Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

жаба ж.

broască rîioasă broască râioasă

жабник

untişor (bot.) grâuşor (bot.)

жабры н.

branhii

жадина ж.

zgîrcit hrăpăreţ lacom hapsîn nesăţios avar

жадничать л.

a se lăcomi a fi nesățios a se zgîrci avar

жадно ч.

cu lăcomie cu avariție

жадность ж.

lăcomie avariție zgîrcenie aviditate

жадный л.

lacom avid hapsîn avar

жаждать л.

a fi însetat a dori mult ceva a simţi sete a râvni ceva

жаждущий л.

însetat setos

жакет м.

jachetă (înv.) taior

жаккард м.

jacard (textil)

жалеть л.

a jeli a-i părea rău a compătimi a regreta a menaja a cruţa a deplînge

жалить л.

a înţepa a pişca a da ac a muşca

жалкий л.

jalnic lamentabil mizerabil

жало с.

ac (de şarpe) săgeată (fig.) ghimpe (fig.) limbă (de şarpe) ascuţiş (fig.) tăiş (fig.)

жалоба ж.

jalbă plîngere reclamaţie

жалобный л.

jalnic de reclamații (condică) tânguios plîngăreţ

жалобщик м.

jălbaş reclamant

жалованный л.

dăruit conferit acordat

жалованье с.

simbrie salariu leafă soldă

жаловать л.

a conferi (un titlu) a preţui a agrea a saluta a acorda

жаловаться л.

a se jelui a se tângui

жалостный л.

milos compătimitor

жалость ж.

milă compătimire

жалеть л.

a-i fi milă a avea regrete a jeli a regreta

жалюзи н.

jaluzele

жар м.

dogoare jăratic temperatură înflăcărare (fig.) jar febră ardoare (fig.) înfocare (fig.)

жара ж.

căldură arşiţă

жаргон м.

jargon argou

жардиньерка ж.

etajeră pentru flori jardinieră

жареный л.

prăjit fript

жаренье с.

prăjire frigere

жарить л.

a prăji a frige

жариться л.

a se prăji a se frige

жарища ж.

căldură foarte mare căldură toridă

жаркий л.

fierbinte torid

жаркое с.

friptură

жаровня ж.

mangal grătar

жаропонижающее с.

febrifug antipiretic

жар-птица ж.

pasăre măiastră

жатва ж.

seceriş

жатка ж.

secerătoare

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "жабник"

  Rusă

  Moldo/Română

  жабник жабник

  untişor (bot.) grâuşor (bot.)

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter