Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

вавилонский л.

babilonic cuvîntul este comun

вага ж.

cîntar cuvîntul este moldovenesc basculă cuvîntul este romînesc

вагинит м.

vaginită cuvîntul este comun

вагон м.

vagon cuvîntul este comun

вагонетка ж.

vagonet cuvîntul este comun

вагонка ж.

lambriu cuvîntul este comun

вагоновожатый м.

conducătorul tramvaiulului cuvîntul este moldovenesc vatman cuvîntul este romînesc

важничать л.

a-şi da ifose cuvîntul este moldovenesc a-şi da importanţă cuvîntul este romînesc

важно ч.

însemnat cuvîntul este moldovenesc important cuvîntul este romînesc

важность ж.

îngîmfare cuvîntul este moldovenesc însemnătate cuvîntul este moldovenesc trufie cuvîntul este romînesc importanţă cuvîntul este romînesc

важный л.

însemnat cuvîntul este moldovenesc important cuvîntul este romînesc

ваза ж.

vază cuvîntul este comun

вазелин м.

vaselină cuvîntul este comun

вакансия ж.

post/loc vacant cuvîntul este comun

вакантный л.

liber cuvîntul este comun vacant cuvîntul este comun

вакса ж.

vacs cuvîntul este comun

вакуум м.

vid cuvîntul este comun vacuum cuvîntul este comun

вакуумщик м.

vidator cuvîntul este comun vacuumator cuvîntul este comun

вакханалия ж.

dezmăţ cuvîntul este moldovenesc bacanală cuvîntul este comun orgie cuvîntul este romînesc

вакцина

vaccin cuvîntul este comun

вал м.

val cuvîntul este moldovenesc dambă cuvîntul este moldovenesc talaz cuvîntul este romînesc metereză cuvîntul este romînesc

валандаться л.

a se mocoşi cuvîntul este moldovenesc a se mocăi cuvîntul este romînesc

валахи н.

valahi cuvîntul este comun

валежник м.

vreascuri cuvîntul este comun căzătură cuvîntul este comun

валек м.

bătător cuvîntul este comun mai (pentru rufe) cuvîntul este romînesc

валенки н.

pîslari cuvîntul este comun pîsle cuvîntul este comun

валентность ж.

valenţă cuvîntul este comun

валерьяна

odolean cuvîntul este moldovenesc valeriană cuvîntul este comun

валерьянка ж.

substanţă extrasă din rizomul de valeriană (farm.) cuvîntul este comun

валик м.

valţ cuvîntul este comun sul cuvîntul este comun fus cuvîntul este comun

валить л.

a zvîrli cuvîntul este moldovenesc a doborî cuvîntul este moldovenesc a da năvală cuvîntul este comun a prăbuși cuvîntul este romînesc a se năpusti cuvîntul este romînesc a arunca cuvîntul este comun

валиться л.

a se prăvăli cuvîntul este moldovenesc a se prăbuşi cuvîntul este romînesc

валкий л.

care se clatină cuvîntul este moldovenesc instabil cuvîntul este romînesc

валовой л.

global cuvîntul este moldovenesc brut cuvîntul este romînesc

валок м.

polog cuvîntul este moldovenesc pală de fân cuvîntul este romînesc

валун

rotunjită de valuri cuvîntul este comun piatră netedă cuvîntul este comun

вальдшнеп м.

sitar cuvîntul este moldovenesc becaţă cuvîntul este romînesc

вальцевать л.

a vălţui cuvîntul este moldovenesc a lamina cuvîntul este romînesc

вальяжный л.

solid cuvîntul este moldovenesc impunător cuvîntul este romînesc

валяльня ж.

piuă cuvîntul este comun

валять л.

a bate în piuă cuvîntul este comun a întinde (aluatul) cuvîntul este comun a tăvăli cuvîntul este comun a piua cuvîntul este romînesc

валяться л.

a fi împrăştiat cuvîntul este moldovenesc a sta lungit cuvîntul este comun a se tăvăli cuvîntul este comun a trândăvi cuvîntul este romînesc a fi aruncat în dezordine cuvîntul este comun

ванадий м.

vanadiu cuvîntul este comun

ваниль ж.

vanilie cuvîntul este comun

ванна ж.

baie cuvîntul este moldovenesc vană cuvîntul este comun cadă cuvîntul este romînesc

ванная ж.

cameră de baie cuvîntul este comun

ванночка ж.

băiță cuvîntul este moldovenesc cădiță cuvîntul este romînesc

вар м.

uncrop cuvîntul este moldovenesc smoală topită cuvîntul este comun apă clocotită cuvîntul este comun

варвар м.

barbar cuvîntul este comun

варево м.

zamă cuvîntul este moldovenesc fiertură cuvîntul este moldovenesc udătură cuvîntul este romînesc zeamă cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "ворот"

  Rusă

  Moldo/Română

  бесповоротно ч. бесповоротно

  nestrămutat cuvîntul este moldovenesc definitiv cuvîntul este comun irevocabil cuvîntul este romînesc

  изворотливость ж. изворотливость

  iscusinţă cuvîntul este moldovenesc dibăcie cuvîntul este comun abilitate cuvîntul este romînesc

  изворотливый л. изворотливый

  iscusit cuvîntul este moldovenesc isteţ cuvîntul este moldovenesc dibaci cuvîntul este comun abil cuvîntul este romînesc ager cuvîntul este romînesc

  коловорот м. коловорот

  1. sfredel cuvîntul este moldovenesc burghiu (tehn.) cuvîntul este romînesc
  2. bulboană cuvîntul este moldovenesc vârtej (de apă) cuvîntul este romînesc

  круговорот м. круговорот

  rotaţie cuvîntul este moldovenesc ciclu cuvîntul este romînesc circuit cuvîntul este romînesc

  навыворот ч. навыворот

  de-a-ndoaselea cuvîntul este moldovenesc anapoda cuvîntul este comun distorsionat cuvîntul este romînesc

  наворотить л. наворотить

  a pune de-a valma cuvîntul este moldovenesc a arunca în dezordine cuvîntul este comun

  невпроворот ч. невпроворот

  pînă în gît cuvîntul este moldovenesc foarte mult cuvîntul este comun până peste cap cuvîntul este romînesc

  отворот м. отворот

  rever cuvîntul este comun îndoitură cuvîntul este comun

  отворотить л. отворотить

  a întoarce cuvîntul este moldovenesc a suci cuvîntul este comun

  переворот м. переворот

  transformare revoluţionară cuvîntul este comun

  поворот м. поворот

  cotitură cuvîntul este comun viraj cuvîntul este comun

  поворотить л. поворотить

  a coti cuvîntul este moldovenesc a cîrni cuvîntul este moldovenesc a întoarce cuvîntul este romînesc

  поворотиться л. поворотиться

  a se înturna cuvîntul este moldovenesc a se întoarce cuvîntul este romînesc

  поворотливость ж. поворотливость

  îndemînare cuvîntul este moldovenesc dibăcie cuvîntul este comun dexteritate cuvîntul este romînesc

  поворотливый л. поворотливый

  îndemânatic cuvîntul este moldovenesc descurcăreţ cuvîntul este moldovenesc sprinten cuvîntul este romînesc iute cuvîntul este comun

  поворотный л. поворотный

  1. rotitor cuvîntul este moldovenesc de întoarcere cuvîntul este moldovenesc turnant cuvîntul este romînesc pivotant cuvîntul este romînesc
  2. hotărîtor cuvîntul este moldovenesc de cotitură cuvîntul este comun decisiv cuvîntul este romînesc crucial cuvîntul este romînesc

  подворотничок м. подворотничок

  guleraş cuvîntul este comun

  приворот м. приворот

  descîntec cuvîntul este moldovenesc vrajă cuvîntul este moldovenesc farmec cuvîntul este romînesc

  разворот м. разворот

  cîrnitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun viraj cuvîntul este romînesc

  разворотить л. разворотить

  a împrăștia cuvîntul este moldovenesc a răscoli cuvîntul este moldovenesc a înșira cuvîntul este romînesc

  разворотливый л. разворотливый

  descurcăreţ cuvîntul este moldovenesc întreprinzător cuvîntul este romînesc

  своротить л. своротить

  a scrînti cuvîntul este moldovenesc a luxa cuvîntul este romînesc

  шиворот м. шиворот

  guler cuvîntul este comun

  водоворот м. водоворот

  vîrtej (de apă) cuvîntul este moldovenesc bulboană cuvîntul este moldovenesc anafor cuvîntul este romînesc

  ворот ворот

  vîrtej cuvîntul este moldovenesc cabestan cuvîntul este romînesc troliu cuvîntul este romînesc

  ворота ж. ворота

  vraniţă cuvîntul este moldovenesc poartă cuvîntul este comun

  воротила м. воротила

  afacerist cuvîntul este moldovenesc bonz cuvîntul este romînesc grangur cuvîntul este romînesc

  воротить л. воротить

  1. a înturna cuvîntul este moldovenesc a întoarce (din drum) cuvîntul este romînesc
  2. a înapoia cuvîntul este moldovenesc a restitui cuvîntul este romînesc
  3. a pune la loc cuvîntul este moldovenesc a recupera cuvîntul este romînesc

  воротник м. воротник

  guler cuvîntul este comun

  заворот м. заворот

  cîrnitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun curbă cuvîntul este romînesc întorsătură cuvîntul este romînesc

  заворотить л. заворотить

  a coti cuvîntul este moldovenesc a cîrni cuvîntul este moldovenesc a vira cuvîntul este romînesc a schimba direcţia cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter