Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

глотание с.

înghiţire

глотать л.

a înghiţi

глотка ж.

gîtlej beregată

глоток м.

înghiţitură sorbitură

глубина ж.

adîncime adâncime

глубинный

în/de adîncime îndepărtat în/de adâncime periferic

глубокий

adînc adânc

глубоко ч.

adînc adânc

глубокомысленный

pătrunzător serios concentrat profund

глубокоснежье с.

strat mare de omăt iarnă cu mult omăt strat mare de zăpadă perioadă înzăpezită a iernii

глубь ж.

adîncime profunzime

глумиться л.

a-şi bate joc a persifla

глумление с.

batjocură zeflemisire

глупеть л.

a se zăluzi a se prosti

глуповатый

netot nătîng prostănac nătâng

глупость ж.

neghiobie prostie nerozie

глупый

neghiob prost nerod

глухарка ж.

găină sălbatică gotcă

глухарь м.

cocoş-de-munte gotcan

глухой

surd neînduplecat (fig.) neclar blocat (fig.) dur (fig.) stins închis (fig.) slab fără deschidere (fig.) înăbuşit fără orificii (fig.)

глухомань ж.

fundătură pustietate desiş fundac

глушитель м.

amortizor de zgomot (tehn.)

глушить л.

a ameţi (peștele) a stinge a zăpăci a înăbuși a opri a sugruma

глушь ж.

fundătură desiş loc uitat de lume pustietate

глыба ж.

stîncă stană bolohan bolovan

глядеть л.

a se uita a privi

глянец м.

luciu lustru

глянуть л.

a arunca o privire

глянцевый

lucios lustruit

гнать л.

a goni a mâna a alunga a izgoni

гнев м.

indignare mînie supărare furie

гневаться л.

a se mînia a se indigna a se supăra a se înfuria

гневный

indignat mînios supărat furios

гнездиться л.

a se cuibări a-şi face cuib

гнездовье с.

loc de cuibărire

гнет м.

apăsare asuprire jug opresiune

гнетущий

apăsător opresiv chinuitor sufocant

гнида ж.

lindină

гниение с.

putrefacție

гниль ж.

putregai

гнить л.

a putrezi

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "газомобиль"

  Rusă

  Moldo/Română

  газомобиль м. газомобиль

  gazomobil

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter