Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

евангелие ж.

evanghelie cuvîntul este comun

евангелист м.

evanghelist cuvîntul este comun

евнух м.

eunuc cuvîntul este comun

еврей м.

evreu cuvîntul este comun

европеизм м.

europeism cuvîntul este comun

евро м.

euro cuvîntul este comun

европейцы н.

europeni cuvîntul este comun

евроцент м.

eurocent cuvîntul este comun

егерь м.

vînător (profesionist) cuvîntul este comun

египтяне н.

egipteni cuvîntul este comun

егоза м.

fire neastîmpărată cuvîntul este moldovenesc copil zbânţuit cuvîntul este romînesc

егозить л.

a linguși cuvîntul este moldovenesc a face năzbîtii cuvîntul este moldovenesc a adula (fig.) cuvîntul este romînesc a se zbânțui cuvîntul este romînesc

еда ж.

hrană cuvîntul este comun mîncare cuvîntul este comun

едва ч.

cu greu cuvîntul este comun anevoie cuvîntul este comun abia cuvîntul este comun

единение с.

unire cuvîntul este moldovenesc concordie cuvîntul este romînesc

единица ж.

unitate de măsură cuvîntul este comun cifra (nota) unu cuvîntul este comun

единичный л.

izolat cuvîntul este moldovenesc singular cuvîntul este comun unic cuvîntul este comun sporadic cuvîntul este romînesc

единовременный л.

unic cuvîntul este comun

единогласие с.

unanimitate cuvîntul este comun

единогласно ч.

unanim cuvîntul este comun

единоличный л.

personal cuvîntul este moldovenesc individual cuvîntul este comun

единомышленник м.

copărtaş cuvîntul este moldovenesc tovarăş de idei cuvîntul este moldovenesc complice cuvîntul este romînesc adept cuvîntul este romînesc

единоначалие с.

conducere unipersonală cuvîntul este comun

единообразие с.

uniformitate cuvîntul este comun

единоплеменный л.

de acelaşi neam cuvîntul este moldovenesc de aceeaşi origine cuvîntul este romînesc

единорог м.

inorog cuvîntul este moldovenesc narval (zool.) cuvîntul este comun licorn (mitol.) cuvîntul este romînesc

единоутробный л.

născut de aceeaşi mamă cuvîntul este comun

единственно ч.

singurul cuvîntul este comun unicul cuvîntul este comun

единственный л.

unic cuvîntul este comun

единство с.

unitate cuvîntul este comun

единый л.

unic cuvîntul este comun unitar cuvîntul este comun

едкий л.

usturător cuvîntul este moldovenesc înţepător cuvîntul este comun caustic cuvîntul este romînesc

едок м.

om cuvîntul este moldovenesc suflet cuvîntul este moldovenesc mesean cuvîntul este comun persoană cuvîntul este romînesc gură (care trebuie hrănit(ă)) cuvîntul este romînesc

ёж м.

arici cuvîntul este comun

ежевика ж.

mură (bot.) cuvîntul este comun

ежегодник м.

anuar cuvîntul este comun

ежегодный л.

anual cuvîntul este comun

ежедневник м.

zilnic cuvîntul este moldovenesc agendă cuvîntul este comun

ежедневно ч.

în fiecare zi cuvîntul este comun zi de zi cuvîntul este comun

еженедельник м.

săptămînal cuvîntul este moldovenesc hebdomadar cuvîntul este romînesc

ёжик м.

puiul ariciului cuvîntul este moldovenesc tunsoare cuvîntul este comun aricel cuvîntul este romînesc frizură scurtă cuvîntul este comun

езда ж.

cursă cuvîntul este comun călătorie cuvîntul este comun

ездить л.

a luneca cuvîntul este moldovenesc a se mișca cuvîntul este moldovenesc a călători cuvîntul este comun a se deplasa cuvîntul este romînesc

ездовой м.

de tracţiune cuvîntul este comun soldat-călăreţ (mil.) cuvîntul este comun de cursă (animal) cuvîntul este comun

ездок м.

drumeţ cuvîntul este moldovenesc călător cuvîntul este comun

ектенья ж.

ectenie (bis.) cuvîntul este comun

еле ч.

cu greu cuvîntul este comun anevoie cuvîntul este comun abia cuvîntul este comun

елейно ч.

mieros cuvîntul este moldovenesc onctuos cuvîntul este romînesc

ёлка ж.

brad cuvîntul este comun

ёлочка ж.

brăduţ cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "еда"

  Rusă

  Moldo/Română

  беда ж. беда

  năpastă cuvîntul este moldovenesc nenorocire cuvîntul este comun belea cuvîntul este romînesc

  беседа ж. беседа

  taifas cuvîntul este moldovenesc convorbire cuvîntul este moldovenesc conversaţie cuvîntul este romînesc întreţinere cuvîntul este romînesc

  череда ж. череда

  1. dentiţă cuvîntul este moldovenesc iarbă-roşie (bot.) cuvîntul este romînesc
  2. vreme cuvîntul este moldovenesc rînd cuvîntul este moldovenesc timp cuvîntul este romînesc şirag cuvîntul este romînesc

  чреда ж. чреда

  şir cuvîntul este moldovenesc rînd cuvîntul este moldovenesc succesiune neîntreruptă cuvîntul este comun

  ябеда ж. ябеда

  pîră cuvîntul este moldovenesc denunţ cuvîntul este romînesc

  еда ж. еда

  hrană cuvîntul este comun mîncare cuvîntul este comun

  изведать л. изведать

  a cunoaște (din experiență) cuvîntul este comun

  исповедаться л. исповедаться

  a se spovedi cuvîntul este moldovenesc a mărturisi cuvîntul este romînesc

  лебеда ж. лебеда

  lobodă cuvîntul este moldovenesc piciorul-caprei (bot.) cuvîntul este romînesc

  медалист м. медалист

  medaliat cuvîntul este comun

  медаль ж. медаль

  medalie cuvîntul este comun

  медальон м. медальон

  medalion cuvîntul este comun

  недавний л. недавний

  nou cuvîntul este moldovenesc apărut nu demult cuvîntul este moldovenesc recent cuvîntul este romînesc

  недавно ч. недавно

  nu demult cuvîntul este moldovenesc recent cuvîntul este romînesc

  недалёкий л. недалёкий

  1. apropiat ca distanță cuvîntul este comun
  2. apropiat în timp cuvîntul este comun
  3. prost (fig.) cuvîntul este comun mărginit cuvîntul este comun

  недалеко ч. недалеко

  nu departe cuvîntul este moldovenesc în apropiere cuvîntul este comun

  недальновидность ж. недальновидность

  lipsă de clarviziune cuvîntul este comun lipsă de perspicacitate cuvîntul este romînesc

  недаром ч. недаром

  nu degeaba cuvîntul este moldovenesc nu în zadar cuvîntul este romînesc

  недоедание с. недоедание

  subalimentare cuvîntul este moldovenesc foame cuvîntul este moldovenesc subnutriţie cuvîntul este romînesc

  неизведанный л. неизведанный

  necercetat cuvîntul este moldovenesc necunoscut cuvîntul este comun neexplorat cuvîntul este romînesc

  непередаваемый л. непередаваемый

  de neredat cuvîntul este comun

  непоседа ж. непоседа

  năzbîtios cuvîntul este moldovenesc zburdalnic cuvîntul este comun zvăpăiat cuvîntul este romînesc

  неразведанный л. неразведанный

  necercetat cuvîntul este moldovenesc neexplorat cuvîntul este romînesc

  обедать л. обедать

  a lua masa (la amiază) cuvîntul este moldovenesc a prânzi cuvîntul este romînesc

  оседание с. оседание

  depunere cuvîntul este moldovenesc sedimentare cuvîntul este romînesc

  отведать л. отведать

  a încerca cuvîntul este moldovenesc a gusta cuvîntul este comun a proba cuvîntul este romînesc a simţi cuvîntul este romînesc

  отредактировать л. отредактировать

  a redacta cuvîntul este comun

  педагог м. педагог

  pedagog cuvîntul este comun

  педагогия ж. педагогия

  pedagogie cuvîntul este comun

  педалирование с. педалирование

  pedalare cuvîntul este comun

  педалировать л. педалировать

  a pedala cuvîntul este comun

  педант м. педант

  pedant cuvîntul este comun

  педаль ж. педаль

  pedală cuvîntul este comun

  педантизм м. педантизм

  pedantism cuvîntul este comun

  педантичность ж. педантичность

  pedanterie cuvîntul este comun

  педантичный л. педантичный

  pedant cuvîntul este comun

  передавить л. передавить

  a călca (pe mulţi) cuvîntul este comun a strivi cuvîntul este romînesc

  передаточный л. передаточный

  de transmitere cuvîntul este moldovenesc de emisie cuvîntul este romînesc

  передатчик м. передатчик

  emiţător cuvîntul este comun

  передать л. передать

  a transmite cuvîntul este comun

  передача ж. передача

  transmitere cuvîntul este comun

  переедание с. переедание

  1. ghiftuire cuvîntul este moldovenesc îndopare cuvîntul este romînesc
  2. acizi) cuvîntul este moldovenesc distrugere (de rugină cuvîntul este moldovenesc corodare cuvîntul este romînesc

  победа ж. победа

  biruinţă cuvîntul este moldovenesc triumf cuvîntul este comun victorie cuvîntul este romînesc

  поведать л. поведать

  a împărtăşi cuvîntul este moldovenesc a destăinui cuvîntul este romînesc

  предание с. предание

  obicei cuvîntul este moldovenesc datină cuvîntul este moldovenesc tradiţie cuvîntul este romînesc legendă cuvîntul este romînesc

  преданно ч. преданно

  fidel cuvîntul este moldovenesc devotat cuvîntul este romînesc

  преданность ж. преданность

  fidelitate cuvîntul este moldovenesc devotament cuvîntul este romînesc

  преданный л. преданный

  fidel cuvîntul este moldovenesc devotat cuvîntul este romînesc

  предатель м. предатель

  trădător cuvîntul este comun

  предательский л. предательский

  amăgitor cuvîntul este moldovenesc viclean cuvîntul este moldovenesc înşelător cuvîntul este romînesc perfid cuvîntul este romînesc

  предательство с. предательство

  viclenie cuvîntul este moldovenesc trădare cuvîntul este comun perfidie cuvîntul este romînesc

  предать л. предать

  1. a vicleni cuvîntul este moldovenesc a trăda cuvîntul este comun a înşela cuvîntul este romînesc
  2. a trimite (în judecată) cuvîntul este moldovenesc a da cuvîntul este moldovenesc a deferi justiţiei cuvîntul este romînesc

  предаться л. предаться

  1. a se încrede cuvîntul este moldovenesc a se da pe mâna cuiva cuvîntul este romînesc
  2. a se deda cuvîntul este moldovenesc a se consacra (~unei cauze) cuvîntul este romînesc

  председатель м. председатель

  preşedinte cuvîntul este comun

  проведать л. проведать

  1. a trece cuvîntul este moldovenesc a vizita (pe cineva) cuvîntul este romînesc
  2. a afla ceva cuvîntul este moldovenesc a se informa despre... cuvîntul este romînesc

  прозаседать л. прозаседать

  a sta în şedinţă cuvîntul este comun

  разведать л. разведать

  a iscodi cuvîntul este moldovenesc a explora cuvîntul este comun a cerceta cuvîntul este romînesc

  разъедание с. разъедание

  coroziune cuvîntul este comun

  редактировать л. редактировать

  a redacta cuvîntul este comun

  редакция ж. редакция

  redacţie cuvîntul este comun

  резеда ж. резеда

  rezedă cuvîntul este moldovenesc rozetă cuvîntul este romînesc

  снедать л. снедать

  1. a mînca cuvîntul este comun
  2. a frămînta cuvîntul este moldovenesc a roade cuvîntul este moldovenesc a consuma cuvîntul este romînesc a chinui cuvîntul este comun

  среда ж. среда

  mediu cuvîntul este moldovenesc ambianţă cuvîntul este romînesc

  ведать л. ведать

  1. a-și da seama cuvîntul este moldovenesc a ști cuvîntul este comun a avea cunoștință... cuvîntul este romînesc
  2. a administra cuvîntul este comun a conduce cuvîntul este comun

  вероисповедание с. вероисповедание

  religie cuvîntul este moldovenesc confesiune cuvîntul este romînesc

  восседать л. восседать

  a şedea cuvîntul este moldovenesc a trona cuvîntul este romînesc

  выведать л. выведать

  1. a cerceta cuvîntul este moldovenesc a iscodi cuvîntul este moldovenesc a sonda cuvîntul este romînesc a scruta cuvîntul este romînesc
  2. a născoci cuvîntul este moldovenesc a scorni cuvîntul este moldovenesc a inventa cuvîntul este romînesc

  заедание с. заедание

  încălecare cuvîntul este moldovenesc îngrădire cuvîntul este moldovenesc blocare (tehn.) cuvîntul este romînesc înţepenire cuvîntul este romînesc

  заповедать л. заповедать

  1. a lăsa moștenire cuvîntul este moldovenesc a testa cuvîntul este romînesc
  2. a face o rezervație naturală cuvîntul este comun

  заседание с. заседание

  adunare cuvîntul este moldovenesc şedinţă cuvîntul este comun reuniune cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter