Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

воротить л.

a întoarce a înturna a înapoia

ворох м.

grămadă

ворчать л.

a mîrîi

ворчун м.

morocănos

воск м.

ceară

восковка ж.

hîrtie cerată

воспеть л.

a proslăvi

воспитать л.

a educa (copii)

воспоминать л.

a-şi aduce aminte (brusc)

воспретить л.

a popri a opri

воспрянуть л.

a se ridica (aluatul)

воссиять л.

a străluci

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "ворот"

  Rusă

  Moldo/Română

  заворот м. заворот

  cîrnitură întorsătură cotitură curbă

  заворотить л. заворотить

  a cîrni a vira a coti a schimba direcţia

  ворот ворот

  vîrtej

  ворота ж. ворота

  poartă

  воротила м. воротила

  afacerist

  воротить л. воротить

  a întoarce a înturna a înapoia

  воротник м. воротник

  guler

  изворотливость ж. изворотливость

  iscusinţă dibăcie abilitate

  изворотливый л. изворотливый

  isteţ iscusit dibaci abil ager

  коловорот м. коловорот

  sfredel (tehn.) bulboană burghiu (tehn.) vârtej (de apă)

  круговорот м. круговорот

  rotaţie circuit ciclu

  наворотить л. наворотить

  a pune de-a valma a arunca în dezordine

  навыворот ч. навыворот

  de-a-ndoaselea anapoda distorsionat

  невпроворот ч. невпроворот

  pînă în gît foarte mult până peste cap

  шиворот м. шиворот

  guler

  своротить л. своротить

  a scrînti a luxa

  разворот м. разворот

  cîrnitură viraj cotitură

  разворотить л. разворотить

  a răscoli a dărâma a împrăștia a înșira

  разворотливый л. разворотливый

  descurcăreţ întreprinzător

  переворот м. переворот

  transformare revoluţionară

  поворот м. поворот

  cotitură viraj

  поворотить л. поворотить

  a cîrni a întoarce a coti

  поворотиться л. поворотиться

  a se înturna a se întoarce

  поворотливость ж. поворотливость

  îndemînare dibăcie dexteritate

  поворотливый л. поворотливый

  descurcăreţ sprinten îndemânatic iute

  поворотный л. поворотный

  de întoarcere hotărîtor pivotant crucial rotitor de cotitură turnant decisiv

  подворотничок м. подворотничок

  guleraş

  приворот м. приворот

  vrajă farmec descîntec

  отворот м. отворот

  îndoitură rever

  отворотить л. отворотить

  a întoarce a suci

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter