Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

возчик м.

harabagiu cuvîntul este moldovenesc cărăuş cuvîntul este comun camionagiu cuvîntul este romînesc

возыметь л.

a avea cuvîntul este moldovenesc a căpăta cuvîntul este moldovenesc a obţine cuvîntul este romînesc

воинская л.

ostăşesc cuvîntul este moldovenesc militar cuvîntul este comun

воинственный л.

războinic cuvîntul este moldovenesc agresiv cuvîntul este moldovenesc marţial cuvîntul este romînesc belicos cuvîntul este romînesc

воинствующий л.

activ cuvîntul este moldovenesc militant cuvîntul este romînesc

воинство с.

oaste cuvîntul este moldovenesc armată cuvîntul este comun trupe armate cuvîntul este romînesc

война ж.

război cuvîntul este comun

войско с.

oaste cuvîntul este moldovenesc armată cuvîntul este comun trupe armate cuvîntul este romînesc

войсковой л.

de armată cuvîntul este moldovenesc militar cuvîntul este comun de armată cuvîntul este romînesc

войти л.

a intra cuvîntul este comun

вокзал м.

gară cuvîntul este comun

вокруг ч.

împrejur cuvîntul este comun în jur cuvîntul este comun

вол м.

bou cuvîntul este comun

волан м.

volan (în vestimentaţie) cuvîntul este comun minge (de badminton) cuvîntul este comun

волдырь м.

băşică cuvîntul este comun

волевой л.

cu/de voinţă cuvîntul este moldovenesc volitiv cuvîntul este romînesc voliţional cuvîntul este romînesc

волеизъявление с.

exprimare a voinţei cuvîntul este comun

волей-неволей ч.

de voie-de nevoie cuvîntul este moldovenesc vrând-nevrând cuvîntul este romînesc

волк м.

lup cuvîntul este comun

волкобой т)

tulichină cuvîntul este moldovenesc piperul-lupului cuvîntul este romînesc

волкодав м.

dulău cuvîntul este moldovenesc câine-lup cuvîntul este romînesc

волна ж.

val cuvîntul este moldovenesc undă cuvîntul este comun talaz cuvîntul este romînesc

волнение с.

tulburare cuvîntul este moldovenesc îngrijorare cuvîntul este comun emoție cuvîntul este romînesc freamăt cuvîntul este romînesc

волнистый л.

deluros cuvîntul este moldovenesc unduios cuvîntul este moldovenesc ondulat cuvîntul este romînesc vălurat cuvîntul este romînesc

волновать л.

a nelinişti cuvîntul este comun

волнорез м.

spărgător de valuri cuvîntul este moldovenesc spargeval cuvîntul este romînesc

волнушка ж.

ciupercă păroasă cuvîntul este moldovenesc burete flocos cuvîntul este romînesc

волнующий л.

tulburător cuvîntul este moldovenesc neliniştitor cuvîntul este comun alarmant cuvîntul este romînesc îngrijorător cuvîntul este comun

волокита ж.

tărăgănare cuvîntul este moldovenesc amînare cuvîntul este moldovenesc tergiversare cuvîntul este romînesc

волокно с.

fir cuvîntul este comun ţesut fibros (biol.) cuvîntul este comun fibră cuvîntul este comun

волоком ч.

pe tîrîite cuvîntul este comun

волокуша ж.

dispozitiv pentru tras greutăţi (tehn.) cuvîntul este comun maşină de strîns fîn cuvîntul este comun plasă de pescuit cuvîntul este comun

волос м.

fir de păr cuvîntul este comun

волосы н.

chică cuvîntul este moldovenesc plete cuvîntul este comun păr cuvîntul este comun

волосатый л.

păros cuvîntul este comun pletos cuvîntul este comun

волосок м.

firicel de păr cuvîntul este moldovenesc perişor cuvîntul este romînesc

волочение с.

tragerea sîrmei cuvîntul este moldovenesc trefilare cuvîntul este romînesc

волочить л.

a tîrîi cuvîntul este comun

волочиться л.

a da tîrcoale (fig.) cuvîntul este moldovenesc a face curte cuvîntul este romînesc

волчатник м.

vînător de lupi cuvîntul este comun

волчица ж.

lupoaică cuvîntul este comun

волчок м.

prîsnel cuvîntul este moldovenesc titirez cuvîntul este comun

волчонок м.

pui de lup cuvîntul este comun

волшебник м.

vrăjitor cuvîntul este moldovenesc mag cuvîntul este romînesc

волшебный л.

vrăjit cuvîntul este moldovenesc fermecat cuvîntul este comun magic cuvîntul este romînesc

волшебство с.

vrajă cuvîntul este moldovenesc farmec cuvîntul este comun magie cuvîntul este romînesc

волынить л.

a lenevi cuvîntul este moldovenesc a munci fără spor cuvîntul este romînesc

вольготно ч.

nestingherit cuvîntul este moldovenesc în voie cuvîntul este moldovenesc liber cuvîntul este romînesc

вольница ж.

volnicie cuvîntul este moldovenesc libertate cuvîntul este comun

вольничать л.

a trăi în libertate cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "ворожить"

  Rusă

  Moldo/Română

  наворожить л. наворожить

  a ghici cuvîntul este moldovenesc a vrăji cuvîntul este moldovenesc a fermeca cuvîntul este romînesc a prezice cuvîntul este comun

  обворожить л. обворожить

  a încînta cuvîntul este moldovenesc a fascina cuvîntul este romînesc

  поворожить л. поворожить

  a vrăji cuvîntul este comun

  приворожить л. приворожить

  a vrăji cuvîntul este moldovenesc a fermeca cuvîntul este romînesc

  створожиться л. створожиться

  a se corăsli cuvîntul este moldovenesc a se brânzi cuvîntul este romînesc

  ворожить л. ворожить

  a vrăji cuvîntul este comun a ghici cuvîntul este comun

  заворожить л. заворожить

  a vrăji cuvîntul este moldovenesc a fermeca cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter