Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

гноение с.

puroiere cuvîntul este comun supuraţie cuvîntul este romînesc

гноиться л.

a puroia cuvîntul este comun a supura cuvîntul este romînesc

гной м.

puroi cuvîntul este comun

гнойник м.

buboi cuvîntul este moldovenesc absces cuvîntul este comun focar de supurație cuvîntul este romînesc

гнойный

cu puroi cuvîntul este comun purulent cuvîntul este comun supurant cuvîntul este romînesc

гнусавить л.

a fîrnîi cuvîntul este moldovenesc a fonfăi cuvîntul este romînesc

гнусавый

fîrnîit cuvîntul este moldovenesc fonfăit cuvîntul este romînesc

гнусно ч.

josnic cuvîntul este moldovenesc ticălos cuvîntul este comun mişeleşte cuvîntul este romînesc

гнусный

josnic cuvîntul este moldovenesc ticălos cuvîntul este comun mişel cuvîntul este romînesc

гнуть л.

a strîmba cuvîntul este moldovenesc a îndoi cuvîntul este moldovenesc a curba cuvîntul este romînesc a încovoia cuvîntul este romînesc

гнуться л.

a se îndoi cuvîntul este moldovenesc a se strîmba cuvîntul este moldovenesc a se încovoia cuvîntul este romînesc a se curba cuvîntul este romînesc

гнушаться л.

a dispreţui cuvîntul este comun a simţi aversiune cuvîntul este romînesc a repugna cuvîntul este romînesc

гобелен м.

covor cuvîntul este moldovenesc goblen cuvîntul este comun tapiserie cuvîntul este romînesc

говенье с.

post cuvîntul este comun

говеть л.

a posti cuvîntul este comun

говор м.

grai cuvîntul este moldovenesc vorbă cuvîntul este comun dialect cuvîntul este romînesc vorbire cuvîntul este comun

говорить л.

a vorbi cuvîntul este comun

говорильня ж.

pălăvrăgeală cuvîntul este moldovenesc vorbărie cuvîntul este comun trăncăneală cuvîntul este romînesc

говорун м.

guraliv cuvîntul este moldovenesc vorbăreţ cuvîntul este comun flecar cuvîntul este romînesc

говядина ж.

carne de vită cuvîntul este comun

говяжий

din carne de vită cuvîntul este comun

гоготать л.

a gîgîi cuvîntul este moldovenesc a hohoti cuvîntul este moldovenesc a râde în hohote cuvîntul este romînesc a găgăi cuvîntul este romînesc

год м.

an cuvîntul este comun

година ж.

vremuri cuvîntul este moldovenesc timpuri cuvîntul este romînesc

годиться л.

a fi bun la… cuvîntul este moldovenesc a se potrivi cuvîntul este moldovenesc bun pentru cuvîntul este romînesc a servi la… cuvîntul este romînesc

годность ж.

aptitudine cuvîntul este moldovenesc valabilitate cuvîntul este moldovenesc utilitate cuvîntul este romînesc validitate cuvîntul este comun

годный

apt cuvîntul este moldovenesc valabil cuvîntul este moldovenesc bun cuvîntul este romînesc valid cuvîntul este comun

годовик м.

godac cuvîntul este moldovenesc strâjnic cuvîntul este romînesc

годовой

anual cuvîntul este comun

годовщина ж.

aniversare cuvîntul este comun

голгофа ж.

suferinţe cuvîntul este moldovenesc chinuri cuvîntul este comun golgotă cuvîntul este comun calvar cuvîntul este romînesc

голенастый

lungan cuvîntul este comun cu picioare lungi cuvîntul este comun

голенище с.

tureatcă cuvîntul este moldovenesc carâmb cuvîntul este romînesc

голень ж.

fluierul piciorului cuvîntul este moldovenesc tibia cuvîntul este romînesc gambă cuvîntul este romînesc

голландка ж.

originară din olanda cuvîntul este comun rasă de animale cuvîntul este comun sobă de teracotă cuvîntul este comun

голландцы н.

olandezi cuvîntul este comun

голова ж.

cap cuvîntul este moldovenesc minte cuvîntul este moldovenesc conducător cuvîntul este comun şef cuvîntul este comun rațiune cuvîntul este romînesc craniu cuvîntul este romînesc

головастик м.

peşte ţigănesc cuvîntul este moldovenesc mormoloc cuvîntul este comun

головастый

căpăţînos cuvîntul este moldovenesc isteț cuvîntul este moldovenesc căpos cuvîntul este moldovenesc ager cuvîntul este romînesc deștept cuvîntul este romînesc cu cap mare cuvîntul este romînesc

головешка ж.

tăciune cuvîntul este comun

головка ж.

cap mic cuvîntul este moldovenesc gămălie cuvîntul este moldovenesc căpăţină cuvîntul este moldovenesc căpucean cuvîntul este moldovenesc măciulie cuvîntul este romînesc căciulie cuvîntul este romînesc căpşor cuvîntul este romînesc

головной

de cap (durere…) cuvîntul este moldovenesc principal cuvîntul este moldovenesc care este în frunte cuvîntul este comun coordonator cuvîntul este romînesc encefalic cuvîntul este romînesc

головокружение с.

ameţeală cuvîntul este comun

головоломка ж.

ghicitoare cuvîntul este moldovenesc şaradă cuvîntul este comun problemă cuvîntul este romînesc

головомойка ж.

beşteleală cuvîntul este moldovenesc ocară cuvîntul este moldovenesc perdaf (fig.) cuvîntul este romînesc dojană cuvîntul este romînesc

головотяп м.

nătărău cuvîntul este moldovenesc nepriceput cuvîntul este comun nerod cuvîntul este romînesc

головотяпство с.

neghiobie cuvîntul este moldovenesc nerozie cuvîntul este moldovenesc imbecilitate cuvîntul este romînesc stipiditate cuvîntul este romînesc

голод м.

foame cuvîntul este comun

голодание с.

flămînzire cuvîntul este moldovenesc înfometare cuvîntul este romînesc

голодать л.

a flămînzi cuvîntul este moldovenesc a îndura foame cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "гноиться"

  Rusă

  Moldo/Română

  гноиться л. гноиться

  a puroia cuvîntul este comun a supura cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter