Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

ель ж.

brad cuvîntul este comun

ельник м.

brădiş cuvîntul este moldovenesc brădet cuvîntul este romînesc

ёмкий л.

încăpător cuvîntul este moldovenesc de mare capacitate cuvîntul este romînesc

ёмкость

volum cuvîntul este moldovenesc rezervor cuvîntul este moldovenesc vas cuvîntul este moldovenesc recipient cuvîntul este romînesc capacitate cuvîntul este romînesc

енот м.

enot cuvîntul este moldovenesc raton cuvîntul este romînesc

епархия ж.

eparhie cuvîntul este comun

епископ м.

episcop cuvîntul este comun

ералаш м.

hărmălaie cuvîntul este moldovenesc tărăboi cuvîntul este moldovenesc haos cuvîntul este romînesc harababură cuvîntul este romînesc

ерепениться л.

a se burzului cuvîntul este moldovenesc a se răzvrăti cuvîntul este romînesc

ересь ж.

eres cuvîntul este comun erezie cuvîntul este comun

еретик м.

eretic cuvîntul este comun

ёрзать л.

a se fîţîi cuvîntul este moldovenesc a se suci cuvîntul este comun

ермолка ж.

ermolcă cuvîntul este moldovenesc tichie cuvîntul este romînesc

ёрничать л.

a-şi bate joc cuvîntul este comun a persifla cuvîntul este romînesc

ерошить л.

a zbîrli cuvîntul este moldovenesc a ciufuli cuvîntul este romînesc

ерунда ж.

o nimica toată cuvîntul este moldovenesc prostie cuvîntul este comun bagatelă cuvîntul este romînesc

ершистый л.

ghimpos cuvîntul este moldovenesc îndărătnic cuvîntul este moldovenesc ţepos cuvîntul este comun bătăios (fig.) cuvîntul este romînesc spinos cuvîntul este romînesc

если з.

dacă cuvîntul este comun de cuvîntul este comun

естественно ч.

bineînţeles cuvîntul este comun fireşte cuvîntul este romînesc

естественный л.

natural cuvîntul este moldovenesc firesc cuvîntul este comun

естество с.

natură cuvîntul este moldovenesc esenţă cuvîntul este moldovenesc fire (a lucrurilor) cuvîntul este romînesc

естествоведение с.

ştiinţele naturii cuvîntul este comun

есть л.

a roade cuvîntul este moldovenesc a certa cuvîntul este moldovenesc a mînca cuvîntul este comun a hărţui (fig.) cuvîntul este romînesc a cicăli cuvîntul este romînesc a consuma cuvîntul este romînesc

ехать л.

a merge cu… cuvîntul este moldovenesc a se deplasa cu… cuvîntul este romînesc

ехидничать л.

a glumi răutăcios cuvîntul este moldovenesc a ironiza malițios cuvîntul este romînesc

ехидство с.

răutate cuvîntul este moldovenesc maliţiozitate cuvîntul este romînesc

ещё ч.

iarăşi cuvîntul este moldovenesc mai cuvîntul este moldovenesc încă cuvîntul este comun şi mai cuvîntul este romînesc tot mai cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter