Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

голодный

flămînd cuvîntul este moldovenesc înfometat cuvîntul este romînesc

голодовка ж.

foamete cuvîntul este comun greva foamei cuvîntul este comun

гололедица ж.

gheţuş cuvîntul este moldovenesc polei cuvîntul este romînesc

гололед м.

alunecuş cuvîntul este moldovenesc gheţuş cuvîntul este moldovenesc polei cuvîntul este romînesc lunecuş cuvîntul este romînesc

голос м.

glas cuvîntul este moldovenesc voce cuvîntul este comun

голосистый

cu voce puternică cuvîntul este comun

голосить л.

a boci cuvîntul este comun

голословность ж.

netemeinicie cuvîntul este moldovenesc gratuitate cuvîntul este romînesc

голословный

nedovedit cuvîntul este moldovenesc neîntemeiat cuvîntul este moldovenesc nefondat cuvîntul este romînesc gratuit cuvîntul este romînesc

голосование с.

votare cuvîntul este moldovenesc scrutin cuvîntul este romînesc

голосовать л.

a vota cuvîntul este comun

голубеть л.

a se albăstri cuvîntul este comun

голубенок м.

hulubaş cuvîntul este moldovenesc porumbel cuvîntul este romînesc

голубизна ж.

albastru cuvîntul este comun azur cuvîntul este romînesc

голубика ж.

porumbrel (arbust) cuvîntul este moldovenesc corcodel cuvîntul este moldovenesc coţobrel cuvîntul este romînesc porumbar cuvîntul este romînesc

голубиный

de hulub cuvîntul este moldovenesc de porumbel cuvîntul este romînesc

голубинка ж.

culoare albăstrie cuvîntul este comun nuanţă albăstruie cuvîntul este comun

голубица ж.

porumbrică cuvîntul este moldovenesc corcoduşă cuvîntul este moldovenesc coţobrică cuvîntul este romînesc afină vânată cuvîntul este romînesc

голубить л.

a alinta cuvîntul este moldovenesc a dezmierda cuvîntul este romînesc

голубичник м.

desiş de porumbrele cuvîntul este moldovenesc afinet cuvîntul este romînesc afiniş cuvîntul este romînesc

голубка ж.

hulubiţă cuvîntul este moldovenesc porumbiţă cuvîntul este romînesc

голубоватый

albăstrui cuvîntul este comun azuriu cuvîntul este romînesc

голубой

albastru cuvîntul este comun de azur cuvîntul este romînesc

голубок м.

hulubaş cuvîntul este moldovenesc porumbel cuvîntul este romînesc

голубушка ж.

hulubiţă cuvîntul este moldovenesc dragă cuvîntul este moldovenesc puică cuvîntul este moldovenesc drăguţă cuvîntul este romînesc iubită cuvîntul este romînesc porumbiţă cuvîntul este romînesc

голубцы н.

găluşte cuvîntul este comun sarmale cuvîntul este comun

голубь м.

hulub cuvîntul este moldovenesc porumbel cuvîntul este romînesc

голубятина ж.

carne de hulub cuvîntul este moldovenesc carne de porumbel cuvîntul este romînesc

голубятник м.

crescător de hulubi cuvîntul este moldovenesc crescător de porumbei cuvîntul este romînesc

голубятня ж.

hulubărie cuvîntul este moldovenesc porumbărie cuvîntul este romînesc

голый

golaş cuvîntul este comun gol cuvîntul este comun despuiat cuvîntul este romînesc nud cuvîntul este romînesc

голытьба ж.

sărăcime cuvîntul este moldovenesc golănime cuvîntul este comun coate-goale cuvîntul este comun

гомеровский

homeric cuvîntul este comun

гомогенный

omogen cuvîntul este comun

гондола ж.

gondolă cuvîntul este comun

гонение с.

hăituire cuvîntul este moldovenesc prigoană cuvîntul este moldovenesc persecuţie cuvîntul este romînesc

гонец м.

curier cuvîntul este moldovenesc trimis cuvîntul este moldovenesc mesager cuvîntul este romînesc sol cuvîntul este romînesc

гонимый

hăituit cuvîntul este moldovenesc prigonit cuvîntul este comun persecutat cuvîntul este romînesc

гонитель м.

hăituitor cuvîntul este moldovenesc prigonitor cuvîntul este comun opresor cuvîntul este romînesc împilator cuvîntul este romînesc

гонка ж.

alungare cuvîntul este moldovenesc extracţie cuvîntul este moldovenesc zor cuvîntul este moldovenesc alergări cuvîntul este comun gonire cuvîntul este comun curse cuvîntul este comun mânare cuvîntul este romînesc distilare (chim.) cuvîntul este romînesc concurs (sport.) cuvîntul este romînesc grabă cuvîntul este romînesc goană cuvîntul este comun izgonire cuvîntul este comun

гонор м.

îngîmfare cuvîntul este moldovenesc înfumurare cuvîntul este moldovenesc trufie cuvîntul este romînesc

гонорар м.

onorar cuvîntul este comun retribuţie cuvîntul este romînesc

гонорея ж.

gonoree cuvîntul este moldovenesc blenoragie cuvîntul este romînesc

гонт м.

şindrilă cuvîntul este moldovenesc draniţă cuvîntul este moldovenesc şiţă cuvîntul este romînesc

гонтовой

de draniţă cuvîntul este moldovenesc de şindrilă cuvîntul este moldovenesc de şiţa cuvîntul este romînesc

гончак м.

dulău cuvîntul este moldovenesc copoi cuvîntul este moldovenesc ogar cuvîntul este romînesc

гончар м.

olar cuvîntul este moldovenesc ceramist cuvîntul este romînesc

гончарня ж.

olărie cuvîntul este moldovenesc atelier de ceramică cuvîntul este romînesc

гончая ж.

cîine de vînătoare cuvîntul este moldovenesc copoi cuvîntul este romînesc

гора ж.

munte cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "година"

  Rusă

  Moldo/Română

  година ж. година

  vremuri cuvîntul este moldovenesc timpuri cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter