Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

жать л.

a strînge (mîna) a stoarce a secera a strânge a presa

жаться л.

a se zgribuli a se ghemui a ezita a șovăi (fig.) a se lipi

жбан м.

cofă cană mare

жвачка ж.

rugumătură gumă de mestecat rumegătură

жвачный л.

rugumător rumegător

жгут м.

gînj bandă de cauciuc (med) funie (tehn.) împletitură garou (med.) toron (tehn.) legătură

жгучий л.

dogorîtor fierbinte

ждать л.

a aştepta a zăbovi a spera a adăsta a întârzia a conta a îngădui a sta

жевание с.

rugumare rumegare

жеваный л.

rugumat rumegat

жевательный л.

de rugumat de mestecat de rumegat

жевать л.

a ruguma a mesteca a rumega

жезл м.

toiag baston cîrjă sceptru

желание с.

năzuinţă dorinţă aspiraţie

желанный л.

aşteptat dorit binevenit

желательно ч.

e de dorit ar fi indicat ar fi bine

желательный л.

necesar dorit oportun

желатин м.

gelatină

желать л.

a voi a pofti a dori a râvni

желвак м.

muşchi facial

желе с.

jeleu peltea

железка ж.

bucăţică de fier tinichea

железнодорожник м.

muncitor la căile ferate feroviar (lucrător)

железный л.

din/de fier puternic (fig.) vânjos (fig.)

желоб м.

uluc lătoc jgheab scoc

желтеть л.

a se îngălbeni

желтизна ж.

gălbeneală

желток м.

gălbenuş

желтокожий л.

cu pielea galbenă

желтуха ж.

gălbinare hepatită icter

желудок м.

rînză stomac

желчность ж.

caracter răutăcios fire arțăgoasă

желчный л.

de fiere biliar

желчь ж.

fiere bilă

жеманиться л.

a se sclifosi a se fandosi

жеманница ж.

sclifosită fandosită mofturoasă

жемчуг м.

mărgăritare perle

жемчужина ж.

mărgăritar perlă

жена ж.

nevastă soţie consoartă

женатый л.

căsătorit însurat

женитьба ж.

căsătorie însurătoare

жениться л.

a se însura

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "жадничать"

  Rusă

  Moldo/Română

  жадничать л. жадничать

  a se lăcomi a fi nesățios a se zgîrci avar

  пожадничать л. пожадничать

  a se zgîrci a se lăcomi

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter