Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

варежка ж.

mănuşă cu un singur deget cuvîntul este comun

варенец м.

lapte acru cuvîntul este comun

вареник м.

chiroşcă cuvîntul este moldovenesc colţunaş cuvîntul este moldovenesc taşcă cuvîntul este romînesc piroşcă cuvîntul este romînesc

варенье ж.

dulceaţă cuvîntul este comun

вариатор м.

variator cuvîntul este comun

вариация ж.

modificare cuvîntul este comun variantă cuvîntul este comun alternanţă (tehn.) cuvîntul este comun variaţiune (muz.) cuvîntul este comun

варить л.

a fabrica cuvîntul este moldovenesc a mistui cuvîntul este moldovenesc a pregăti cuvîntul este moldovenesc a fierbe cuvîntul este comun a suda (tehn.) cuvîntul este comun a prepara (culin.) cuvîntul este romînesc a produce (ind.) cuvîntul este romînesc a digera (fiziol.) cuvîntul este romînesc

варница ж.

varniţă cuvîntul este moldovenesc groapă de var cuvîntul este comun

варьете с.

varieteu cuvîntul este comun

василек м.

albăstriţă cuvîntul este comun

васильковый л.

albăstriu cuvîntul este comun

ватага ж.

gloată cuvîntul este moldovenesc droaie cuvîntul este moldovenesc ceată cuvîntul este romînesc

ватерлиния ж.

linie de plutire cuvîntul este comun

ватерпас м.

vaterpas cuvîntul este moldovenesc nivel/cumpănă de apă cuvîntul este comun

ватин м.

vatin cuvîntul este moldovenesc vatelină cuvîntul este romînesc

ватник м.

pufoaică cuvîntul este comun scurtă vătuită cuvîntul este romînesc

ватрушка н.

brînzoaică cuvîntul este comun

вафля ж.

napolitană cuvîntul este comun vafelă cuvîntul este comun

вахта ж.

vahtă cuvîntul este moldovenesc schimb cuvîntul este comun cart (mar.) cuvîntul este romînesc gardă cuvîntul este romînesc

вахтер м.

paznic cuvîntul este moldovenesc portar cuvîntul este romînesc

ваяние с.

sculptură cuvîntul este comun

ваятель м.

sculptor cuvîntul este comun

ваять л.

a sculpta cuvîntul este comun

вблизи ч.

în apropiere cuvîntul este comun

вброд ч.

prin vad cuvîntul este comun

ввалиться л.

a da buzna cuvîntul este moldovenesc a cădea înăuntru cuvîntul este moldovenesc a slăbi mult cuvîntul este comun a se scofâlci cuvîntul este romînesc a tăbărî cuvîntul este romînesc a se prăbuşi cuvîntul este romînesc

ввек ч.

în vecii vecilor cuvîntul este moldovenesc întotdeauna cuvîntul este comun veşnic cuvîntul este comun niciodată (doar cu negaţie) cuvîntul este romînesc mereu cuvîntul este romînesc

введение с.

introducere cuvîntul este moldovenesc prefaţă cuvîntul este moldovenesc punere în funcţiune cuvîntul este moldovenesc implementare cuvîntul este romînesc preambul cuvîntul este romînesc

ввезти л.

a importa cuvîntul este comun

ввергнуть л.

a întemniţa cuvîntul este moldovenesc a aduce la disperare cuvîntul este comun a băga cu forţa cuvîntul este romînesc

вверить л.

a încredinţa cuvîntul este comun

ввериться л.

a se bizui cuvîntul este moldovenesc a se încrede cuvîntul este comun

вверх ч.

(în) sus cuvîntul este comun

вверху ч.

în partea de sus cuvîntul este moldovenesc deasupra cuvîntul este comun

ввести л.

a vîrî cuvîntul este moldovenesc a introduce cuvîntul este comun a băga cuvîntul este romînesc

ввечеру ч.

în amurg cuvîntul este comun pe înserate cuvîntul este comun

ввиду ч.

deoarece cuvîntul este moldovenesc din pricina cuvîntul este moldovenesc din cauza cuvîntul este romînesc fiindcă cuvîntul este romînesc

ввинтить л.

a înşuruba cuvîntul este comun

ввод м.

racord cuvîntul este moldovenesc dare în exploatare cuvîntul este comun bornă de intrare cuvîntul este romînesc

вволю ч.

berechet cuvîntul este moldovenesc în voie cuvîntul este moldovenesc din plin cuvîntul este romînesc îndeajuns cuvîntul este romînesc

ввысь ч.

în înalturi cuvîntul este moldovenesc în sus cuvîntul este comun spre înălţimi cuvîntul este romînesc

вглубь ч.

la fund cuvîntul este moldovenesc în adânc cuvîntul este romînesc

вглядеться л.

a se uita ţintă cuvîntul este moldovenesc a privi cu atenţie cuvîntul este romînesc

вдавливание с.

îndesare cuvîntul este moldovenesc presare cuvîntul este romînesc

вдали ч.

în depărtare cuvîntul este moldovenesc la distanţă cuvîntul este romînesc

вдвое ч.

îndoit cuvîntul este moldovenesc dublu cuvîntul este comun

вдвоем ч.

în doi cuvîntul este moldovenesc amîndoi cuvîntul este moldovenesc ambele cuvîntul este romînesc ambii cuvîntul este romînesc

вдвойне ч.

îndoit cuvîntul este moldovenesc de două ori cuvîntul este moldovenesc dublu cuvîntul este comun

вдесятеро ч.

de zece ori cuvîntul este moldovenesc înzecit cuvîntul este comun

вдобавок ч.

în plus cuvîntul este moldovenesc pe lîngă asta cuvîntul este moldovenesc pe deasupra cuvîntul este romînesc plus la aceasta cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "ворот"

  Rusă

  Moldo/Română

  бесповоротно ч. бесповоротно

  nestrămutat cuvîntul este moldovenesc definitiv cuvîntul este comun irevocabil cuvîntul este romînesc

  изворотливость ж. изворотливость

  iscusinţă cuvîntul este moldovenesc dibăcie cuvîntul este comun abilitate cuvîntul este romînesc

  изворотливый л. изворотливый

  iscusit cuvîntul este moldovenesc isteţ cuvîntul este moldovenesc dibaci cuvîntul este comun ager cuvîntul este romînesc abil cuvîntul este romînesc

  коловорот м. коловорот

  1. sfredel cuvîntul este moldovenesc burghiu (tehn.) cuvîntul este romînesc
  2. bulboană cuvîntul este moldovenesc vârtej (de apă) cuvîntul este romînesc

  круговорот м. круговорот

  rotaţie cuvîntul este moldovenesc circuit cuvîntul este romînesc ciclu cuvîntul este romînesc

  навыворот ч. навыворот

  de-a-ndoaselea cuvîntul este moldovenesc anapoda cuvîntul este comun distorsionat cuvîntul este romînesc

  наворотить л. наворотить

  a pune de-a valma cuvîntul este moldovenesc a arunca în dezordine cuvîntul este comun

  невпроворот ч. невпроворот

  pînă în gît cuvîntul este moldovenesc foarte mult cuvîntul este comun până peste cap cuvîntul este romînesc

  отворот м. отворот

  rever cuvîntul este comun îndoitură cuvîntul este comun

  отворотить л. отворотить

  a întoarce cuvîntul este moldovenesc a suci cuvîntul este comun

  переворот м. переворот

  transformare revoluţionară cuvîntul este comun

  поворот м. поворот

  cotitură cuvîntul este comun viraj cuvîntul este comun

  поворотить л. поворотить

  a coti cuvîntul este moldovenesc a cîrni cuvîntul este moldovenesc a întoarce cuvîntul este romînesc

  поворотиться л. поворотиться

  a se înturna cuvîntul este moldovenesc a se întoarce cuvîntul este romînesc

  поворотливость ж. поворотливость

  îndemînare cuvîntul este moldovenesc dibăcie cuvîntul este comun dexteritate cuvîntul este romînesc

  поворотливый л. поворотливый

  îndemânatic cuvîntul este moldovenesc descurcăreţ cuvîntul este moldovenesc sprinten cuvîntul este romînesc iute cuvîntul este comun

  поворотный л. поворотный

  1. rotitor cuvîntul este moldovenesc de întoarcere cuvîntul este moldovenesc turnant cuvîntul este romînesc pivotant cuvîntul este romînesc
  2. hotărîtor cuvîntul este moldovenesc de cotitură cuvîntul este comun crucial cuvîntul este romînesc decisiv cuvîntul este romînesc

  подворотничок м. подворотничок

  guleraş cuvîntul este comun

  приворот м. приворот

  descîntec cuvîntul este moldovenesc vrajă cuvîntul este moldovenesc farmec cuvîntul este romînesc

  разворот м. разворот

  cîrnitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun viraj cuvîntul este romînesc

  разворотить л. разворотить

  a împrăștia cuvîntul este moldovenesc a răscoli cuvîntul este moldovenesc a înșira cuvîntul este romînesc

  разворотливый л. разворотливый

  descurcăreţ cuvîntul este moldovenesc întreprinzător cuvîntul este romînesc

  своротить л. своротить

  a scrînti cuvîntul este moldovenesc a luxa cuvîntul este romînesc

  шиворот м. шиворот

  guler cuvîntul este comun

  водоворот м. водоворот

  vîrtej (de apă) cuvîntul este moldovenesc bulboană cuvîntul este moldovenesc anafor cuvîntul este romînesc

  ворот ворот

  vîrtej cuvîntul este moldovenesc troliu cuvîntul este romînesc cabestan cuvîntul este romînesc

  ворота ж. ворота

  vraniţă cuvîntul este moldovenesc poartă cuvîntul este comun

  воротила м. воротила

  afacerist cuvîntul este moldovenesc grangur cuvîntul este romînesc bonz cuvîntul este romînesc

  воротить л. воротить

  1. a înturna cuvîntul este moldovenesc a întoarce (din drum) cuvîntul este romînesc
  2. a înapoia cuvîntul este moldovenesc a restitui cuvîntul este romînesc
  3. a pune la loc cuvîntul este moldovenesc a recupera cuvîntul este romînesc

  воротник м. воротник

  guler cuvîntul este comun

  заворот м. заворот

  cîrnitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun curbă cuvîntul este romînesc întorsătură cuvîntul este romînesc

  заворотить л. заворотить

  a coti cuvîntul este moldovenesc a cîrni cuvîntul este moldovenesc a vira cuvîntul este romînesc a schimba direcţia cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter