Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

евангелие ж.

evanghelie cuvîntul este comun

евангелист м.

evanghelist cuvîntul este comun

евнух м.

eunuc cuvîntul este comun

еврей м.

evreu cuvîntul este comun

европеизм м.

europeism cuvîntul este comun

евро м.

euro cuvîntul este comun

европейцы н.

europeni cuvîntul este comun

евроцент м.

eurocent cuvîntul este comun

егерь м.

vînător (profesionist) cuvîntul este comun

египтяне н.

egipteni cuvîntul este comun

егоза м.

fire neastîmpărată cuvîntul este moldovenesc copil zbânţuit cuvîntul este romînesc

егозить л.

a face năzbîtii cuvîntul este moldovenesc a linguși cuvîntul este moldovenesc a adula (fig.) cuvîntul este romînesc a se zbânțui cuvîntul este romînesc

еда ж.

mîncare cuvîntul este comun hrană cuvîntul este comun

едва ч.

abia cuvîntul este comun cu greu cuvîntul este comun anevoie cuvîntul este comun

единение с.

unire cuvîntul este moldovenesc concordie cuvîntul este romînesc

единица ж.

cifra (nota) unu cuvîntul este comun unitate de măsură cuvîntul este comun

единичный л.

izolat cuvîntul este moldovenesc singular cuvîntul este comun unic cuvîntul este comun sporadic cuvîntul este romînesc

единовременный л.

unic cuvîntul este comun

единогласие с.

unanimitate cuvîntul este comun

единогласно ч.

unanim cuvîntul este comun

единоличный л.

personal cuvîntul este moldovenesc individual cuvîntul este comun

единомышленник м.

tovarăş de idei cuvîntul este moldovenesc copărtaş cuvîntul este moldovenesc complice cuvîntul este romînesc adept cuvîntul este romînesc

единоначалие с.

conducere unipersonală cuvîntul este comun

единообразие с.

uniformitate cuvîntul este comun

единоплеменный л.

de acelaşi neam cuvîntul este moldovenesc de aceeaşi origine cuvîntul este romînesc

единорог м.

inorog cuvîntul este moldovenesc narval (zool.) cuvîntul este comun licorn (mitol.) cuvîntul este romînesc

единоутробный л.

născut de aceeaşi mamă cuvîntul este comun

единственно ч.

unicul cuvîntul este comun singurul cuvîntul este comun

единственный л.

unic cuvîntul este comun

единство с.

unitate cuvîntul este comun

единый л.

unitar cuvîntul este comun unic cuvîntul este comun

едкий л.

usturător cuvîntul este moldovenesc înţepător cuvîntul este comun caustic cuvîntul este romînesc

едок м.

suflet cuvîntul este moldovenesc om cuvîntul este moldovenesc mesean cuvîntul este comun gură (care trebuie hrănit(ă)) cuvîntul este romînesc persoană cuvîntul este romînesc

ёж м.

arici cuvîntul este comun

ежевика ж.

mură (bot.) cuvîntul este comun

ежегодник м.

anuar cuvîntul este comun

ежегодный л.

anual cuvîntul este comun

ежедневник м.

zilnic cuvîntul este moldovenesc agendă cuvîntul este comun

ежедневно ч.

zi de zi cuvîntul este comun în fiecare zi cuvîntul este comun

еженедельник м.

săptămînal cuvîntul este moldovenesc hebdomadar cuvîntul este romînesc

ёжик м.

puiul ariciului cuvîntul este moldovenesc tunsoare cuvîntul este comun aricel cuvîntul este romînesc frizură scurtă cuvîntul este comun

езда ж.

călătorie cuvîntul este comun cursă cuvîntul este comun

ездить л.

a luneca cuvîntul este moldovenesc a se mișca cuvîntul este moldovenesc a călători cuvîntul este comun a se deplasa cuvîntul este romînesc

ездовой м.

de tracţiune cuvîntul este comun soldat-călăreţ (mil.) cuvîntul este comun de cursă (animal) cuvîntul este comun

ездок м.

drumeţ cuvîntul este moldovenesc călător cuvîntul este comun

ектенья ж.

ectenie (bis.) cuvîntul este comun

еле ч.

abia cuvîntul este comun cu greu cuvîntul este comun anevoie cuvîntul este comun

елейно ч.

mieros cuvîntul este moldovenesc onctuos cuvîntul este romînesc

ёлка ж.

brad cuvîntul este comun

ёлочка ж.

brăduţ cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "елка"

  Rusă

  Moldo/Română

  белка ж. белка

  veveriţă cuvîntul este comun

  челка ж. челка

  ciuf cuvîntul este moldovenesc breton cuvîntul este romînesc

  доделка ж. доделка

  isprăvire cuvîntul este moldovenesc desăvîrşire cuvîntul este moldovenesc terminare cuvîntul este romînesc finisare cuvîntul este romînesc

  ёлка ж. ёлка

  brad cuvîntul este comun

  горелка ж. горелка

  arzător cuvîntul este comun injector cuvîntul este romînesc bec cuvîntul este romînesc

  грелка ж. грелка

  termofor cuvîntul este comun

  кошелка ж. кошелка

  traistă cuvîntul este moldovenesc sacoşă cuvîntul este romînesc coşuleţ cuvîntul este romînesc

  обделка ж. обделка

  prelucrare cuvîntul este moldovenesc finisaj cuvîntul este romînesc

  отбелка ж. отбелка

  ghilire cuvîntul este moldovenesc înălbire cuvîntul este romînesc

  отделка ж. отделка

  isprăvire cuvîntul este moldovenesc finisare cuvîntul este moldovenesc finisaj cuvîntul este romînesc punere la punct cuvîntul este romînesc

  первотелка ж. первотелка

  vacă la primul fătat cuvîntul este moldovenesc vacă primipară cuvîntul este romînesc

  переделка ж. переделка

  refacere cuvîntul este moldovenesc modificare cuvîntul este comun

  перестрелка ж. перестрелка

  schimb de focuri cuvîntul este comun

  перещелкать л. перещелкать

  a strica cuvîntul este moldovenesc a sparge cuvîntul este romînesc

  побелка ж. побелка

  văruit cuvîntul este comun

  подделка ж. подделка

  imitație cuvîntul este moldovenesc falsificare cuvîntul este comun contrafacere cuvîntul este romînesc

  поделка ж. поделка

  1. fabricare cuvîntul este moldovenesc confecţionare cuvîntul este comun executare cuvîntul este romînesc
  2. mici obiecte cuvîntul este moldovenesc suvenire cuvîntul este moldovenesc bibelouri (pl.) cuvîntul este romînesc

  пощелкать л. пощелкать

  a strica cuvîntul este moldovenesc a clănțăni cuvîntul este moldovenesc a pocni cuvîntul este comun a țăcăni cuvîntul este romînesc a sparge cuvîntul este romînesc

  приделка ж. приделка

  potrivire cuvîntul este moldovenesc ajustare cuvîntul este romînesc

  проделка ж. проделка

  năzbîtie cuvîntul este moldovenesc poznă cuvîntul este moldovenesc ştrengărie cuvîntul este romînesc

  разделка ж. разделка

  despicare cuvîntul este moldovenesc cinătuire cuvîntul este moldovenesc fasonare cuvîntul este romînesc tăiere in bucăţi cuvîntul este romînesc

  самоделка ж. самоделка

  obiect de artizanat cuvîntul este comun

  сделка ж. сделка

  afacere cuvîntul este moldovenesc tranzacţie cuvîntul este comun

  сиделка ж. сиделка

  îngrijitoare cuvîntul este comun soră (de caritate) cuvîntul este romînesc

  скороспелка ж. скороспелка

  timpuriu cuvîntul este moldovenesc precoce cuvîntul este romînesc

  стрелка ж. стрелка

  1. ac(la ceas cuvîntul este moldovenesc busolă etc.) cuvîntul este moldovenesc indicator cuvîntul este romînesc
  2. limbă de pămînt cuvîntul este moldovenesc promontoriu (geogr) cuvîntul este romînesc

  щелка ж. щелка

  crăpătură cuvîntul este moldovenesc fisură cuvîntul este romînesc

  щелканье с. щелканье

  clămpănit cuvîntul este moldovenesc ţăcănit cuvîntul este comun

  щелкать л. щелкать

  1. a sparge cuvîntul este comun
  2. a da o sfîrlă cuvîntul este moldovenesc a da un bobârnac cuvîntul este romînesc

  тарелка ж. тарелка

  farfurie cuvîntul este comun talger cuvîntul este comun

  телка ж. телка

  juncă cuvîntul este moldovenesc viţică cuvîntul este comun

  выделка ж. выделка

  prelucrare cuvîntul este moldovenesc dubire cuvîntul este moldovenesc tăbăcire cuvîntul este romînesc preparare cuvîntul este romînesc

  защелка ж. защелка

  zăvor cuvîntul este moldovenesc clanţă cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter