Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

вещание с.

transmisiune cuvîntul este comun

вещать л.

a difuza (prin radio) cuvîntul este comun

вещественный л.

material cuvîntul este moldovenesc real cuvîntul este comun corp delict (jur.) cuvîntul este romînesc

вещество с.

substanţă cuvîntul este comun

вещмешок м.

rucsac cuvîntul este moldovenesc raniţă cuvîntul este romînesc

вещь ж.

obiect cuvîntul este comun

веялка ж.

treierătoare cuvîntul este comun

веяние с.

treierare cuvîntul este comun tendinţă cuvîntul este comun adiere (a vântului) cuvîntul este comun

веять л.

a fîlfîi cuvîntul este comun a treiera cuvîntul este comun

вживую ч.

pe viu cuvîntul este moldovenesc live cuvîntul este romînesc

вжиться л.

a se obişnui cuvîntul este comun a se familiariza cuvîntul este comun

взаимность ж.

mutualitate cuvîntul este comun reciprocitate cuvîntul este comun

взаимный л.

reciproc cuvîntul este moldovenesc mutual cuvîntul este romînesc

взаимовлияние с.

înrîurire reciprocă cuvîntul este comun

взаимовыгодный л.

reciproc avantajos cuvîntul este comun

взаимовыручка ж.

ajutor reciproc cuvîntul este comun

взаимодействие с.

interacţiune cuvîntul este comun

взаимообмен м.

schimb reciproc cuvîntul este comun

взаимоотношение с.

corelație cuvîntul este comun

взаимопомощь ж.

ajutor reciproc cuvîntul este comun

взаимопонимание с.

înţelegere reciprocă cuvîntul este comun

взаимопроверка ж.

control reciproc cuvîntul este comun

взаимосвязь ж.

legătură reciprocă cuvîntul este moldovenesc interconexiune cuvîntul este romînesc

взаймы ч.

(a da, a lua) cu împrumut cuvîntul este comun

взамен ч.

în loc de cuvîntul este comun în schimb cuvîntul este comun

взаперти ч.

întemniţat cuvîntul este moldovenesc închis cuvîntul este comun izolat cuvîntul este romînesc încuiat cuvîntul este romînesc

взбучка ж.

săpuneală cuvîntul este moldovenesc frecuş cuvîntul este comun perdaf cuvîntul este romînesc

взвалить л.

a încărca cuvîntul este comun a împovăra cuvîntul este comun

взвод м.

pluton cuvîntul este comun

взгляд м.

cătătură cuvîntul este moldovenesc punct de vedere cuvîntul este comun privire cuvîntul este romînesc

взглянуть л.

a se uita cuvîntul este moldovenesc a căta cuvîntul este moldovenesc a arunca o privire cuvîntul este comun

взгорье с.

deal cuvîntul este moldovenesc colină cuvîntul este moldovenesc colnic cuvîntul este romînesc movilă cuvîntul este romînesc

взгромоздить л.

a îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a pune una peste alta cuvîntul este romînesc

взгрустнуть л.

a se mîhni cuvîntul este moldovenesc a se întrista cuvîntul este romînesc

вздернуть л.

a spînzura cuvîntul este comun

вздор м.

prostie cuvîntul este comun

вздорный л.

hărţăgos cuvîntul este moldovenesc gîlcevitor cuvîntul este moldovenesc certăreţ cuvîntul este romînesc

вздох м.

oftat cuvîntul este moldovenesc suspin cuvîntul este romînesc

вздохнуть л.

a răsufla cuvîntul este moldovenesc a respira (uşurat) cuvîntul este romînesc

вздремнуть л.

a aţipi cuvîntul este comun

вздрогнуть л.

a tresări cuvîntul este comun

вздумать л.

a-i veni în minte cuvîntul este moldovenesc a-i trece prin gînd cuvîntul este romînesc

вздутие с.

umflare cuvîntul este moldovenesc balonare cuvîntul este romînesc

вздыхать л.

a ofta cuvîntul este moldovenesc a suspina cuvîntul este romînesc

взирать л.

a se uita cuvîntul este moldovenesc a privi cuvîntul este romînesc

взимание с.

încasare cuvîntul este moldovenesc percepere cuvîntul este romînesc

взимать л.

a încasa cuvîntul este moldovenesc a percepe cuvîntul este romînesc

взлет м.

decolare cuvîntul este comun

взлететь л.

a decola cuvîntul este comun

взлом м.

spargere cuvîntul este moldovenesc efracţie cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "ворот"

  Rusă

  Moldo/Română

  бесповоротно ч. бесповоротно

  nestrămutat cuvîntul este moldovenesc definitiv cuvîntul este comun irevocabil cuvîntul este romînesc

  изворотливость ж. изворотливость

  iscusinţă cuvîntul este moldovenesc dibăcie cuvîntul este comun abilitate cuvîntul este romînesc

  изворотливый л. изворотливый

  isteţ cuvîntul este moldovenesc iscusit cuvîntul este moldovenesc dibaci cuvîntul este comun ager cuvîntul este romînesc abil cuvîntul este romînesc

  коловорот м. коловорот

  1. sfredel cuvîntul este moldovenesc burghiu (tehn.) cuvîntul este romînesc
  2. bulboană cuvîntul este moldovenesc vârtej (de apă) cuvîntul este romînesc

  круговорот м. круговорот

  rotaţie cuvîntul este moldovenesc ciclu cuvîntul este romînesc circuit cuvîntul este romînesc

  навыворот ч. навыворот

  de-a-ndoaselea cuvîntul este moldovenesc anapoda cuvîntul este comun distorsionat cuvîntul este romînesc

  наворотить л. наворотить

  a pune de-a valma cuvîntul este moldovenesc a arunca în dezordine cuvîntul este comun

  невпроворот ч. невпроворот

  pînă în gît cuvîntul este moldovenesc foarte mult cuvîntul este comun până peste cap cuvîntul este romînesc

  отворот м. отворот

  îndoitură cuvîntul este comun rever cuvîntul este comun

  отворотить л. отворотить

  a întoarce cuvîntul este moldovenesc a suci cuvîntul este comun

  переворот м. переворот

  transformare revoluţionară cuvîntul este comun

  поворот м. поворот

  cotitură cuvîntul este comun viraj cuvîntul este comun

  поворотить л. поворотить

  a cîrni cuvîntul este moldovenesc a coti cuvîntul este moldovenesc a întoarce cuvîntul este romînesc

  поворотиться л. поворотиться

  a se înturna cuvîntul este moldovenesc a se întoarce cuvîntul este romînesc

  поворотливость ж. поворотливость

  îndemînare cuvîntul este moldovenesc dibăcie cuvîntul este comun dexteritate cuvîntul este romînesc

  поворотливый л. поворотливый

  descurcăreţ cuvîntul este moldovenesc îndemânatic cuvîntul este moldovenesc sprinten cuvîntul este romînesc iute cuvîntul este comun

  поворотный л. поворотный

  1. de întoarcere cuvîntul este moldovenesc rotitor cuvîntul este moldovenesc turnant cuvîntul este romînesc pivotant cuvîntul este romînesc
  2. hotărîtor cuvîntul este moldovenesc de cotitură cuvîntul este comun crucial cuvîntul este romînesc decisiv cuvîntul este romînesc

  подворотничок м. подворотничок

  guleraş cuvîntul este comun

  приворот м. приворот

  vrajă cuvîntul este moldovenesc descîntec cuvîntul este moldovenesc farmec cuvîntul este romînesc

  разворот м. разворот

  cîrnitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun viraj cuvîntul este romînesc

  разворотить л. разворотить

  a răscoli cuvîntul este moldovenesc a împrăștia cuvîntul este moldovenesc a înșira cuvîntul este romînesc

  разворотливый л. разворотливый

  descurcăreţ cuvîntul este moldovenesc întreprinzător cuvîntul este romînesc

  своротить л. своротить

  a scrînti cuvîntul este moldovenesc a luxa cuvîntul este romînesc

  шиворот м. шиворот

  guler cuvîntul este comun

  водоворот м. водоворот

  bulboană cuvîntul este moldovenesc vîrtej (de apă) cuvîntul este moldovenesc anafor cuvîntul este romînesc

  ворот ворот

  vîrtej cuvîntul este moldovenesc cabestan cuvîntul este romînesc troliu cuvîntul este romînesc

  ворота ж. ворота

  vraniţă cuvîntul este moldovenesc poartă cuvîntul este comun

  воротила м. воротила

  afacerist cuvîntul este moldovenesc bonz cuvîntul este romînesc grangur cuvîntul este romînesc

  воротить л. воротить

  1. a înturna cuvîntul este moldovenesc a întoarce (din drum) cuvîntul este romînesc
  2. a înapoia cuvîntul este moldovenesc a restitui cuvîntul este romînesc
  3. a pune la loc cuvîntul este moldovenesc a recupera cuvîntul este romînesc

  воротник м. воротник

  guler cuvîntul este comun

  заворот м. заворот

  cîrnitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun curbă cuvîntul este romînesc întorsătură cuvîntul este romînesc

  заворотить л. заворотить

  a cîrni cuvîntul este moldovenesc a coti cuvîntul este moldovenesc a vira cuvîntul este romînesc a schimba direcţia cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter