Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

гироскоп м.

giroscop (tehn.)

гиря ж.

greutate halteră

гитара ж.

chitară

глава м.

conducător şef cupolă (arhit.) capitol (în carte) turlă (arhit.) cap

главарь м.

căpetenie

главенство c.

supremaţie predominare

главенствовать л.

a avea întîietate a predomina a prima

главный

superior principal de seamă esenţial

глагол м.

verb (lingv.) slovă cuvînt

гладилка ж.

mistrie (constr.) drişcă (constr.)

гладильная ж.

călcătorie atelier de călcat

гладиолус м.

săbiuţă gladiolă

гладить л.

a călca (haine) a netezi

гладь ж.

oglinda apei suprafaţa apei

глаженье с.

călcare netezire

глазеть л.

a se holba a căsca ochii

глазированный

glazurat glasat smălţuit emailat

глазировать л.

a glazura a glasa a smălţui a emaila

глазировка ж.

smălţuire glasare glazurare emailare

глазник м.

oculist oftalmolog

глазница ж.

orbita ochiului

глазок м.

vizor ochişor ferestruică mugure (bot.) ochi mic ochi (bot.) vizetă

глазунья ж.

ochiuri (culin.)

глазурование с.

smălţuire emailare glazurare glasare

глазурованный

smălţuit emailat glazurat glasat

глазуровать л.

a smălţui a emaila a glazura a glasa

глазурь ж.

smalţ glazură email

гланды н.

amigdale

глас м.

glas voce

гласить л.

a glăsui a prescrie a prevedea a dispune

гласно ч.

deschis public

глашатай м.

crainic vestitor sol

глина ж.

lut argilă

глинистый

lutos argilos humos

глинище с.

lutniţă strat de argilă lutărie

глинобитный

de lut de argilă

глиномялка ж.

amestecător de lut malaxor de argilă

глиняный

din lut din argilă

глист м.

limbric ascaridă

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "гагара"

  Rusă

  Moldo/Română

  гагара гагара

  fundac cufundar bodârlău

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter