Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

демон м.

dimon diavol drac

демонстрант м.

demonstrant manifestant

демонстративно ч.

demonstrativ ostentativ

демонстративный л.

demonstrativ ostentativ provocator

демонстрация ж.

demonstraţie publică prezentare manevră (mil.) manifestaţie demonstrare proiecție

демонтаж м.

demontaj demontare

деморализация ж.

demoralizare descurajare

деморализовать л.

a demoraliza a descuraja

демьянка ж.

vînătă pătlăgică vînătă vânătă

денщик м.

ordonanţă

депиляция ж.

depilare epilare

депо с.

depou

депозит м.

depunere (fin) depozit (fin.)

депрессивный л.

apăsător depresiv descurajator

дёрганый л.

neliniştit agitat alarmat

дёрганье с.

zmuncire tragere zvîcnire smucire

дёргать л.

a zmunci (fig.) a trage (fig.) a hărțui (fig.) a șicana (fig.)

деревенский л.

sătesc rural ţărănesc rustic

деревенщина ж.

ţărănoi mojic bădăran

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "данные"

  Rusă

  Moldo/Română

  данные н. данные

  date informaţii

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter