Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

егерь м.

vînător (profesionist) vânător (profesionist)

егоза м.

spiriduş fire neastîmpărată copil zbânţuit

егозить л.

a face năzbîtii a linguși (fig.) a se zbânțui a adula (fig.)

еда ж.

mîncare hrană

едва ч.

abia anevoie cu greu

единение с.

unire concordie

единица ж.

cifra (nota) unitate de măsură

единичный л.

izolat unic singular sporadic

единоличный л.

personal individual

единомышленник м.

tovarăş de idei copărtaş adept complice

единоначалие с.

conducere unipersonală

единоплеменный л.

de acelaşi neam de aceeaşi origine

единорог м.

narval (zool.) inorog (mitol.) licorn (mitol.)

единоутробный л.

născut de aceeaşi mamă

единственно ч.

unicul singurul

единый л.

unitar unic

едкий л.

usturător înţepător caustic

едок м.

suflet (care trebuie hrănit) mesean persoană (care trebuie hrănită) om (care trebuie hrănit) gură (care trebuie hrănită)

ёж м.

arici

ежевика ж.

mură (bot.)

ежедневник м.

zilnic agendă

ежедневно ч.

zi de zi în fiecare zi

еженедельник м.

săptămînal hebdomadar

ёжик м.

puiul ariciului tunsoare scurtă aricel frizură scurtă

езда ж.

călătorie cursă

ездить л.

a călători a se mișca a se deplasa a luneca

ездовой м.

căruţaş de tracţiune (animal) soldat-călăreţ (mil.) de cursă (animal)

ездок м.

drumeţ călător

ектенья ж.

ectenie (bis.)

еле ч.

abia anevoie cu greu

елейно ч.

mieros onctuos

елка ж.

brad pom (de Crăciun)

елочка ж.

brăduţ

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "еда"

  Rusă

  Moldo/Română

  заедание с. заедание

  îngrădire (tehn.) înţepenire (tehn.) încălecare (tehn.) blocare (tehn.)

  заповедать л. заповедать

  a lăsa moștenire a face o rezervație naturală a testa

  заседание с. заседание

  adunare şedinţă reuniune

  восседать л. восседать

  a ședea

  выведать л. выведать

  a iscodi

  еда ж. еда

  mîncare hrană

  изведать л. изведать

  a cunoaște (din experiență) a încerca a resimţi

  исповедаться л. исповедаться

  a se spovedi a mărturisi

  лебеда ж. лебеда

  lobodă piciorul-caprei

  медалист м. медалист

  medaliat

  медаль ж. медаль

  medalie

  медальон м. медальон

  medalion

  недавний л. недавний

  apărut nu demult recent nou

  недавно ч. недавно

  nu demult recent

  недалекий л. недалекий

  apropiat ca distanță apropiat în timp mărginit prost

  недалеко ч. недалеко

  nu departe în apropiere

  недальновидность ж. недальновидность

  lipsă de clarviziune lipsă de perspicacitate

  недаром ч. недаром

  nu degeaba nu în zadar

  недоедание с. недоедание

  foame subnutriţie subalimentare

  неизведанный л. неизведанный

  necercetat necunoscut neexplorat

  непередаваемый л. непередаваемый

  de neredat

  непоседа ж. непоседа

  năzbîtios zburdalnic zvăpăiat

  неразведанный л. неразведанный

  necercetat neexplorat

  череда ж. череда

  dentiţă (bot.) rînd iarbă-roşie (bot.) şirag vreme timp

  чреда ж. чреда

  rînd succesiune neîntreruptă şir

  снедать л. снедать

  a mînca a roade a mânca a chinui a frămînta a consuma

  среда ж. среда

  mediu ambianţă

  разведать л. разведать

  a iscodi a explora a cerceta

  разъедание с. разъедание

  coroziune

  редактировать л. редактировать

  a redacta

  редакция ж. редакция

  redacţie

  резеда ж. резеда

  rezedă rozetă

  педагог м. педагог

  pedagog

  педагогия ж. педагогия

  pedagogie

  педалирование с. педалирование

  pedalare

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter