Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

вольнодумец м.

liber-cugetător cuvîntul este comun

вольнолюбивый л.

iubitor de libertate cuvîntul este comun

вольность ж.

volnicie cuvîntul este moldovenesc obrăznicie cuvîntul este moldovenesc libertate cuvîntul este comun familiaritate excesivă cuvîntul este romînesc

вольный л.

liber cuvîntul este comun

вольфрам м.

wolfram cuvîntul este comun

воля ж.

năzuinţă cuvîntul este moldovenesc voinţă cuvîntul este comun libertate cuvîntul este comun putere cuvîntul este comun drept cuvîntul este comun dorință cuvîntul este comun aspirație cuvîntul este romînesc

вон ч.

iaca cuvîntul este moldovenesc afară (adv.) cuvîntul este comun iată cuvîntul este comun uite (partic.) cuvîntul este romînesc

вонзить л.

a împlînta cuvîntul este moldovenesc a vîrî cuvîntul este moldovenesc a băga cuvîntul este romînesc a înfige cuvîntul este romînesc

вонючий л.

puturos cuvîntul este comun

вонять л.

a duhni cuvîntul este moldovenesc a puţi cuvîntul este comun

воображаемый л.

închipuit cuvîntul este moldovenesc imaginar cuvîntul este romînesc

воображать л.

a-şi închipui cuvîntul este moldovenesc a-şi imagina cuvîntul este romînesc

воображение с.

închipuire cuvîntul este moldovenesc imaginaţie cuvîntul este romînesc

воодушевить л.

a însufleţi cuvîntul este moldovenesc a îndemna cuvîntul este comun a anima cuvîntul este romînesc a stimula cuvîntul este romînesc

воодушевление с.

însufleţire cuvîntul este moldovenesc îndemn cuvîntul este moldovenesc entuziasm cuvîntul este romînesc animare cuvîntul este romînesc

воодушевленный л.

însufleţit cuvîntul este moldovenesc înflăcărat cuvîntul este moldovenesc entuziasmat cuvîntul este romînesc animat cuvîntul este romînesc

вооружение с.

armament cuvîntul este comun muniţii cuvîntul este comun

вооруженный л.

armat (conflict) cuvîntul este comun înarmat cuvîntul este comun

вооружить л.

a înarma cuvîntul este comun

воочию ч.

cu ochii proprii cuvîntul este moldovenesc personal cuvîntul este romînesc

во-первых л.

mai întîi cuvîntul este moldovenesc

вопить л.

a răcni cuvîntul este moldovenesc a ţipa cuvîntul este romînesc a vocifera cuvîntul este romînesc a urla cuvîntul este comun

вопиющий л.

strigător la cer cuvîntul este comun revoltător cuvîntul este romînesc

воплотить л.

a întruchipa cuvîntul este moldovenesc a transpune cuvîntul este comun a personifica cuvîntul este romînesc

воплощение с.

întruchipáre cuvîntul este moldovenesc transpunere cuvîntul este comun personificare cuvîntul este romînesc

вопль ж.

strigăt cuvîntul este comun urlet cuvîntul este comun

вопреки г.

în ciuda cuvîntul este moldovenesc împotrivă cuvîntul este moldovenesc contrar cuvîntul este romînesc în pofida cuvîntul este romînesc

вопрос м.

întrebare cuvîntul este moldovenesc chectiune cuvîntul este comun problemă cuvîntul este comun interogaţie cuvîntul este romînesc

вопросительный л.

întrebător cuvîntul este moldovenesc de întrebare cuvîntul este moldovenesc interogativ (semn) cuvîntul este romînesc mirat cuvîntul este romînesc uimit cuvîntul este comun

вопросник м.

listă de întrebări cuvîntul este moldovenesc chestionar cuvîntul este romînesc

вор м.

tîlhar cuvîntul este moldovenesc hoț cuvîntul este comun

ворваться л.

a da buzna cuvîntul este moldovenesc a pătrunde cu forţa cuvîntul este romînesc

воркование с.

gîngurit cuvîntul este comun uguit cuvîntul este romînesc

ворковать л.

a se drăgosti cuvîntul este moldovenesc a gînguri cuvîntul este comun a se giugiuli cuvîntul este romînesc a ugui cuvîntul este romînesc

вороб м.

vîrtelniţă cuvîntul este moldovenesc depănătoare cuvîntul este comun rotan cuvîntul este romînesc

воробей м.

vrabie cuvîntul este comun

воробейник м.

mălai cuvîntul este moldovenesc păsat cuvîntul este moldovenesc mei păsăresc cuvîntul este romînesc

ворованный л.

şterpelit cuvîntul este moldovenesc furat cuvîntul este comun ciordit cuvîntul este romînesc

вороватый л.

hoțoman cuvîntul este comun

воровать л.

a fura cuvîntul este comun

воровка ж.

hoaţă cuvîntul este comun

воровство с.

hoție cuvîntul este comun furt cuvîntul este comun

ворожба ж.

vrăjitorie cuvîntul este comun ghicit cuvîntul este comun

ворожить л.

a vrăji cuvîntul este comun a ghici cuvîntul este comun

ворон м.

corb cuvîntul este comun

ворона ж.

cioară cuvîntul este comun

вороненок м.

pui de cioară cuvîntul este comun

вороний л.

de cioroi cuvîntul este comun

ворониха ж.

femela corbului cuvîntul este comun

воронка ж.

leică cuvîntul este moldovenesc groapă cuvîntul este moldovenesc crater (mil.) cuvîntul este romînesc pâlnie cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter