Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

егерь м.

vînător (profesionist) vânător (profesionist)

егоза м.

spiriduş fire neastîmpărată copil zbânţuit

егозить л.

a face năzbîtii a linguși (fig.) a se zbânțui a adula (fig.)

еда ж.

mîncare hrană

едва ч.

abia anevoie cu greu

единение с.

unire concordie

единица ж.

cifra (nota) unitate de măsură

единичный л.

izolat unic singular sporadic

единоличный л.

personal individual

единомышленник м.

tovarăş de idei copărtaş adept complice

единоначалие с.

conducere unipersonală

единоплеменный л.

de acelaşi neam de aceeaşi origine

единорог м.

narval (zool.) inorog (mitol.) licorn (mitol.)

единоутробный л.

născut de aceeaşi mamă

единственно ч.

unicul singurul

единый л.

unitar unic

едкий л.

usturător înţepător caustic

едок м.

suflet (care trebuie hrănit) mesean persoană (care trebuie hrănită) om (care trebuie hrănit) gură (care trebuie hrănită)

ёж м.

arici

ежевика ж.

mură (bot.)

ежедневник м.

zilnic agendă

ежедневно ч.

zi de zi în fiecare zi

еженедельник м.

săptămînal hebdomadar

ёжик м.

puiul ariciului tunsoare scurtă aricel frizură scurtă

езда ж.

călătorie cursă

ездить л.

a călători a se mișca a se deplasa a luneca

ездовой м.

căruţaş de tracţiune (animal) soldat-călăreţ (mil.) de cursă (animal)

ездок м.

drumeţ călător

ектенья ж.

ectenie (bis.)

еле ч.

abia anevoie cu greu

елейно ч.

mieros onctuos

елка ж.

brad pom (de Crăciun)

елочка ж.

brăduţ

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "еле"

  Rusă

  Moldo/Română

  запеленать л. запеленать

  a înfăşa a înveli

  заселение с. заселение

  colonizare populare

  зашелестеть л. зашелестеть

  a fîşîi a foşni

  заштабелевать л. заштабелевать

  a aşeza în rînduri a stivui a stiva

  зеленение с. зеленение

  înverzire

  зеленеть л. зеленеть

  a înverzi

  зеленка зеленка

  verde de briliant

  зеленоватый л. зеленоватый

  verziu verzui

  зеленщик м. зеленщик

  vînzător de zarzavaturi zarzavagiu

  зеленый л. зеленый

  verde pămîntiu de verdeaţă necopt neexperimentat (fig.) vegetal crud fără experienţă (fig.) palid de zarzavaturi pământiu de zarzavat

  зелень ж. зелень

  verdeaţă vegetaţie verdeţuri zarzavat

  землевладелец м. землевладелец

  proprietar de pămînt proprietar funciar

  земледелец м. земледелец

  plugar agricultor

  акселератор м. акселератор

  accelerator

  биотелеметрия ж. биотелеметрия

  biotelemetrie

  вселенная ж. вселенная

  lume

  выделение с. выделение

  desprindere

  выселение с выселение

  mutare

  газовыделение с. газовыделение

  scurgere de gaze degajare de gaze

  гобелен м. гобелен

  covor goblen tapiserie

  грузовладелец м. грузовладелец

  proprietarul mărfii proprietarul încărcăturii

  грязелечение с. грязелечение

  lecuire cu nămol tratament cu nămol

  густонаселенный густонаселенный

  cu multă populaţie cu populaţie densă

  двухтысячелетие с. двухтысячелетие

  două mii de ani bimileniu

  делегат м. делегат

  delegat

  дележ м. дележ

  împărţeală partaj

  деление с. деление

  împărţire divizare partajare

  делец м. делец

  om de afaceri afacerist

  еле ч. еле

  abia anevoie cu greu

  елейно ч. елейно

  mieros onctuos

  желе с. желе

  jeleu peltea

  железа ж. железа

  glandă

  железка ж. железка

  bucăţică de fier tinichea

  железнодорожник м. железнодорожник

  muncitor la căile ferate feroviar (lucrător)

  железнодорожный л. железнодорожный

  feroviar

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter