Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

жаба ж.

broască rîioasă cuvîntul este comun

жабник

untişor cuvîntul este moldovenesc grâuşor (bot.) cuvîntul este romînesc

жабры н.

branhii cuvîntul este comun

жаворонок м.

ciocîrlie cuvîntul este comun

жадина ж.

lacom cuvîntul este moldovenesc hapsîn cuvîntul este moldovenesc avar cuvîntul este romînesc nesăţios cuvîntul este romînesc hrăpăreţ cuvîntul este romînesc

жадничать л.

a se lăcomi cuvîntul este moldovenesc a se zgîrci cuvîntul este comun avar cuvîntul este romînesc a fi nesățios cuvîntul este romînesc

жадно ч.

cu lăcomie cuvîntul este moldovenesc cu avariție cuvîntul este romînesc

жадность ж.

lăcomie cuvîntul este moldovenesc zgîrcenie cuvîntul este comun aviditate cuvîntul este romînesc avariție cuvîntul este romînesc

жадный л.

lacom cuvîntul este moldovenesc hapsîn cuvîntul este moldovenesc avar cuvîntul este romînesc avid cuvîntul este romînesc

жажда ж.

sete cuvîntul este comun

жаждать л.

a fi însetat cuvîntul este comun a dori mult ceva cuvîntul este comun a râvni ceva cuvîntul este romînesc a simţi sete cuvîntul este comun

жаждущий л.

însetat cuvîntul este comun setos cuvîntul este comun

жакет м.

jacheta cuvîntul este comun taior cuvîntul este romînesc

жаккард м.

jacard (textil) cuvîntul este comun

жалеть л.

a jeli cuvîntul este moldovenesc a cruţa cuvîntul este moldovenesc a-i părea rău cuvîntul este moldovenesc a deplînge cuvîntul este comun a menaja cuvîntul este romînesc a regreta cuvîntul este romînesc a compătimi cuvîntul este romînesc

жалить л.

a înţepa cuvîntul este moldovenesc a da ac cuvîntul este moldovenesc a muşca cuvîntul este romînesc a pişca cuvîntul este romînesc

жалкий л.

jalnic cuvîntul este moldovenesc mizerabil cuvîntul este romînesc lamentabil cuvîntul este romînesc

жало с.

ascuţiş cuvîntul este moldovenesc săgeată cuvîntul este moldovenesc ac cuvîntul este comun limbă (de şarpe) cuvîntul este comun tăiş (fig.) cuvîntul este romînesc ghimpe cuvîntul este romînesc

жалоба ж.

jalbă cuvîntul este moldovenesc plîngere cuvîntul este comun reclamaţie cuvîntul este comun

жалобный л.

jalnic cuvîntul este moldovenesc plîngăreţ cuvîntul este comun de reclamații (condică) cuvîntul este comun tânguios cuvîntul este romînesc

жалобщик м.

jălbaş cuvîntul este moldovenesc reclamant cuvîntul este comun

жалованный л.

dăruit cuvîntul este moldovenesc conferit cuvîntul este comun acordat cuvîntul este romînesc

жалованье с.

simbrie cuvîntul este moldovenesc leafă cuvîntul este moldovenesc soldă cuvîntul este romînesc salariu cuvîntul este romînesc

жаловать л.

a saluta cuvîntul este moldovenesc a preţui cuvîntul este comun a conferi (un titlu) cuvîntul este comun a agrea cuvîntul este romînesc a acorda cuvîntul este romînesc

жаловаться л.

a se jelui cuvîntul este moldovenesc a se tângui cuvîntul este romînesc

жалостный л.

milos cuvîntul este moldovenesc compătimitor cuvîntul este romînesc

жалость ж.

milă cuvîntul este moldovenesc compătimire cuvîntul este romînesc

жалюзи н.

jaluzele cuvîntul este comun

жандарм м.

jandarm cuvîntul este comun

жанр м.

gen cuvîntul este comun

жар м.

înflăcărare cuvîntul este moldovenesc temperatură cuvîntul este moldovenesc jăratic cuvîntul este moldovenesc dogoare cuvîntul este comun ardoare cuvîntul este romînesc febră cuvîntul este romînesc jar cuvîntul este romînesc înfocare (fig.) cuvîntul este romînesc

жара ж.

căldură cuvîntul este comun arşiţă cuvîntul este comun

жаргон м.

jargon cuvîntul este moldovenesc argou cuvîntul este comun

жардиньерка ж.

etajeră pentru flori cuvîntul este moldovenesc jardinieră cuvîntul este romînesc

жареный л.

prăjit cuvîntul este moldovenesc fript cuvîntul este romînesc

жаренье с.

prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este romînesc

жарить л.

a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este romînesc

жариться л.

a se prăji cuvîntul este moldovenesc a se frige cuvîntul este romînesc

жарища ж.

căldură foarte mare cuvîntul este comun căldură toridă cuvîntul este comun

жаркий л.

fierbinte cuvîntul este moldovenesc torid cuvîntul este romînesc

жаркое с.

friptură cuvîntul este comun

жаровня ж.

mangal cuvîntul este comun grătar cuvîntul este comun

жаровыносливый л.

termorezistent cuvîntul este comun

жаропонижающее с.

febrifug cuvîntul este comun antipiretic cuvîntul este romînesc

жаропрочный л.

refractar cuvîntul este comun

жар-птица ж.

pasăre măiastră cuvîntul este comun

жасмин м.

iasomie cuvîntul este comun

жатва ж.

seceriş cuvîntul este comun

жатка ж.

secerătoare cuvîntul este comun

жать л.

a stoarce cuvîntul este moldovenesc a strînge (mîna) cuvîntul este comun a secera cuvîntul este comun a presa cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "жар"

  Rusă

  Moldo/Română

  аджарцы н. аджарцы

  adjari cuvîntul este comun

  жар м. жар

  1. dogoare cuvîntul este comun
  2. jăratic cuvîntul este moldovenesc jar cuvîntul este romînesc
  3. temperatură cuvîntul este moldovenesc febră cuvîntul este romînesc
  4. înflăcărare cuvîntul este moldovenesc ardoare cuvîntul este romînesc înfocare (fig.) cuvîntul este romînesc

  жара ж. жара

  căldură cuvîntul este comun arşiţă cuvîntul este comun

  жаргон м. жаргон

  jargon cuvîntul este moldovenesc argou cuvîntul este comun

  жардиньерка ж. жардиньерка

  etajeră pentru flori cuvîntul este moldovenesc jardinieră cuvîntul este romînesc

  жареный л. жареный

  prăjit cuvîntul este moldovenesc fript cuvîntul este romînesc

  жаренье с. жаренье

  prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este romînesc

  жарить л. жарить

  a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este romînesc

  жариться л. жариться

  a se prăji cuvîntul este moldovenesc a se frige cuvîntul este romînesc

  жарища ж. жарища

  căldură foarte mare cuvîntul este comun căldură toridă cuvîntul este comun

  жаркий л. жаркий

  fierbinte cuvîntul este moldovenesc torid cuvîntul este romînesc

  жаркое с. жаркое

  friptură cuvîntul este comun

  жаровня ж. жаровня

  mangal cuvîntul este comun grătar cuvîntul este comun

  жаровыносливый л. жаровыносливый

  termorezistent cuvîntul este comun

  жаропонижающее с. жаропонижающее

  febrifug cuvîntul este comun antipiretic cuvîntul este romînesc

  жаропрочный л. жаропрочный

  refractar cuvîntul este comun

  жар-птица ж. жар-птица

  pasăre măiastră cuvîntul este comun

  изжарить л. изжарить

  a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este romînesc

  мажара ж. мажара

  haraba cuvîntul este moldovenesc car mare cuvîntul este romînesc

  нажариться л. нажариться

  a se prăji cuvîntul este moldovenesc a se frige cuvîntul este romînesc

  нажарить л. нажарить

  a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este romînesc

  недожарить л. недожарить

  a nu prăji pînă la capăt cuvîntul este moldovenesc a frige insuficient cuvîntul este romînesc

  обжаренный л. обжаренный

  prăjit cuvîntul este moldovenesc fript cuvîntul este comun

  обжаривание с. обжаривание

  prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este comun

  обжарить л. обжарить

  a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este comun

  обжариться л. обжариться

  a se prăji cuvîntul este moldovenesc a se frige cuvîntul este comun

  обжарка ж. обжарка

  prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este comun

  отжаривать л. отжаривать

  a sfîrşi de prăjit cuvîntul este moldovenesc a termina de fript cuvîntul este romînesc

  пережаривание с. пережаривание

  ardere cuvîntul este comun frigere excesivă cuvîntul este romînesc

  пережарить л. пережарить

  a arde cuvîntul este comun a frige prea tare cuvîntul este romînesc

  поджаривание с. поджаривание

  rumenire cuvîntul este moldovenesc prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este romînesc

  поджаристый л. поджаристый

  rumenit cuvîntul este moldovenesc prăjit cuvîntul este moldovenesc fript cuvîntul este romînesc

  поджарить л. поджарить

  a rumeni cuvîntul este moldovenesc a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este romînesc

  поджариться л. поджариться

  a se rumeni cuvîntul este moldovenesc a se prăji cuvîntul este moldovenesc a se frige cuvîntul este romînesc

  поджарка ж. поджарка

  rumenire cuvîntul este moldovenesc prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este romînesc

  поджарый л. поджарый

  uscăţiv cuvîntul este comun vânjos cuvîntul este romînesc

  пожар м. пожар

  pojar cuvîntul este moldovenesc incendiu cuvîntul este comun

  пожарить л. пожарить

  a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este romînesc

  пожариться л. пожариться

  a se prăji cuvîntul este moldovenesc a se frige cuvîntul este romînesc

  пожарище с. пожарище

  pojar mare cuvîntul este moldovenesc incendiu cuvîntul este comun foc mare cuvîntul este romînesc

  пожарник м. пожарник

  pojarnic cuvîntul este moldovenesc pompier cuvîntul este comun

  пожарный м. пожарный

  de pojar cuvîntul este moldovenesc de incendiu cuvîntul este comun

  прожарить л. прожарить

  a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este romînesc

  прожариться л. прожариться

  a se prăji cuvîntul este moldovenesc a se frige cuvîntul este romînesc

  прожарка ж. прожарка

  prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este romînesc

  противопожарный л. противопожарный

  antiincendiar cuvîntul este comun

  сжарить л. сжарить

  a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este comun

  ужарить л. ужарить

  a prăji bine cuvîntul este moldovenesc a frige bine cuvîntul este romînesc

  ужариться л. ужариться

  a se prăji bine cuvîntul este moldovenesc a se frige bine cuvîntul este romînesc

  зажарить л. зажарить

  a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige la tavă cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter