Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

вышивальщица ж.

brodeză cuvîntul este comun

вышивальщик м.

broder cuvîntul este comun

вышивание с.

brodare cuvîntul este comun

вышивать л.

a broda cuvîntul este comun

вышивка ж.

broderie cuvîntul este comun brodat cuvîntul este comun

вышина ж.

vîrf cuvîntul este moldovenesc culme cuvîntul este moldovenesc cotă cuvîntul este romînesc înălţime cuvîntul este romînesc

вышить л.

a broda cuvîntul este comun

вышка ж.

foişor cuvîntul este moldovenesc sondă cuvîntul este comun turlă cuvîntul este romînesc

вышний л.

ceresc cuvîntul este moldovenesc divin cuvîntul este romînesc celest cuvîntul este romînesc

вышутить л.

a şugui cuvîntul este moldovenesc a lua în rîs cuvîntul este moldovenesc a glumi cuvîntul este romînesc a-şi bate joc cuvîntul este comun

выщербинка ж.

ştirbitură cuvîntul este moldovenesc asperitate cuvîntul este romînesc

выщербить л.

a ştirbi cuvîntul este moldovenesc a cresta cuvîntul este romînesc

выя ж.

grumaz cuvîntul este moldovenesc ceafă cuvîntul este romînesc

выявить л.

a vădi cuvîntul este moldovenesc a dezvălui cuvîntul este moldovenesc a identifica cuvîntul este romînesc a da în vileag cuvîntul este romînesc

выявление с.

vădire cuvîntul este moldovenesc dezvăluire cuvîntul este moldovenesc demascare cuvîntul este romînesc revelare cuvîntul este romînesc

выяснение с.

lămurire cuvîntul este moldovenesc desluşire cuvîntul este moldovenesc elucidare cuvîntul este romînesc clarificare cuvîntul este comun

выяснить л.

a lămuri cuvîntul este moldovenesc a desluşi cuvîntul este moldovenesc a elucida cuvîntul este romînesc a clarifica cuvîntul este comun

вьетнамцы н.

vietnamezi cuvîntul este comun

вьюк м.

samar cuvîntul este moldovenesc povară cuvîntul este comun sarcină cuvîntul este comun

вьюга ж.

viscol cuvîntul este comun

вьюн м.

zvîrlugă cuvîntul este moldovenesc ţipar cuvîntul este romînesc

вьюнок м.

volbură cuvîntul este comun

вьюшка ж.

cahlă cuvîntul este moldovenesc coş cuvîntul este romînesc închizător (la sobă) cuvîntul este romînesc

вьющийся л.

căţărător cuvîntul este comun agăţător cuvîntul este comun

вяз м.

ulm cuvîntul este moldovenesc vânj cuvîntul este romînesc velniş cuvîntul este romînesc

вязание с.

împletire cuvîntul este moldovenesc tricotare cuvîntul este romînesc

вязанка ж.

snop cuvîntul este moldovenesc sarcină cuvîntul este comun legătură de vreascuri cuvîntul este romînesc

вязать л.

a împleti cuvîntul este moldovenesc a tricota cuvîntul este romînesc

вязкий л.

cleios cuvîntul este moldovenesc mlăştinos cuvîntul este moldovenesc mocirlos cuvîntul este romînesc

вязнуть л.

a se îngloda cuvîntul este moldovenesc a se înfunda cuvîntul este moldovenesc a se înămoli cuvîntul este romînesc a împotmoli cuvîntul este romînesc

вякать л.

a pălăvrăgi cuvîntul este moldovenesc a vorbi fără rost cuvîntul este romînesc a flecări cuvîntul este romînesc

вяление с.

zvîntare cuvîntul este moldovenesc uscare (la aer) cuvîntul este comun

вяленый л.

zvîntat (peşte cuvîntul este moldovenesc carne) cuvîntul este moldovenesc uscat cuvîntul este comun

вяло ч.

fără energie cuvîntul este moldovenesc moleșit cuvîntul este moldovenesc cu indolenţă cuvîntul este romînesc

вялость ж.

moleșeală cuvîntul este moldovenesc indolenţă cuvîntul este romînesc

вялый л.

nepăsător cuvîntul este moldovenesc veşted cuvîntul este moldovenesc ofilit cuvîntul este romînesc аpatic cuvîntul este romînesc

вянуть л.

a se veştezi cuvîntul este moldovenesc a se ofili cuvîntul este romînesc

вяхирь м.

hulub gulerat cuvîntul este moldovenesc porumbel sălbatic cuvîntul este romînesc

верста ж.

verstă cuvîntul este comun

видение с.

vedenie cuvîntul este moldovenesc nălucă cuvîntul este moldovenesc fantomă cuvîntul este romînesc stafie cuvîntul este romînesc

въявь ч.

aievea cuvîntul este moldovenesc în realitate cuvîntul este romînesc

выглянуть л.

a arunca o privire cuvîntul este comun

вёдро с.

vreme bună cuvîntul este moldovenesc timp senin cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter