Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

деваться л.

a se prăpădi a se pierde a se rătăci a dispărea

девиация ж.

deviație abatere deviere

девица ж.

fată domnișoară

девичник м.

serată a fetelor petrecere pentru fete

девственница ж.

virgină fecioară

девственность ж.

virginitate feciorie

девственный л.

virgin feciorelnic

девушка ж.

domnişoară fată

девчата н.

fetişcane copile

девятка ж.

cifra nouă

девятый л.

al nouălea

дегазатор м.

aparat pentru degazare degazator

дегенерат м.

sfrijit degenerat nedezvoltat

деготь м.

dohot catran păcură

деградация ж.

decădere degradare degenerare

дегтярник м.

dohotar păcurar

дегтярня ж.

dohotărie păcurărie

дед м.

tătucă moş bunic bunel bît tată-mare

дедовский л.

din strămoşi din bătrâni din bătrîni din străbuni

дедушка м.

tătucă bunic bunel bît tată-mare

деепричастие с.

gerunziu (gram.)

дееспособный л.

în putere capabil apt

дежурить л.

a fi de serviciu a sta de gardă

дежурный л.

de serviciu de gardă

дежурство с.

vreme de serviciu timp de gardă

дезавуирование с.

tăgăduire dezavuare

дезорганизация ж.

neorînduială dezorganizare

действенность ж.

eficacitate eficienţă

действенный л.

eficace eficient

действие с.

acţiune funcţionare faptă validitate

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter