Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

вавилонский л.

babilonic cuvîntul este comun

вага ж.

cîntar cuvîntul este moldovenesc basculă cuvîntul este romînesc

вагинит м.

vaginită cuvîntul este comun

вагон м.

vagon cuvîntul este comun

вагонетка ж.

vagonet cuvîntul este comun

вагонка ж.

lambriu cuvîntul este comun

вагоновожатый м.

conducătorul tramvaiulului cuvîntul este moldovenesc vatman cuvîntul este romînesc

важничать л.

a-şi da ifose cuvîntul este moldovenesc a-şi da importanţă cuvîntul este romînesc

важно ч.

însemnat cuvîntul este moldovenesc important cuvîntul este romînesc

важность ж.

însemnătate cuvîntul este moldovenesc îngîmfare cuvîntul este moldovenesc trufie cuvîntul este romînesc importanţă cuvîntul este romînesc

важный л.

însemnat cuvîntul este moldovenesc important cuvîntul este romînesc

ваза ж.

vază cuvîntul este comun

вазелин м.

vaselină cuvîntul este comun

вакансия ж.

post/loc vacant cuvîntul este comun

вакантный л.

vacant cuvîntul este comun liber cuvîntul este comun

вакса ж.

vacs cuvîntul este comun

вакуум м.

vacuum cuvîntul este comun vid cuvîntul este comun

вакуумщик м.

vacuumator cuvîntul este comun vidator cuvîntul este comun

вакханалия ж.

dezmăţ cuvîntul este moldovenesc bacanală cuvîntul este comun orgie cuvîntul este romînesc

вакцина

vaccin cuvîntul este comun

вал м.

dambă cuvîntul este moldovenesc val cuvîntul este moldovenesc talaz cuvîntul este romînesc metereză cuvîntul este romînesc

валандаться л.

a se mocoşi cuvîntul este moldovenesc a se mocăi cuvîntul este romînesc

валахи н.

valahi cuvîntul este comun

валежник м.

căzătură cuvîntul este comun vreascuri cuvîntul este comun

валек м.

bătător cuvîntul este comun mai (pentru rufe) cuvîntul este romînesc

валенки н.

pîsle cuvîntul este comun pîslari cuvîntul este comun

валентность ж.

valenţă cuvîntul este comun

валерьяна

odolean cuvîntul este moldovenesc valeriană cuvîntul este comun

валерьянка ж.

substanţă extrasă din rizomul de valeriană (farm.) cuvîntul este comun

валик м.

fus cuvîntul este comun valţ cuvîntul este comun sul cuvîntul este comun

валить л.

a doborî cuvîntul este moldovenesc a zvîrli cuvîntul este moldovenesc a da năvală cuvîntul este comun a se năpusti cuvîntul este romînesc a prăbuși cuvîntul este romînesc a arunca cuvîntul este comun

валиться л.

a se prăvăli cuvîntul este moldovenesc a se prăbuşi cuvîntul este romînesc

валкий л.

care se clatină cuvîntul este moldovenesc instabil cuvîntul este romînesc

валовой л.

global cuvîntul este moldovenesc brut cuvîntul este romînesc

валок м.

polog cuvîntul este moldovenesc pală de fân cuvîntul este romînesc

валун

piatră netedă cuvîntul este comun rotunjită de valuri cuvîntul este comun

вальдшнеп м.

sitar cuvîntul este moldovenesc becaţă cuvîntul este romînesc

вальцевать л.

a vălţui cuvîntul este moldovenesc a lamina cuvîntul este romînesc

вальяжный л.

solid cuvîntul este moldovenesc impunător cuvîntul este romînesc

валяльня ж.

piuă cuvîntul este comun

валять л.

a bate în piuă cuvîntul este comun a tăvăli cuvîntul este comun a întinde (aluatul) cuvîntul este comun a piua cuvîntul este romînesc

валяться л.

a fi împrăştiat cuvîntul este moldovenesc a sta lungit cuvîntul este comun a se tăvăli cuvîntul este comun a trândăvi cuvîntul este romînesc a fi aruncat în dezordine cuvîntul este comun

ванадий м.

vanadiu cuvîntul este comun

ваниль ж.

vanilie cuvîntul este comun

ванна ж.

baie cuvîntul este moldovenesc vană cuvîntul este comun cadă cuvîntul este romînesc

ванная ж.

cameră de baie cuvîntul este comun

ванночка ж.

băiță cuvîntul este moldovenesc cădiță cuvîntul este romînesc

вар м.

uncrop cuvîntul este moldovenesc smoală topită cuvîntul este comun apă clocotită cuvîntul este comun

варвар м.

barbar cuvîntul este comun

варево м.

fiertură cuvîntul este moldovenesc zamă cuvîntul este moldovenesc udătură cuvîntul este romînesc zeamă cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "вон"

  Rusă

  Moldo/Română

  беспозвоночный л. беспозвоночный

  nevertebrat cuvîntul este comun

  благовоние с. благовоние

  miroznă cuvîntul este moldovenesc mireasmă cuvîntul este comun aromă cuvîntul este romînesc

  червонеть л. червонеть

  a se înroşi cuvîntul este comun

  червонец м. червонец

  cervoneţ cuvîntul este moldovenesc 10 ruble cuvîntul este romînesc monedă cuvîntul este romînesc

  червонный л. червонный

  roşu cuvîntul este comun

  навонять л. навонять

  a împuţi cuvîntul este moldovenesc a strica aerul cuvîntul este romînesc

  первоначально ч. первоначально

  iniţial cuvîntul este comun

  перезвон м. перезвон

  dangăt cuvîntul este comun

  перезвонить л. перезвонить

  a telefona repetat cuvîntul este comun

  позвонить л. позвонить

  a suna cuvîntul este comun a telefona cuvîntul este comun

  позвонок м. позвонок

  vertebră cuvîntul este comun

  позвоночник м. позвоночник

  şira spinării cuvîntul este moldovenesc coloană vertebrală cuvîntul este comun

  правонарушение с. правонарушение

  încălcare a legii cuvîntul este moldovenesc infracțiune cuvîntul este comun

  правонарушитель м. правонарушитель

  infractor cuvîntul este comun

  правонаследник м. правонаследник

  moştenitor legal cuvîntul este comun

  провонять л. провонять

  a se împuţi cuvîntul este moldovenesc a mirosi urât cuvîntul este romînesc

  пустозвон м. пустозвон

  palavragiu cuvîntul este moldovenesc flecar cuvîntul este romînesc

  пустозвонство с. пустозвонство

  pălăvrăgeală cuvîntul este moldovenesc flecăreală cuvîntul este romînesc

  раззвонить л. раззвонить

  a trage clopotele cuvîntul este moldovenesc a bate toba (fig.) cuvîntul este comun

  растрезвонить л. растрезвонить

  a trîmbița cuvîntul este moldovenesc a zvoni cuvîntul este moldovenesc a colporta cuvîntul este romînesc a duce vestea cuvîntul este romînesc

  созвониться л. созвониться

  a telefona cuvîntul este moldovenesc a suna cuvîntul este comun

  трезвон м. трезвон

  1. dangăt/sunet de clopote cuvîntul este comun
  2. vorbe cuvîntul este moldovenesc zvonuri cuvîntul este moldovenesc trăncăneli cuvîntul este romînesc bârfe cuvîntul este romînesc

  трезвонить л. трезвонить

  1. a trage clopotele cuvîntul este comun
  2. a da şfară în ţară cuvîntul este moldovenesc a duce vorba cuvîntul este comun

  вон ч. вон

  1. afară (adv.) cuvîntul este comun
  2. iaca cuvîntul este moldovenesc iată cuvîntul este comun uite (partic.) cuvîntul este romînesc

  вонзить л. вонзить

  a împlînta cuvîntul este moldovenesc a vîrî cuvîntul este moldovenesc a băga cuvîntul este romînesc a înfige cuvîntul este romînesc

  вонючий л. вонючий

  puturos cuvîntul este comun

  вонять л. вонять

  a duhni cuvîntul este moldovenesc a puţi cuvîntul este comun

  завонять л. завонять

  a puţi cuvîntul este comun

  звон м. звон

  clinchet cuvîntul este moldovenesc dangăt cuvîntul este comun sunet cuvîntul este romînesc

  звонарь м. звонарь

  clopotar cuvîntul este comun

  звонить л. звонить

  a suna cuvîntul este comun a trage clopotul cuvîntul este comun

  звонкий л. звонкий

  răsunător cuvîntul este moldovenesc sonor cuvîntul este romînesc

  звонница ж. звонница

  clopotniţă cuvîntul este comun

  звонок м. звонок

  clopoţel cuvîntul este moldovenesc sonerie cuvîntul este moldovenesc clopoţel sonerie cuvîntul este romînesc

  зловоние с. зловоние

  duhoare cuvîntul este moldovenesc putoare cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter