Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

вавилонский л.

babilonic cuvîntul este comun

вага ж.

cîntar cuvîntul este moldovenesc basculă cuvîntul este romînesc

вагинит м.

vaginită cuvîntul este comun

вагон м.

vagon cuvîntul este comun

вагонетка ж.

vagonet cuvîntul este comun

вагонка ж.

lambriu cuvîntul este comun

вагоновожатый м.

conducătorul tramvaiulului cuvîntul este moldovenesc vatman cuvîntul este romînesc

важничать л.

a-şi da ifose cuvîntul este moldovenesc a-şi da importanţă cuvîntul este romînesc

важно ч.

însemnat cuvîntul este moldovenesc important cuvîntul este romînesc

важность ж.

însemnătate cuvîntul este moldovenesc îngîmfare cuvîntul este moldovenesc trufie cuvîntul este romînesc importanţă cuvîntul este romînesc

важный л.

însemnat cuvîntul este moldovenesc important cuvîntul este romînesc

ваза ж.

vază cuvîntul este comun

вазелин м.

vaselină cuvîntul este comun

вакансия ж.

post/loc vacant cuvîntul este comun

вакантный л.

vacant cuvîntul este comun liber cuvîntul este comun

вакса ж.

vacs cuvîntul este comun

вакуум м.

vacuum cuvîntul este comun vid cuvîntul este comun

вакуумщик м.

vacuumator cuvîntul este comun vidator cuvîntul este comun

вакханалия ж.

dezmăţ cuvîntul este moldovenesc bacanală cuvîntul este comun orgie cuvîntul este romînesc

вакцина

vaccin cuvîntul este comun

вал м.

dambă cuvîntul este moldovenesc val cuvîntul este moldovenesc talaz cuvîntul este romînesc metereză cuvîntul este romînesc

валандаться л.

a se mocoşi cuvîntul este moldovenesc a se mocăi cuvîntul este romînesc

валахи н.

valahi cuvîntul este comun

валежник м.

căzătură cuvîntul este comun vreascuri cuvîntul este comun

валек м.

bătător cuvîntul este comun mai (pentru rufe) cuvîntul este romînesc

валенки н.

pîsle cuvîntul este comun pîslari cuvîntul este comun

валентность ж.

valenţă cuvîntul este comun

валерьяна

odolean cuvîntul este moldovenesc valeriană cuvîntul este comun

валерьянка ж.

substanţă extrasă din rizomul de valeriană (farm.) cuvîntul este comun

валик м.

fus cuvîntul este comun valţ cuvîntul este comun sul cuvîntul este comun

валить л.

a doborî cuvîntul este moldovenesc a zvîrli cuvîntul este moldovenesc a da năvală cuvîntul este comun a se năpusti cuvîntul este romînesc a prăbuși cuvîntul este romînesc a arunca cuvîntul este comun

валиться л.

a se prăvăli cuvîntul este moldovenesc a se prăbuşi cuvîntul este romînesc

валкий л.

care se clatină cuvîntul este moldovenesc instabil cuvîntul este romînesc

валовой л.

global cuvîntul este moldovenesc brut cuvîntul este romînesc

валок м.

polog cuvîntul este moldovenesc pală de fân cuvîntul este romînesc

валун

piatră netedă cuvîntul este comun rotunjită de valuri cuvîntul este comun

вальдшнеп м.

sitar cuvîntul este moldovenesc becaţă cuvîntul este romînesc

вальцевать л.

a vălţui cuvîntul este moldovenesc a lamina cuvîntul este romînesc

вальяжный л.

solid cuvîntul este moldovenesc impunător cuvîntul este romînesc

валяльня ж.

piuă cuvîntul este comun

валять л.

a bate în piuă cuvîntul este comun a tăvăli cuvîntul este comun a întinde (aluatul) cuvîntul este comun a piua cuvîntul este romînesc

валяться л.

a fi împrăştiat cuvîntul este moldovenesc a sta lungit cuvîntul este comun a se tăvăli cuvîntul este comun a trândăvi cuvîntul este romînesc a fi aruncat în dezordine cuvîntul este comun

ванадий м.

vanadiu cuvîntul este comun

ваниль ж.

vanilie cuvîntul este comun

ванна ж.

baie cuvîntul este moldovenesc vană cuvîntul este comun cadă cuvîntul este romînesc

ванная ж.

cameră de baie cuvîntul este comun

ванночка ж.

băiță cuvîntul este moldovenesc cădiță cuvîntul este romînesc

вар м.

uncrop cuvîntul este moldovenesc smoală topită cuvîntul este comun apă clocotită cuvîntul este comun

варвар м.

barbar cuvîntul este comun

варево м.

fiertură cuvîntul este moldovenesc zamă cuvîntul este moldovenesc udătură cuvîntul este romînesc zeamă cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "вор"

  Rusă

  Moldo/Română

  бездоговорный л. бездоговорный

  necontractual cuvîntul este comun

  безоговорочно безоговорочно

  fără rezerve cuvîntul este moldovenesc necondiţionat cuvîntul este comun

  бесповоротно ч. бесповоротно

  nestrămutat cuvîntul este moldovenesc definitiv cuvîntul este comun irevocabil cuvîntul este romînesc

  благотворитель м. благотворитель

  binefăcător cuvîntul este comun filantrop cuvîntul este comun

  благотворительность ж. благотворительность

  binefacere cuvîntul este comun filantropie cuvîntul este comun

  благотворный л. благотворный

  benefic cuvîntul este comun

  боготворить л. боготворить

  a zeifica cuvîntul este moldovenesc a diviniza cuvîntul este moldovenesc a venera cuvîntul este romînesc

  чудотворец м. чудотворец

  făcător de minuni cuvîntul este comun

  чудотворный л. чудотворный

  minunat cuvîntul este comun miraculos cuvîntul este comun

  двор м. двор

  ogradă cuvîntul este moldovenesc curte cuvîntul este romînesc

  дворец м. дворец

  palat cuvîntul este comun

  дворник м. дворник

  1. portar cuvîntul este comun
  2. ştergător de parbriz (fig.) cuvîntul este comun

  дворняжка ж. дворняжка

  javră cuvîntul este moldovenesc potaie cuvîntul este moldovenesc maidanez cuvîntul este comun câine de curte cuvîntul este romînesc

  дворовый л. дворовый

  de ogradă cuvîntul este moldovenesc de curte cuvîntul este romînesc

  дворцовый л. дворцовый

  de palat cuvîntul este comun

  дворянин м. дворянин

  dvorean cuvîntul este moldovenesc boier de viţă cuvîntul este comun aristocrat cuvîntul este romînesc nobil cuvîntul este romînesc

  дворянство с. дворянство

  dvorenime cuvîntul este moldovenesc aristocraţie cuvîntul este romînesc nobilime cuvîntul este romînesc

  детвора ж. детвора

  droaie de copii cuvîntul este moldovenesc copilărime cuvîntul este romînesc

  договор м. договор

  pact cuvîntul este moldovenesc tratat cuvîntul este comun contract cuvîntul este comun convenţie cuvîntul este romînesc

  договоренность ж. договоренность

  învoială cuvîntul este moldovenesc înţelegere cuvîntul este comun acord cuvîntul este romînesc

  договориться л. договориться

  a se învoi cuvîntul este moldovenesc a se înţelege cuvîntul este comun a conveni cuvîntul este romînesc a cădea de acord cuvîntul este romînesc

  договорный л. договорный

  contractual cuvîntul este comun

  жаворонок м. жаворонок

  ciocîrlie cuvîntul este comun

  живородящий л. живородящий

  vivipar <i>(zool.</i> cuvîntul este comun <i>bot.)</i> cuvîntul este comun

  животворить л. животворить

  a învia cuvîntul este moldovenesc a readuce la viață cuvîntul este moldovenesc a vitaliza cuvîntul este romînesc

  фавор м. фавор

  favoare cuvîntul este moldovenesc ocrotire cuvîntul este moldovenesc patronaj cuvîntul este romînesc protecţie cuvîntul este romînesc

  фаворит м. фаворит

  favorit cuvîntul este moldovenesc preferat cuvîntul este moldovenesc predilect cuvîntul este romînesc

  говор м. говор

  grai cuvîntul este moldovenesc vorbă cuvîntul este comun dialect cuvîntul este romînesc vorbire cuvîntul este comun

  говорить л. говорить

  a vorbi cuvîntul este comun

  говорильня ж. говорильня

  pălăvrăgeală cuvîntul este moldovenesc vorbărie cuvîntul este comun trăncăneală cuvîntul este romînesc

  говорун м. говорун

  guraliv cuvîntul este moldovenesc vorbăreţ cuvîntul este comun flecar cuvîntul este romînesc

  громкоговоритель м. громкоговоритель

  difuzor cuvîntul este comun megafon cuvîntul este comun

  хворать л. хворать

  a fi bolnav cuvîntul este comun

  хвороба ж. хвороба

  zăcare cuvîntul este moldovenesc boală cuvîntul este moldovenesc maladie cuvîntul este romînesc suferinţă cuvîntul este romînesc

  хворост м. хворост

  vreascuri cuvîntul este moldovenesc uscături cuvîntul este comun

  хворостина ж. хворостина

  vargă cuvîntul este moldovenesc nuia cuvîntul este romînesc

  хворостинка ж. хворостинка

  vărguță cuvîntul este moldovenesc nuelușă cuvîntul este romînesc

  хворостинник м. хворостинник

  desiş cuvîntul este moldovenesc stufăriş cuvîntul este moldovenesc hăţiş cuvîntul este moldovenesc huci cuvîntul este romînesc bunget cuvîntul este romînesc tufăriş cuvîntul este romînesc

  хворый л. хворый

  bolnav cuvîntul este comun

  хворь ж. хворь

  boală cuvîntul este comun

  изворотливость ж. изворотливость

  iscusinţă cuvîntul este moldovenesc dibăcie cuvîntul este comun abilitate cuvîntul este romînesc

  изворотливый л. изворотливый

  isteţ cuvîntul este moldovenesc iscusit cuvîntul este moldovenesc dibaci cuvîntul este comun ager cuvîntul este romînesc abil cuvîntul este romînesc

  коловорот м. коловорот

  1. sfredel cuvîntul este moldovenesc burghiu (tehn.) cuvîntul este romînesc
  2. bulboană cuvîntul este moldovenesc vârtej (de apă) cuvîntul este romînesc

  круговорот м. круговорот

  rotaţie cuvîntul este moldovenesc ciclu cuvîntul este romînesc circuit cuvîntul este romînesc

  миротворец м. миротворец

  pacificator cuvîntul este comun

  миротворчество с. миротворчество

  pacificare cuvîntul este comun

  надворье с. надворье

  ogradă cuvîntul este moldovenesc curte cuvîntul este romînesc

  надворный л. надворный

  de/din ogradă cuvîntul este moldovenesc de/din curte cuvîntul este romînesc

  наговорить л. наговорить

  a îndruga cuvîntul este moldovenesc a pălăvrăji cuvîntul este moldovenesc a trăncăni cuvîntul este romînesc

  наговор м. наговор

  1. defăimare cuvîntul este moldovenesc calomnie cuvîntul este romînesc
  2. descîntec cuvîntul este moldovenesc vrajă cuvîntul este romînesc

  навыворот ч. навыворот

  de-a-ndoaselea cuvîntul este moldovenesc anapoda cuvîntul este comun distorsionat cuvîntul este romînesc

  наворошить л. наворошить

  a răscoli cuvîntul este moldovenesc a scormoni cuvîntul este moldovenesc a scotoci cuvîntul este romînesc a răvăşi cuvîntul este romînesc

  наворочать л. наворочать

  a îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a strânge cuvîntul este romînesc

  наворотить л. наворотить

  a pune de-a valma cuvîntul este moldovenesc a arunca în dezordine cuvîntul este comun

  наворожить л. наворожить

  a ghici cuvîntul este moldovenesc a vrăji cuvîntul este moldovenesc a fermeca cuvîntul este romînesc a prezice cuvîntul este comun

  наворовать л. наворовать

  a fura mult cuvîntul este comun

  натворить л. натворить

  a face (năzbîtii) cuvîntul este moldovenesc a săvârși (fapte rele) cuvîntul este romînesc

  невпроворот ч. невпроворот

  pînă în gît cuvîntul este moldovenesc foarte mult cuvîntul este comun până peste cap cuvîntul este romînesc

  неплодотворно ч. неплодотворно

  neproductiv cuvîntul este comun zadarnic cuvîntul este comun

  неплодотворность ж. неплодотворность

  neproductivitate cuvîntul este comun zădărnicie cuvîntul este comun

  неплодотворный л. неплодотворный

  neproductiv cuvîntul este comun zadarnic cuvîntul este comun

  непритворный л. непритворный

  neprefăcut cuvîntul este comun

  непритворно ч. непритворно

  neprefăcut cuvîntul este comun

  неразговорчивый л. неразговорчивый

  nevorbăreţ cuvîntul este moldovenesc taciturn cuvîntul este romînesc

  нерастворимый л. нерастворимый

  insolubil cuvîntul este comun

  несговорчивый л. несговорчивый

  îndărătnic cuvîntul este moldovenesc ireductibil cuvîntul este romînesc

  неудовлетворительно ч. неудовлетворительно

  nesatisfăcător cuvîntul este comun

  неудовлетворительный л. неудовлетворительный

  nesatisfăcător cuvîntul este comun

  обворовать л. обворовать

  a jecmăni cuvîntul este romînesc a jefui cuvîntul este comun

  обворожительный л. обворожительный

  încîntător cuvîntul este moldovenesc fascinant cuvîntul este romînesc

  обворожить л. обворожить

  a încînta cuvîntul este moldovenesc a fascina cuvîntul este romînesc

  оговор м. оговор

  hulă cuvîntul este moldovenesc clevetire cuvîntul este moldovenesc calomnie cuvîntul este romînesc

  оговорить л. оговорить

  1. huli cuvîntul este moldovenesc a cleveti cuvîntul este moldovenesc a calomnia cuvîntul este romînesc a defăima cuvîntul este romînesc
  2. a prestabili cuvîntul este moldovenesc a specifica cuvîntul este romînesc

  оговорка ж. оговорка

  1. clauză cuvîntul este moldovenesc prevedere cuvîntul este comun condiţie cuvîntul este romînesc stipulare cuvîntul este romînesc
  2. lapsus cuvîntul este moldovenesc greşeală involuntară cuvîntul este romînesc

  одухотворенно ч. одухотворенно

  cu însufleţire cuvîntul este moldovenesc inspirat cuvîntul este comun cu elan cuvîntul este romînesc

  одухотворенность ж. одухотворенность

  stare de însufleţire cuvîntul este moldovenesc elan cuvîntul este romînesc

  одухотворенный л. одухотворенный

  însufleţit cuvîntul este moldovenesc inspirat cuvîntul este comun plin de elan cuvîntul este romînesc

  одухотворить л. одухотворить

  a însufleţi cuvîntul este moldovenesc a inspira cuvîntul este comun

  олицетворение с. олицетворение

  întruchipare cuvîntul este moldovenesc personificare cuvîntul este romînesc

  олицетворить л. олицетворить

  a întruchipa cuvîntul este moldovenesc a personifica cuvîntul este romînesc

  оплодотворение с. оплодотворение

  zămislire cuvîntul este moldovenesc însămînţare cuvîntul este moldovenesc fecundare cuvîntul este romînesc

  оплодотворить л. оплодотворить

  a zămisli cuvîntul este moldovenesc a fecunda cuvîntul este romînesc

  отворот м. отворот

  îndoitură cuvîntul este comun rever cuvîntul este comun

  отворотить л. отворотить

  a întoarce cuvîntul este moldovenesc a suci cuvîntul este comun

  отговорить л. отговорить

  a face să se răzgîndească cuvîntul este moldovenesc a abate cuvîntul este romînesc a opri cuvîntul este romînesc

  отговориться л. отговориться

  a se scuza cuvîntul este moldovenesc a pretexta cuvîntul este moldovenesc a se eschiva cuvîntul este romînesc

  отговорка отговорка

  pricină cuvîntul este moldovenesc scuză cuvîntul este moldovenesc pretext cuvîntul este romînesc motiv cuvîntul este romînesc

  перворазрядный л. перворазрядный

  de categoria întîi cuvîntul este comun

  переворот м. переворот

  transformare revoluţionară cuvîntul este comun

  переворошить л. переворошить

  a răscoli cuvîntul este moldovenesc a răvăşi cuvîntul este romînesc

  переговорить л. переговорить

  1. a vorbi cuvîntul este comun a sta de vorbă cuvîntul este comun a discuta cuvîntul este romînesc a conversa cuvîntul este romînesc
  2. a vorbi mai mult decît toţi cuvîntul este comun a-i bate pe toţi cu gura cuvîntul este comun

  переговоры н. переговоры

  tratative cuvîntul este comun negocieri cuvîntul este comun

  переговорщик м. переговорщик

  negociator cuvîntul este comun

  плодотворный л. плодотворный

  rodnic cuvîntul este comun rezultativ (fig.) cuvîntul este comun fecund cuvîntul este romînesc

  поворачивание с. поворачивание

  cîrnire cuvîntul este moldovenesc înturnare cuvîntul este moldovenesc întoarcere cuvîntul este romînesc

  поворачиваться л. поворачиваться

  a se înturna cuvîntul este moldovenesc a se întoarce cuvîntul este romînesc

  поворовать л. поворовать

  a şterpeli cuvîntul este moldovenesc a fura cuvîntul este comun a ciordi cuvîntul este romînesc

  поворожить л. поворожить

  a vrăji cuvîntul este comun

  поворот м. поворот

  cotitură cuvîntul este comun viraj cuvîntul este comun

  поворотить л. поворотить

  a cîrni cuvîntul este moldovenesc a coti cuvîntul este moldovenesc a întoarce cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter