Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

гноение с.

puroiere cuvîntul este comun supuraţie cuvîntul este romînesc

гноиться л.

a puroia cuvîntul este comun a supura cuvîntul este romînesc

гной м.

puroi cuvîntul este comun

гнойник м.

buboi cuvîntul este moldovenesc absces cuvîntul este comun focar de supurație cuvîntul este romînesc

гнойный

cu puroi cuvîntul este comun purulent cuvîntul este comun supurant cuvîntul este romînesc

гнусавить л.

a fîrnîi cuvîntul este moldovenesc a fonfăi cuvîntul este romînesc

гнусавый

fîrnîit cuvîntul este moldovenesc fonfăit cuvîntul este romînesc

гнусно ч.

josnic cuvîntul este moldovenesc ticălos cuvîntul este comun mişeleşte cuvîntul este romînesc

гнусный

josnic cuvîntul este moldovenesc ticălos cuvîntul este comun mişel cuvîntul este romînesc

гнуть л.

a strîmba cuvîntul este moldovenesc a îndoi cuvîntul este moldovenesc a curba cuvîntul este romînesc a încovoia cuvîntul este romînesc

гнуться л.

a se îndoi cuvîntul este moldovenesc a se strîmba cuvîntul este moldovenesc a se încovoia cuvîntul este romînesc a se curba cuvîntul este romînesc

гнушаться л.

a dispreţui cuvîntul este comun a simţi aversiune cuvîntul este romînesc a repugna cuvîntul este romînesc

гобелен м.

covor cuvîntul este moldovenesc goblen cuvîntul este comun tapiserie cuvîntul este romînesc

говенье с.

post cuvîntul este comun

говеть л.

a posti cuvîntul este comun

говор м.

grai cuvîntul este moldovenesc vorbă cuvîntul este comun dialect cuvîntul este romînesc vorbire cuvîntul este comun

говорить л.

a vorbi cuvîntul este comun

говорильня ж.

pălăvrăgeală cuvîntul este moldovenesc vorbărie cuvîntul este comun trăncăneală cuvîntul este romînesc

говорун м.

guraliv cuvîntul este moldovenesc vorbăreţ cuvîntul este comun flecar cuvîntul este romînesc

говядина ж.

carne de vită cuvîntul este comun

говяжий

din carne de vită cuvîntul este comun

гоготать л.

a gîgîi cuvîntul este moldovenesc a hohoti cuvîntul este moldovenesc a râde în hohote cuvîntul este romînesc a găgăi cuvîntul este romînesc

год м.

an cuvîntul este comun

година ж.

vremuri cuvîntul este moldovenesc timpuri cuvîntul este romînesc

годиться л.

a fi bun la… cuvîntul este moldovenesc a se potrivi cuvîntul este moldovenesc bun pentru cuvîntul este romînesc a servi la… cuvîntul este romînesc

годность ж.

aptitudine cuvîntul este moldovenesc valabilitate cuvîntul este moldovenesc utilitate cuvîntul este romînesc validitate cuvîntul este comun

годный

apt cuvîntul este moldovenesc valabil cuvîntul este moldovenesc bun cuvîntul este romînesc valid cuvîntul este comun

годовик м.

godac cuvîntul este moldovenesc strâjnic cuvîntul este romînesc

годовой

anual cuvîntul este comun

годовщина ж.

aniversare cuvîntul este comun

голгофа ж.

suferinţe cuvîntul este moldovenesc chinuri cuvîntul este comun golgotă cuvîntul este comun calvar cuvîntul este romînesc

голенастый

lungan cuvîntul este comun cu picioare lungi cuvîntul este comun

голенище с.

tureatcă cuvîntul este moldovenesc carâmb cuvîntul este romînesc

голень ж.

fluierul piciorului cuvîntul este moldovenesc tibia cuvîntul este romînesc gambă cuvîntul este romînesc

голландка ж.

originară din olanda cuvîntul este comun rasă de animale cuvîntul este comun sobă de teracotă cuvîntul este comun

голландцы н.

olandezi cuvîntul este comun

голова ж.

cap cuvîntul este moldovenesc minte cuvîntul este moldovenesc conducător cuvîntul este comun şef cuvîntul este comun rațiune cuvîntul este romînesc craniu cuvîntul este romînesc

головастик м.

peşte ţigănesc cuvîntul este moldovenesc mormoloc cuvîntul este comun

головастый

căpăţînos cuvîntul este moldovenesc isteț cuvîntul este moldovenesc căpos cuvîntul este moldovenesc ager cuvîntul este romînesc deștept cuvîntul este romînesc cu cap mare cuvîntul este romînesc

головешка ж.

tăciune cuvîntul este comun

головка ж.

cap mic cuvîntul este moldovenesc gămălie cuvîntul este moldovenesc căpăţină cuvîntul este moldovenesc căpucean cuvîntul este moldovenesc măciulie cuvîntul este romînesc căciulie cuvîntul este romînesc căpşor cuvîntul este romînesc

головной

de cap (durere…) cuvîntul este moldovenesc principal cuvîntul este moldovenesc care este în frunte cuvîntul este comun coordonator cuvîntul este romînesc encefalic cuvîntul este romînesc

головокружение с.

ameţeală cuvîntul este comun

головоломка ж.

ghicitoare cuvîntul este moldovenesc şaradă cuvîntul este comun problemă cuvîntul este romînesc

головомойка ж.

beşteleală cuvîntul este moldovenesc ocară cuvîntul este moldovenesc perdaf (fig.) cuvîntul este romînesc dojană cuvîntul este romînesc

головотяп м.

nătărău cuvîntul este moldovenesc nepriceput cuvîntul este comun nerod cuvîntul este romînesc

головотяпство с.

neghiobie cuvîntul este moldovenesc nerozie cuvîntul este moldovenesc imbecilitate cuvîntul este romînesc stipiditate cuvîntul este romînesc

голод м.

foame cuvîntul este comun

голодание с.

flămînzire cuvîntul este moldovenesc înfometare cuvîntul este romînesc

голодать л.

a flămînzi cuvîntul este moldovenesc a îndura foame cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "говор"

  Rusă

  Moldo/Română

  бездоговорный л. бездоговорный

  necontractual cuvîntul este comun

  безоговорочно безоговорочно

  fără rezerve cuvîntul este moldovenesc necondiţionat cuvîntul este comun

  договор м. договор

  pact cuvîntul este moldovenesc tratat cuvîntul este comun contract cuvîntul este comun convenţie cuvîntul este romînesc

  договоренность ж. договоренность

  învoială cuvîntul este moldovenesc înţelegere cuvîntul este comun acord cuvîntul este romînesc

  договориться л. договориться

  a se învoi cuvîntul este moldovenesc a se înţelege cuvîntul este comun a conveni cuvîntul este romînesc a cădea de acord cuvîntul este romînesc

  договорный л. договорный

  contractual cuvîntul este comun

  говор м. говор

  grai cuvîntul este moldovenesc vorbă cuvîntul este comun dialect cuvîntul este romînesc vorbire cuvîntul este comun

  говорить л. говорить

  a vorbi cuvîntul este comun

  говорильня ж. говорильня

  pălăvrăgeală cuvîntul este moldovenesc vorbărie cuvîntul este comun trăncăneală cuvîntul este romînesc

  говорун м. говорун

  guraliv cuvîntul este moldovenesc vorbăreţ cuvîntul este comun flecar cuvîntul este romînesc

  громкоговоритель м. громкоговоритель

  difuzor cuvîntul este comun megafon cuvîntul este comun

  круговорот м. круговорот

  rotaţie cuvîntul este moldovenesc ciclu cuvîntul este romînesc circuit cuvîntul este romînesc

  наговорить л. наговорить

  a îndruga cuvîntul este moldovenesc a pălăvrăji cuvîntul este moldovenesc a trăncăni cuvîntul este romînesc

  наговор м. наговор

  1. defăimare cuvîntul este moldovenesc calomnie cuvîntul este romînesc
  2. descîntec cuvîntul este moldovenesc vrajă cuvîntul este romînesc

  неразговорчивый л. неразговорчивый

  nevorbăreţ cuvîntul este moldovenesc taciturn cuvîntul este romînesc

  несговорчивый л. несговорчивый

  îndărătnic cuvîntul este moldovenesc ireductibil cuvîntul este romînesc

  оговор м. оговор

  hulă cuvîntul este moldovenesc clevetire cuvîntul este moldovenesc calomnie cuvîntul este romînesc

  оговорить л. оговорить

  1. huli cuvîntul este moldovenesc a cleveti cuvîntul este moldovenesc a calomnia cuvîntul este romînesc a defăima cuvîntul este romînesc
  2. a prestabili cuvîntul este moldovenesc a specifica cuvîntul este romînesc

  оговорка ж. оговорка

  1. clauză cuvîntul este moldovenesc prevedere cuvîntul este comun condiţie cuvîntul este romînesc stipulare cuvîntul este romînesc
  2. lapsus cuvîntul este moldovenesc greşeală involuntară cuvîntul este romînesc

  отговорить л. отговорить

  a face să se răzgîndească cuvîntul este moldovenesc a abate cuvîntul este romînesc a opri cuvîntul este romînesc

  отговориться л. отговориться

  a se scuza cuvîntul este moldovenesc a pretexta cuvîntul este moldovenesc a se eschiva cuvîntul este romînesc

  отговорка отговорка

  pricină cuvîntul este moldovenesc scuză cuvîntul este moldovenesc pretext cuvîntul este romînesc motiv cuvîntul este romînesc

  переговорить л. переговорить

  1. a vorbi cuvîntul este comun a sta de vorbă cuvîntul este comun a discuta cuvîntul este romînesc a conversa cuvîntul este romînesc
  2. a vorbi mai mult decît toţi cuvîntul este comun a-i bate pe toţi cu gura cuvîntul este comun

  переговоры н. переговоры

  tratative cuvîntul este comun negocieri cuvîntul este comun

  переговорщик м. переговорщик

  negociator cuvîntul este comun

  поговорить л. поговорить

  a sta de vorbă cuvîntul este comun a discuta cuvîntul este comun a se întreține cu cineva cuvîntul este comun

  поговорка ж. поговорка

  zicătoare cuvîntul este comun zicală cuvîntul este comun

  подговорить л. подговорить

  a pune la cale cuvîntul este moldovenesc a instiga cuvîntul este romînesc

  подговорщик м. подговорщик

  aţîţător cuvîntul este moldovenesc incitator cuvîntul este romînesc instigator cuvîntul este romînesc

  приговор м. приговор

  hotărîre (a judecăţii) cuvîntul este moldovenesc sentinţă cuvîntul este comun verdict cuvîntul este romînesc

  приговоренный л. приговоренный

  osîndit cuvîntul este moldovenesc condamnat cuvîntul este comun

  приговорить л. приговорить

  a osîndi cuvîntul este moldovenesc a condamna cuvîntul este comun

  проговорить л. проговорить

  a vorbi cuvîntul este moldovenesc a rosti cuvîntul este moldovenesc a spune cuvîntul este romînesc a pronunţa cuvîntul este romînesc

  проговориться л. проговориться

  a-l lua gura pe dinainte cuvîntul este moldovenesc a scăpa o vorbă cuvîntul este comun

  разговор м. разговор

  discuţie cuvîntul este moldovenesc conversaţie cuvîntul este romînesc

  разговориться л. разговориться

  a intra în vorbă cuvîntul este comun a lega o conversaţie cuvîntul este romînesc

  разговорник м. разговорник

  îndreptar cuvîntul este moldovenesc ghid de conversaţie cuvîntul este romînesc

  разговорный к) разговорный

  vorbită cuvîntul este moldovenesc uzuală (limbă) cuvîntul este romînesc

  разговорчивый л. разговорчивый

  vorbăreţ cuvîntul este comun limbut cuvîntul este romînesc

  сговор м. сговор

  înţelegere cuvîntul este comun complot cuvîntul este comun cârdăşie cuvîntul este romînesc

  сговориться л. сговориться

  a se vorbi cuvîntul este moldovenesc a complota cuvîntul este comun a fi de acord cuvîntul este romînesc

  сговорчивость ж. сговорчивость

  purtare înţelegătoare cuvîntul este comun atitudine conciliatoare cuvîntul este romînesc

  сговорчивый л. сговорчивый

  înţelegător cuvîntul este comun conciliant cuvîntul este romînesc

  уговор м. уговор

  învoială cuvîntul este moldovenesc înţelegere cuvîntul este comun convenţie cuvîntul este romînesc acord cuvîntul este romînesc

  уговорить л. уговорить

  a îndupleca cuvîntul este moldovenesc a convinge cuvîntul este comun a determina cuvîntul este romînesc a îndemna cuvîntul este comun

  уговориться л. уговориться

  a se învoi cuvîntul este moldovenesc a se înţelege cuvîntul este comun a fi de acord cuvîntul este romînesc a conveni cuvîntul este romînesc

  выговор м. выговор

  probozeală cuvîntul este moldovenesc mustrare cuvîntul este comun perdaf cuvîntul este romînesc

  выговориться л. выговориться

  a-şi uşura sufletul (fig.) cuvîntul este moldovenesc a spune ce ai pe inimă cuvîntul este romînesc

  заговор м. заговор

  1. conspiraţie cuvîntul este moldovenesc complot cuvîntul este comun conjuraţie cuvîntul este romînesc
  2. descîntec cuvîntul este moldovenesc farmece cuvîntul este romînesc

  заговорить л. заговорить

  1. a începe să vorbească cuvîntul este comun
  2. a năuci cu vorba cuvîntul este comun
  3. a descînta cuvîntul este moldovenesc a face farmece cuvîntul este romînesc

  заговорщик м. заговорщик

  complotist cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter