Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

габарит м.

gabarit volum

гавана ж.

havană (ţigară de foi)

гавкать л.

a hămăi a lătra

гагара

fundac cufundar bodârlău

гагаузы н.

găgăuzi

гад м.

năpîrcă ticălos (fig.) reptilă canalie (fig.) tîrîtoare netrebnic (fig.) şarpe nemernic (fig.)

гадалка ж.

ghicitoare vrăjitoare

гадание с.

ghicire vrăjire

гадина ж.

ticălos (fig.) canalie (fig.)

гадить л.

a se băliga a face rău (fig.) a se murdări a provoca neplăceri (fig.)

гадкий

scîrbos dezgustător ticălos mârșav

гадко ч.

scîrbos dezgustător

гадливость ж.

scîrbă dezgust greaţă repulsie

гадость ж.

scîrboşenie mârșevie

гадюка ж.

viperă năpârcă

гадюшник м.

cuib de vipere cuib de năpârci

гаечный

cheie franceză cheie de piuliţă

газ м.

val (text.) gaz (text.) voal (text.)

газета ж.

gazetă ziar

газировка ж.

apă gazoasă sifon

газобаллон м.

balon de gaz butelie de gaz

газовать л.

a mări viteza a accelera

газовщик м.

specialist în gazificare

газовыделение с.

scurgere de gaze degajare de gaze

газовый

de gaz (fular) de voal

газогенератор м.

generator de gaze gazogen

газойль ж.

motorină

газомер м.

contor de gaz gazometru

газон м.

pajişte gazon peluză

газонокосилка ж.

maşină de cosit iarbă cositoare

газоочиститель м.

curăţitor de gaze epurator de gaze

газосварка ж.

sudare cu gaz sudare autogenă

гайдамак м.

haidamac ostaș ucrainean (sec.18)

гайдук м.

haiduc pandur

гайка ж.

piuliţă

гак м.

cîrlig cange

галактика ж.

galactică galaxie

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "газ"

  Rusă

  Moldo/Română

  газ м. газ

  val (text.) gaz (text.) voal (text.)

  газация ж. газация

  gazare

  газель ж. газель

  gazelă

  газета ж. газета

  gazetă ziar

  газировать л. газировать

  a gaza

  газировка ж. газировка

  apă gazoasă sifon

  газификация ж. газификация

  gazificare

  газифицировать л. газифицировать

  a gazifica

  газобаллон м. газобаллон

  balon de gaz butelie de gaz

  газовать л. газовать

  a mări viteza a accelera

  газовщик м. газовщик

  specialist în gazificare

  газовыделение с. газовыделение

  scurgere de gaze degajare de gaze

  газовый газовый

  de gaz (fular) de voal

  газогенератор м. газогенератор

  generator de gaze gazogen

  газойль ж. газойль

  motorină

  газомер м. газомер

  contor de gaz gazometru

  газомобиль м. газомобиль

  gazomobil

  газомотор м. газомотор

  gazomotor

  газон м. газон

  pajişte gazon peluză

  газонокосилка ж. газонокосилка

  maşină de cosit iarbă cositoare

  газоочиститель м. газоочиститель

  curăţitor de gaze epurator de gaze

  газопровод м. газопровод

  gazoduct

  газосварка ж. газосварка

  sudare cu gaz sudare autogenă

  газохранилище с. газохранилище

  rezervor de gaze

  дегазатор м. дегазатор

  aparat pentru degazare degazator

  керогаз м. керогаз

  primus maşină de gătit cu petrol

  магазин м. магазин

  dugheană magazin prăvălie

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter