Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

евангелие ж.

evanghelie cuvîntul este comun

евангелист м.

evanghelist cuvîntul este comun

евнух м.

eunuc cuvîntul este comun

еврей м.

evreu cuvîntul este comun

европеизм м.

europeism cuvîntul este comun

евро м.

euro cuvîntul este comun

европейцы н.

europeni cuvîntul este comun

евроцент м.

eurocent cuvîntul este comun

егерь м.

vînător (profesionist) cuvîntul este comun

египтяне н.

egipteni cuvîntul este comun

егоза м.

fire neastîmpărată cuvîntul este moldovenesc copil zbânţuit cuvîntul este romînesc

егозить л.

a face năzbîtii cuvîntul este moldovenesc a linguși cuvîntul este moldovenesc a adula (fig.) cuvîntul este romînesc a se zbânțui cuvîntul este romînesc

еда ж.

mîncare cuvîntul este comun hrană cuvîntul este comun

едва ч.

abia cuvîntul este comun cu greu cuvîntul este comun anevoie cuvîntul este comun

единение с.

unire cuvîntul este moldovenesc concordie cuvîntul este romînesc

единица ж.

cifra (nota) unu cuvîntul este comun unitate de măsură cuvîntul este comun

единичный л.

izolat cuvîntul este moldovenesc singular cuvîntul este comun unic cuvîntul este comun sporadic cuvîntul este romînesc

единовременный л.

unic cuvîntul este comun

единогласие с.

unanimitate cuvîntul este comun

единогласно ч.

unanim cuvîntul este comun

единоличный л.

personal cuvîntul este moldovenesc individual cuvîntul este comun

единомышленник м.

tovarăş de idei cuvîntul este moldovenesc copărtaş cuvîntul este moldovenesc complice cuvîntul este romînesc adept cuvîntul este romînesc

единоначалие с.

conducere unipersonală cuvîntul este comun

единообразие с.

uniformitate cuvîntul este comun

единоплеменный л.

de acelaşi neam cuvîntul este moldovenesc de aceeaşi origine cuvîntul este romînesc

единорог м.

inorog cuvîntul este moldovenesc narval (zool.) cuvîntul este comun licorn (mitol.) cuvîntul este romînesc

единоутробный л.

născut de aceeaşi mamă cuvîntul este comun

единственно ч.

unicul cuvîntul este comun singurul cuvîntul este comun

единственный л.

unic cuvîntul este comun

единство с.

unitate cuvîntul este comun

единый л.

unitar cuvîntul este comun unic cuvîntul este comun

едкий л.

usturător cuvîntul este moldovenesc înţepător cuvîntul este comun caustic cuvîntul este romînesc

едок м.

suflet cuvîntul este moldovenesc om cuvîntul este moldovenesc mesean cuvîntul este comun gură (care trebuie hrănit(ă)) cuvîntul este romînesc persoană cuvîntul este romînesc

ёж м.

arici cuvîntul este comun

ежевика ж.

mură (bot.) cuvîntul este comun

ежегодник м.

anuar cuvîntul este comun

ежегодный л.

anual cuvîntul este comun

ежедневник м.

zilnic cuvîntul este moldovenesc agendă cuvîntul este comun

ежедневно ч.

zi de zi cuvîntul este comun în fiecare zi cuvîntul este comun

еженедельник м.

săptămînal cuvîntul este moldovenesc hebdomadar cuvîntul este romînesc

ёжик м.

puiul ariciului cuvîntul este moldovenesc tunsoare cuvîntul este comun aricel cuvîntul este romînesc frizură scurtă cuvîntul este comun

езда ж.

călătorie cuvîntul este comun cursă cuvîntul este comun

ездить л.

a luneca cuvîntul este moldovenesc a se mișca cuvîntul este moldovenesc a călători cuvîntul este comun a se deplasa cuvîntul este romînesc

ездовой м.

de tracţiune cuvîntul este comun soldat-călăreţ (mil.) cuvîntul este comun de cursă (animal) cuvîntul este comun

ездок м.

drumeţ cuvîntul este moldovenesc călător cuvîntul este comun

ектенья ж.

ectenie (bis.) cuvîntul este comun

еле ч.

abia cuvîntul este comun cu greu cuvîntul este comun anevoie cuvîntul este comun

елейно ч.

mieros cuvîntul este moldovenesc onctuos cuvîntul este romînesc

ёлка ж.

brad cuvîntul este comun

ёлочка ж.

brăduţ cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "еле"

  Rusă

  Moldo/Română

  акселератор м. акселератор

  accelerator cuvîntul este comun

  белена ж. белена

  măsălar cuvîntul este moldovenesc rostopască cuvîntul este moldovenesc măselariţă cuvîntul este romînesc sunătoare cuvîntul este romînesc

  беление с. беление

  ghilire cuvîntul este moldovenesc înălbire cuvîntul este romînesc

  беленый л. беленый

  ghilit cuvîntul este moldovenesc înălbit cuvîntul este romînesc

  белесый л. белесый

  albicios cuvîntul este moldovenesc albiu cuvîntul este romînesc

  бестелесный л. бестелесный

  imaterial cuvîntul este comun necorporal cuvîntul este comun

  биотелеметрия ж. биотелеметрия

  biotelemetrie cuvîntul este comun

  двухтысячелетие с. двухтысячелетие

  două mii de ani cuvîntul este moldovenesc bimileniu cuvîntul este romînesc

  делегат м. делегат

  delegat cuvîntul este comun

  дележ м. дележ

  împărţeală cuvîntul este moldovenesc partaj cuvîntul este romînesc

  деление с. деление

  împărţire cuvîntul este moldovenesc divizare cuvîntul este comun partajare cuvîntul este romînesc

  делец м. делец

  om de afaceri cuvîntul este comun afacerist cuvîntul este comun

  еле ч. еле

  abia cuvîntul este comun cu greu cuvîntul este comun anevoie cuvîntul este comun

  елейно ч. елейно

  mieros cuvîntul este moldovenesc onctuos cuvîntul este romînesc

  желе с. желе

  jeleu cuvîntul este moldovenesc peltea cuvîntul este romînesc

  железа ж. железа

  glandă cuvîntul este comun

  железка ж. железка

  bucăţică de fier cuvîntul este moldovenesc tinichea cuvîntul este romînesc

  железнодорожник м. железнодорожник

  muncitor la căile ferate cuvîntul este moldovenesc feroviar (lucrător) cuvîntul este romînesc

  железнодорожный л. железнодорожный

  feroviar cuvîntul este comun

  железный л. железный

  1. din/de fier cuvîntul este comun
  2. puternic (fig.) cuvîntul este comun vînjos cuvîntul este comun

  железо с. железо

  fier cuvîntul este comun

  железобетон м. железобетон

  beton armat cuvîntul este comun

  железопрокатный л. железопрокатный

  de laminat cuvîntul este comun

  газовыделение с. газовыделение

  scurgere de gaze cuvîntul este comun degajare de gaze cuvîntul este romînesc

  гобелен м. гобелен

  covor cuvîntul este moldovenesc goblen cuvîntul este comun tapiserie cuvîntul este romînesc

  грузовладелец м. грузовладелец

  proprietarul mărfii cuvîntul este comun

  грязелечение с. грязелечение

  tratament cu nămol cuvîntul este comun

  густонаселенный густонаселенный

  cu multă populaţie cuvîntul este moldovenesc cu populaţie densă cuvîntul este romînesc

  хмелеть л. хмелеть

  a se chili cuvîntul este moldovenesc a se chercheli cuvîntul este romînesc

  исцеление с. исцеление

  lecuire cuvîntul este moldovenesc tămăduire cuvîntul este comun vindecare cuvîntul este romînesc

  картофелеводство с. картофелеводство

  cultivarea cartofilor cuvîntul este comun

  келейный л. келейный

  de chilie cuvîntul este moldovenesc în chilie cuvîntul este moldovenesc pe ascuns cuvîntul este comun în secret cuvîntul este comun

  кошелек м. кошелек

  pungă cuvîntul este moldovenesc portofel cuvîntul este romînesc

  лелеять л. лелеять

  a alinta cuvîntul este moldovenesc a răsfăţa cuvîntul este romînesc

  меление с. меление

  mîlire cuvîntul este moldovenesc înnămolire cuvîntul este romînesc

  мелеть л. мелеть

  a se mîli cuvîntul este moldovenesc a se înnămoli cuvîntul este romînesc

  многоцелевой л. многоцелевой

  avînd mai multe scopuri cuvîntul este moldovenesc cu destinaţie multiplan cuvîntul este comun

  наделение с. наделение

  împărţire cuvîntul este moldovenesc atribuire cuvîntul este moldovenesc dotare cuvîntul este romînesc înzestrare cuvîntul este romînesc

  навеселе ч. навеселе

  beat cuvîntul este moldovenesc afumat (fig.) cuvîntul este comun cu chef cuvîntul este romînesc cherchelit cuvîntul este romînesc

  население с. население

  locuitori cuvîntul este moldovenesc populaţie cuvîntul este comun

  населенный л. населенный

  locuit cuvîntul este moldovenesc populat cuvîntul este comun

  незаселенный л. незаселенный

  necolonizat cuvîntul este comun nepopulat cuvîntul este comun

  нелегально ч. нелегально

  nelegal cuvîntul este comun ilegal cuvîntul este comun

  нелегкий л. нелегкий

  greu cuvîntul este moldovenesc anevoios cuvîntul este moldovenesc complicat cuvîntul este romînesc dificil cuvîntul este romînesc

  нелепица ж. нелепица

  neghiobie cuvîntul este moldovenesc absurditate cuvîntul este comun inepție cuvîntul este romînesc

  нелепо ч. нелепо

  lipsit de sens cuvîntul este moldovenesc absurd cuvîntul este comun irațional cuvîntul este romînesc

  нелепость ж. нелепость

  neghiobie cuvîntul este moldovenesc absurditate cuvîntul este comun inepție cuvîntul este romînesc nerozie cuvîntul este romînesc

  нелестно л. нелестно

  nemăgulitor cuvîntul este moldovenesc defavorabil cuvîntul este romînesc

  неопределенно ч. неопределенно

  nesigur cuvîntul este moldovenesc nehotărît cuvîntul este moldovenesc vag cuvîntul este romînesc nedeterminat cuvîntul este romînesc

  неопределенный л. неопределенный

  nehotărît cuvîntul este moldovenesc nedeterminat cuvîntul este romînesc

  нецелесообразно ч. нецелесообразно

  fără rost cuvîntul este moldovenesc neraţional cuvîntul este moldovenesc inoportun cuvîntul este romînesc lipsit de sens cuvîntul este romînesc

  обмеление с. обмеление

  mîlire cuvîntul este moldovenesc înnămolire cuvîntul este romînesc

  обмелеть л. обмелеть

  a se mîli cuvîntul este moldovenesc a nămoli cuvîntul este romînesc

  озеленение с. озеленение

  înverzire cuvîntul este comun

  озеленить л. озеленить

  a sădi arbori cuvîntul este moldovenesc a înverzi cuvîntul este comun a crea zone verzi cuvîntul este comun

  определение с. определение

  1. regulă cuvîntul este moldovenesc definiţie cuvîntul este romînesc
  2. hotărîre cuvîntul este moldovenesc încheiere cuvîntul este moldovenesc decizie cuvîntul este romînesc determinare cuvîntul este romînesc

  определенно ч. определенно

  hotărît cuvîntul este moldovenesc limpede cuvîntul este comun evident cuvîntul este romînesc

  определенный определенный

  hotărît cuvîntul este moldovenesc precis cuvîntul este moldovenesc stabilit cuvîntul este romînesc fixat cuvîntul este comun

  оселедец м. оселедец

  moţ cuvîntul este comun

  осмелеть л. осмелеть

  a prinde curaj cuvîntul este moldovenesc a se îmbărbăta cuvîntul este romînesc

  отделение с. отделение

  1. despărţire cuvîntul este moldovenesc separare cuvîntul este romînesc
  2. despărţitură cuvîntul este moldovenesc secţiune cuvîntul este moldovenesc compartiment cuvîntul este romînesc sertar cuvîntul este romînesc
  3. grupă (mil.) cuvîntul este comun
  4. parte (a unui concert) cuvîntul este comun

  отяжелелый л. отяжелелый

  îngreuiat cuvîntul este moldovenesc împovărat cuvîntul este comun

  охмелеть л. охмелеть

  a se chili cuvîntul este moldovenesc a se îmbăta cuvîntul este moldovenesc a se ameţi cuvîntul este romînesc a se chercheli cuvîntul este romînesc

  параллелепипед м. параллелепипед

  paralelipiped cuvîntul este comun

  пелена ж. пелена

  văl cuvîntul este moldovenesc pânză cuvîntul este romînesc

  пеленать л. пеленать

  a înfăşa cuvîntul este comun

  пеленгатор м. пеленгатор

  goniometru cuvîntul este moldovenesc radiogoniometru cuvîntul este moldovenesc disc de revelment cuvîntul este romînesc alidadă cuvîntul este romînesc

  пеленка ж. пеленка

  pelincă cuvîntul este moldovenesc scutec cuvîntul este romînesc

  пелерина ж. пелерина

  pelerină cuvîntul este comun

  перележалый л. перележалый

  stătut cuvîntul este moldovenesc învechit cuvîntul este moldovenesc alterat cuvîntul este romînesc

  перелезть л. перелезть

  a trece cuvîntul este moldovenesc a sări peste… cuvîntul este comun a escalada cuvîntul este romînesc

  перелепить л. перелепить

  a remodela cuvîntul este comun

  перелесок м. перелесок

  pădurice cuvîntul este moldovenesc păduriţă (pop.) cuvîntul este romînesc

  перелесье с. перелесье

  luminiş cuvîntul este moldovenesc poiană în pădure cuvîntul este romînesc

  перелет м. перелет

  1. zbor cuvîntul este moldovenesc migraţiune cuvîntul este romînesc
  2. bătaie lungă cuvîntul este comun tir lung (mil.) cuvîntul este comun

  перелететь л. перелететь

  a zbura peste ceva cuvîntul este moldovenesc a traversa în zbor cuvîntul este romînesc

  перелетный л. перелетный

  călător cuvîntul este moldovenesc migrator cuvîntul este romînesc

  перенаселение с. перенаселение

  suprapopulare cuvîntul este comun

  переселенец м. переселенец

  colonist cuvîntul este moldovenesc persoană strămutată cuvîntul este moldovenesc imigrant cuvîntul este romînesc emigrant cuvîntul este romînesc

  переселение с. переселение

  strămutare cuvîntul este comun

  повелевать л. повелевать

  a porunci cuvîntul este moldovenesc a cîrmui cuvîntul este moldovenesc a conduce cuvîntul este romînesc a ordona cuvîntul este romînesc

  повеление с. повеление

  poruncă cuvîntul este moldovenesc ordin cuvîntul este romînesc

  погорелец м. погорелец

  sinistrat cuvîntul este comun

  подразделение с. подразделение

  1. subîmpărțire cuvîntul este moldovenesc subdivizare cuvîntul este comun
  2. subunitate cuvîntul este moldovenesc subdiviziune cuvîntul este comun detașament cuvîntul este romînesc

  позеленеть л. позеленеть

  a înverzi cuvîntul este comun

  позеленелый л. позеленелый

  înverzit cuvîntul este comun

  позеленение с. позеленение

  înverzire cuvîntul este comun

  помелеть л. помелеть

  a se mîli cuvîntul este moldovenesc a înnămoli cuvîntul este romînesc

  поселенец м. поселенец

  colonist cuvîntul este comun explorator cuvîntul este comun

  посмелеть л. посмелеть

  a prinde la curaj cuvîntul este moldovenesc a deveni mai îndrăzneț cuvîntul este romînesc

  предопределение с. предопределение

  prestabilire cuvîntul este moldovenesc predestinare cuvîntul este comun

  прелестно ч. прелестно

  încîntător cuvîntul este moldovenesc minunat cuvîntul este moldovenesc admirabil cuvîntul este romînesc fermecător cuvîntul este romînesc

  прелестный л. прелестный

  încîntător cuvîntul este moldovenesc minunat cuvîntul este moldovenesc admirabil cuvîntul este romînesc fermecător cuvîntul este romînesc

  прелесть ж. прелесть

  încîntare cuvîntul este moldovenesc desfătare cuvîntul este moldovenesc splendoare cuvîntul este romînesc farmec cuvîntul este romînesc

  пришелец м. пришелец

  extraterestru cuvîntul este comun

  прошелестеть л. прошелестеть

  a fîşîi cuvîntul este moldovenesc a fremăta cuvîntul este romînesc

  проштемпелевать л. проштемпелевать

  a ştampila cuvîntul este moldovenesc a pune pecete cuvîntul este romînesc

  рабовладелец м. рабовладелец

  stăpînitor de robi cuvîntul este comun

  разделение с. разделение

  1. împărțire cuvîntul este moldovenesc diviziune cuvîntul este comun separație cuvîntul este romînesc
  2. dezbinare cuvîntul este moldovenesc scindare cuvîntul este romînesc

  распеленать л. распеленать

  a desfăşa cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter