Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

воля ж.

volnicie

вон ч.

afară

вонзить л.

a vîrî (în ceva) a împlînta

воображать л.

a-şi închipui

воочию ч.

personal

Во-первых л.

mai întîi

вопить л.

a răcni

вопиющий л.

revoltător

воплотить л.

a întruchipa

вопль ж.

ţipăt strigăt

Вопреки г.

în ciudă

вопрос м.

problemă

вор м.

tîlhar

вороб м.

vîrtelniţă

воробейник м.

mălai (făină)

вороватый л.

viclean şmecher

воровка ж.

tîlhăriţă

вороненок м.

pui de cioroi

вороной л.

negru ca pana cioroiului

воронье с.

stol de cioroi

ворот

vîrtej

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "вон"

  Rusă

  Moldo/Română

  завонять л. завонять

  a puţi a mirosi urât

  звон м. звон

  clinchet dangăt sunet

  звонарь м. звонарь

  clopotar

  звонить л. звонить

  a suna a trage clopotul

  звонкий л. звонкий

  răsunător sonor

  звонница ж. звонница

  clopotniţă

  звонок м. звонок

  clopoţel clopoţel sonerie sonerie

  зловоние с. зловоние

  duhoare putoare

  благовоние с. благовоние

  miroznă mireasmă aromă

  вон ч. вон

  afară

  вонзить л. вонзить

  a vîrî (în ceva) a împlînta

  вонючий л. вонючий

  puturos

  вонять л. вонять

  a duhni

  навонять л. навонять

  a împuţi a strica aerul

  червонеть л. червонеть

  a se înroşi

  червонец м. червонец

  cervoneţ monedă 10 ruble

  червонный л. червонный

  roşu

  созвониться л. созвониться

  a telefona a suna

  раззвонить л. раззвонить

  a trage clopotele (fig.) a bate toba (fig.)

  растрезвонить л. растрезвонить

  a trîmbița a duce vestea a zvoni a colporta

  первоначально ч. первоначально

  iniţial

  перезвон м. перезвон

  dangăt

  перезвонить л. перезвонить

  a telefona repetat

  позвонить л. позвонить

  a suna a telefona

  позвонок м. позвонок

  vertebră

  позвоночник м. позвоночник

  şira spinării coloană vertebrală

  правонарушение с. правонарушение

  încălcare a legii infracţiune

  правонарушитель м. правонарушитель

  infractor

  правонаследник м. правонаследник

  moştenitor legal

  провонять л. провонять

  a se împuţi a mirosi urât

  пустозвон м. пустозвон

  palavragiu flecar

  пустозвонство с. пустозвонство

  pălăvrăgeală flecăreală

  трезвон м. трезвон

  dangăt/sunet de clopote zvonuri bârfe vorbe trăncăneli

  трезвонить л. трезвонить

  a trage clopotele a da şfară în ţară a duce vorba

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter