman (zool.) cuvîntul este romînesc

выцвести л.

a păli (la soare) cuvîntul este moldovenesc a se decolora cuvîntul este romînesc

выцедить л.

a strecura cuvîntul este moldovenesc a scurge cuvîntul este comun

вычеркивание с.

ştersătură cuvîntul este moldovenesc omitere cuvîntul este moldovenesc radiere cuvîntul este romînesc

вычерпать л.

a goli cuvîntul este comun

вычесать л.

a scărmăna cuvîntul este moldovenesc a pieptăna cuvîntul este moldovenesc a dărăci cuvîntul este romînesc

вычеркнуть л.

a şterge cuvîntul este moldovenesc a radia cuvîntul este romînesc

вычески н.

pacişe cuvîntul este moldovenesc cîlți cuvîntul este comun

вычет н.

scădere cuvîntul este moldovenesc reţinere cuvîntul este romînesc

вычисление с.

socotire cuvîntul este moldovenesc calculare cuvîntul este comun evaluare cuvîntul este romînesc

вычислить л.

a socoti cuvîntul este moldovenesc a calcula cuvîntul este comun a număra cuvîntul este romînesc

вычистить л.

a curăţa cuvîntul este comun

вычурно ч.

cu înflorituri cuvîntul este moldovenesc bombastic cuvîntul este moldovenesc alambicat cuvîntul este romînesc pompos cuvîntul este romînesc

вычурный л.

cu zorzoane cuvîntul este moldovenesc bombastic cuvîntul este moldovenesc alambicat cuvîntul este romînesc încărcat cuvîntul este romînesc

вышвырнуть л.

a zvîrli cuvîntul este moldovenesc a arunca cuvîntul este comun

выше л.

mai sus cuvîntul este moldovenesc mai înainte cuvîntul este moldovenesc mai mare cuvîntul este romînesc mai înalt cuvîntul este romînesc

вышелушить л.

a coji cuvîntul este moldovenesc a curăţa de coajă cuvîntul este comun a decortica cuvîntul este romînesc a descoji cuvîntul este romînesc

вышибить л.

a desfunda cuvîntul este moldovenesc a face să iasă cuvîntul este moldovenesc a izgoni cuvîntul este comun a alunga cuvîntul este romînesc a da afară cuvîntul este romînesc a scoate cuvîntul este romînesc a sparge cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "валун"

  Rusă

  Moldo/Română

  валун валун

  piatră netedă cuvîntul este comun rotunjită de valuri cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter