Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

вчера ч.

ieri cuvîntul este comun

вчерашний л.

de ieri cuvîntul este comun

вчетвером ч.

tuspatru cuvîntul este comun

вчистую ч.

cu desăvîrşire cuvîntul este moldovenesc cu totul cuvîntul este comun definitiv cuvîntul este romînesc

вшивый л.

păduchios cuvîntul este comun

вширь ч.

în lăţime cuvîntul este moldovenesc în larg cuvîntul este romînesc

въезд м.

intrare cuvîntul este comun acces cuvîntul este comun

въехать л.

a intra cuvîntul este comun

въездной л.

de acces cuvîntul este comun

выбежать л.

a ieşi în fugă cuvîntul este comun în grabă cuvîntul este comun

выбить л.

a sparge (uşa cuvîntul este comun a bate (un covor) cuvîntul este comun a elimina (sport) cuvîntul este comun geamul) cuvîntul este comun

выбиться л.

a răzbi cuvîntul este moldovenesc a ieşi cu greu cuvîntul este romînesc

выбоина ж.

hîrtop cuvîntul este moldovenesc hop cuvîntul este moldovenesc surpătură cuvîntul este romînesc groapă cuvîntul este romînesc

выболтать л.

a dezvălui cuvîntul este moldovenesc a destăinui cuvîntul este moldovenesc a divulga cuvîntul este romînesc a deconspira cuvîntul este romînesc

выбор м.

alegere cuvîntul este moldovenesc opţiune cuvîntul este romînesc

выборка ж.

spicuire cuvîntul este moldovenesc selecţie cuvîntul este romînesc

выборный л.

ales cuvîntul este moldovenesc electiv cuvîntul este romînesc

выборы н.

alegeri cuvîntul este comun

выбрасыватель м.

aruncător cuvîntul este comun ejector cuvîntul este comun extractor cuvîntul este romînesc

выбрать л.

a alege cuvîntul este moldovenesc a sorta cuvîntul este moldovenesc a tria cuvîntul este romînesc

выбраться л.

a răzbi cuvîntul este moldovenesc a scăpa cuvîntul este moldovenesc a se salva cuvîntul este romînesc

выбросить л.

a azvîrli cuvîntul este moldovenesc a şterge cuvîntul este moldovenesc a scoate cuvîntul este moldovenesc a suprima cuvîntul este romînesc a exclude (fig.) cuvîntul este comun a arunca cuvîntul este comun

выброситься л.

a sări cuvîntul este comun a se arunca cuvîntul este comun

выбросы н.

emanaţii cuvîntul este comun reziduuri cuvîntul este comun

выбытие с.

plecare cuvîntul este comun părăsire cuvîntul este romînesc

выбыть л.

a pleca cuvîntul este comun a părăsi cuvîntul este romînesc

вывалить л.

a răsturna cuvîntul este moldovenesc a deşerta cuvîntul este romînesc

вывалиться л.

a cădea cuvîntul este moldovenesc a se împrăștia cuvîntul este moldovenesc a se rostogoli cuvîntul este romînesc

выведать л.

a iscodi cuvîntul este moldovenesc a născoci cuvîntul este moldovenesc a scorni cuvîntul este moldovenesc a cerceta cuvîntul este moldovenesc a inventa cuvîntul este romînesc a sonda cuvîntul este romînesc a scruta cuvîntul este romînesc

выведение с.

stîrpire cuvîntul este comun deducere (a formulei) cuvîntul este comun creştere (a păsărilor) cuvîntul este comun scoatere (a petelor) cuvîntul este comun

вывезти л.

a scoate cuvîntul este moldovenesc a exporta cuvîntul este comun a duce cuvîntul este comun

выверка ж.

control cuvîntul este comun verificare cuvîntul este comun reglare cuvîntul este romînesc

вывернуться л.

a se descurca (fig.) cuvîntul este moldovenesc a fi scrîntit cuvîntul este moldovenesc a se deşuruba cuvîntul este comun a ieşi din încurcătură (fig.) cuvîntul este romînesc a fi luxat cuvîntul este romînesc a se desface cuvîntul este romînesc

вывесить л.

a anina cuvîntul este moldovenesc a afişa cuvîntul este moldovenesc a agăţa cuvîntul este comun

вывеска ж.

inscripţie la intrare cuvîntul este moldovenesc firmă cuvîntul este comun

вывести л.

a scoate afară cuvîntul este moldovenesc a crește cuvîntul este moldovenesc a deduce cuvîntul este moldovenesc a cultiva (agr.) cuvîntul este romînesc a conchide cuvîntul este romînesc a face să iasă cuvîntul este romînesc

вывих м.

scrîntitură cuvîntul este moldovenesc scrînteală cuvîntul este moldovenesc sminteală (fam.) cuvîntul este romînesc entorsă cuvîntul este romînesc luxație cuvîntul este romînesc

вывихнуть л.

a scrînti cuvîntul este moldovenesc a luxa cuvîntul este romînesc

вывод м.

îndepărtare cuvîntul este moldovenesc capăt de ieşire cuvîntul este moldovenesc mutare cuvîntul este moldovenesc concluzie cuvîntul este comun retragere cuvîntul este romînesc evacuare cuvîntul este romînesc bornă de ieşire (tehn.) cuvîntul este romînesc deducţie cuvîntul este comun

выводок м.

puii din cuib cuvîntul este comun cuibar cuvîntul este comun

вывоз м.

scoatere afară cuvîntul este moldovenesc cărat cuvîntul este moldovenesc exportare cuvîntul este comun transportare cuvîntul este romînesc evacuare cuvîntul este romînesc

вывозка ж.

cărăuşie cuvîntul este moldovenesc cărat cuvîntul este moldovenesc evacuare cuvîntul este romînesc transportare cuvîntul este romînesc

выволочка ж.

păruială cuvîntul este moldovenesc ocară cuvîntul este moldovenesc dojană cuvîntul este moldovenesc perdaf cuvîntul este romînesc ceartă cuvîntul este romînesc

выгиб м.

îndoitură cuvîntul este moldovenesc încovoiere cuvîntul este moldovenesc curbură cuvîntul este romînesc

выгладить л.

a călca (cu fierul de călcat) cuvîntul este moldovenesc a netezi cuvîntul este romînesc

выглядеть л.

a părea cuvîntul este moldovenesc a arăta cuvîntul este moldovenesc a avea înfăţişarea cuvîntul este romînesc

выглянуть л.

a se uita afară cuvîntul este moldovenesc a se arăta cuvîntul este moldovenesc a se ivi cuvîntul este moldovenesc a ieşi cuvîntul este romînesc a apărea cuvîntul este romînesc

выгнать

a mâna cuvîntul este moldovenesc a izgoni cuvîntul este comun a scoate cuvîntul este romînesc a alunga cuvîntul este romînesc

выгнутый л.

bombat cuvîntul este moldovenesc convex cuvîntul este comun

выгнуть л.

a da o formă convexă cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "вооруженный"

  Rusă

  Moldo/Română

  невооруженный л. невооруженный

  neînarmat cuvîntul este comun

  вооруженный л. вооруженный

  1. armat (conflict) cuvîntul este comun
  2. înarmat cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter