Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

ель ж.

brad

ельник м.

brădiş brădet

ёмкий л.

încăpător de mare capacitate

ёмкость

volum vas capacitate rezervor recipient

енот м.

enot raton

ералаш м.

talmeş-balmeş harababură hărmălaie tărăboi haos

ерепениться л.

a se burzului a se răzvrăti

ересь ж.

eres erezie

ёрзать л.

a se fîţîi a se suci

ермолка ж.

ermolcă tichie

ёрничать л.

a-şi bate joc a persifla

ерошить л.

a zbîrli a ciufuli

ерунда ж.

bagatelă o nimica toată prostie

ершистый л.

ghimpos îndărătnic (fig.) bătăios (fig.) ţepos spinos

если з.

dacă de

естественно ч.

firesc bineînţeles fireşte

естество с.

natură fire (a lucrurilor) esenţă

есть л.

a mînca a certa (fig.) a mânca a cicăli (fig.) a roade (fig.) a consuma a hărţui (fig.)

ехать л.

a merge cu… a se deplasa cu…

ехидничать л.

a glumi răutăcios a ironiza malițios

ехидство с.

răutate maliţiozitate

ещё ч.

iarăşi mai încă şi mai tot mai

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "единица"

  Rusă

  Moldo/Română

  единица ж. единица

  cifra (nota) unitate de măsură

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter