Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

жаба ж.

broască rîioasă cuvîntul este comun

жабник

untişor cuvîntul este moldovenesc grâuşor (bot.) cuvîntul este romînesc

жабры н.

branhii cuvîntul este comun

жаворонок м.

ciocîrlie cuvîntul este comun

жадина ж.

lacom cuvîntul este moldovenesc hapsîn cuvîntul este moldovenesc avar cuvîntul este romînesc nesăţios cuvîntul este romînesc hrăpăreţ cuvîntul este romînesc

жадничать л.

a se lăcomi cuvîntul este moldovenesc a se zgîrci cuvîntul este comun avar cuvîntul este romînesc a fi nesățios cuvîntul este romînesc

жадно ч.

cu lăcomie cuvîntul este moldovenesc cu avariție cuvîntul este romînesc

жадность ж.

lăcomie cuvîntul este moldovenesc zgîrcenie cuvîntul este comun aviditate cuvîntul este romînesc avariție cuvîntul este romînesc

жадный л.

lacom cuvîntul este moldovenesc hapsîn cuvîntul este moldovenesc avar cuvîntul este romînesc avid cuvîntul este romînesc

жажда ж.

sete cuvîntul este comun

жаждать л.

a fi însetat cuvîntul este comun a dori mult ceva cuvîntul este comun a râvni ceva cuvîntul este romînesc a simţi sete cuvîntul este comun

жаждущий л.

însetat cuvîntul este comun setos cuvîntul este comun

жакет м.

jacheta cuvîntul este comun taior cuvîntul este romînesc

жаккард м.

jacard (textil) cuvîntul este comun

жалеть л.

a jeli cuvîntul este moldovenesc a cruţa cuvîntul este moldovenesc a-i părea rău cuvîntul este moldovenesc a deplînge cuvîntul este comun a menaja cuvîntul este romînesc a regreta cuvîntul este romînesc a compătimi cuvîntul este romînesc

жалить л.

a înţepa cuvîntul este moldovenesc a da ac cuvîntul este moldovenesc a muşca cuvîntul este romînesc a pişca cuvîntul este romînesc

жалкий л.

jalnic cuvîntul este moldovenesc mizerabil cuvîntul este romînesc lamentabil cuvîntul este romînesc

жало с.

ascuţiş cuvîntul este moldovenesc săgeată cuvîntul este moldovenesc ac cuvîntul este comun limbă (de şarpe) cuvîntul este comun tăiş (fig.) cuvîntul este romînesc ghimpe cuvîntul este romînesc

жалоба ж.

jalbă cuvîntul este moldovenesc plîngere cuvîntul este comun reclamaţie cuvîntul este comun

жалобный л.

jalnic cuvîntul este moldovenesc plîngăreţ cuvîntul este comun de reclamații (condică) cuvîntul este comun tânguios cuvîntul este romînesc

жалобщик м.

jălbaş cuvîntul este moldovenesc reclamant cuvîntul este comun

жалованный л.

dăruit cuvîntul este moldovenesc conferit cuvîntul este comun acordat cuvîntul este romînesc

жалованье с.

simbrie cuvîntul este moldovenesc leafă cuvîntul este moldovenesc soldă cuvîntul este romînesc salariu cuvîntul este romînesc

жаловать л.

a saluta cuvîntul este moldovenesc a preţui cuvîntul este comun a conferi (un titlu) cuvîntul este comun a agrea cuvîntul este romînesc a acorda cuvîntul este romînesc

жаловаться л.

a se jelui cuvîntul este moldovenesc a se tângui cuvîntul este romînesc

жалостный л.

milos cuvîntul este moldovenesc compătimitor cuvîntul este romînesc

жалость ж.

milă cuvîntul este moldovenesc compătimire cuvîntul este romînesc

жалюзи н.

jaluzele cuvîntul este comun

жандарм м.

jandarm cuvîntul este comun

жанр м.

gen cuvîntul este comun

жар м.

înflăcărare cuvîntul este moldovenesc temperatură cuvîntul este moldovenesc jăratic cuvîntul este moldovenesc dogoare cuvîntul este comun ardoare cuvîntul este romînesc febră cuvîntul este romînesc jar cuvîntul este romînesc înfocare (fig.) cuvîntul este romînesc

жара ж.

căldură cuvîntul este comun arşiţă cuvîntul este comun

жаргон м.

jargon cuvîntul este moldovenesc argou cuvîntul este comun

жардиньерка ж.

etajeră pentru flori cuvîntul este moldovenesc jardinieră cuvîntul este romînesc

жареный л.

prăjit cuvîntul este moldovenesc fript cuvîntul este romînesc

жаренье с.

prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este romînesc

жарить л.

a prăji cuvîntul este moldovenesc a frige cuvîntul este romînesc

жариться л.

a se prăji cuvîntul este moldovenesc a se frige cuvîntul este romînesc

жарища ж.

căldură foarte mare cuvîntul este comun căldură toridă cuvîntul este comun

жаркий л.

fierbinte cuvîntul este moldovenesc torid cuvîntul este romînesc

жаркое с.

friptură cuvîntul este comun

жаровня ж.

mangal cuvîntul este comun grătar cuvîntul este comun

жаровыносливый л.

termorezistent cuvîntul este comun

жаропонижающее с.

febrifug cuvîntul este comun antipiretic cuvîntul este romînesc

жаропрочный л.

refractar cuvîntul este comun

жар-птица ж.

pasăre măiastră cuvîntul este comun

жасмин м.

iasomie cuvîntul este comun

жатва ж.

seceriş cuvîntul este comun

жатка ж.

secerătoare cuvîntul este comun

жать л.

a stoarce cuvîntul este moldovenesc a strînge (mîna) cuvîntul este comun a secera cuvîntul este comun a presa cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "жать"

  Rusă

  Moldo/Română

  бежать л. бежать

  a fugi cuvîntul este comun

  брюзжать л. брюзжать

  a mîrîi cuvîntul este moldovenesc a bombăni cuvîntul este romînesc

  держать л. держать

  a avea cuvîntul este moldovenesc a ţine cuvîntul este comun a prinde cuvîntul este comun a susţine cuvîntul este romînesc a deține cuvîntul este romînesc

  держаться л. держаться

  a se stăpîni cuvîntul este moldovenesc a se ţine cuvîntul este comun a se comporta cuvîntul este romînesc a se agăţa cuvîntul este comun

  дрожать л. дрожать

  a dîrdîi cuvîntul este moldovenesc a tremura cuvîntul este romînesc

  жать л. жать

  1. a strînge (mîna) cuvîntul este comun
  2. a stoarce cuvîntul este moldovenesc a presa cuvîntul este romînesc
  3. a secera cuvîntul este comun

  жаться л. жаться

  1. a se zgribuli cuvîntul este moldovenesc a se lipi cuvîntul este moldovenesc a se ghemui cuvîntul este romînesc
  2. a şovăi cuvîntul este moldovenesc a ezita cuvîntul este romînesc

  жужжать л. жужжать

  a bîzîi cuvîntul este moldovenesc a zbârnâi cuvîntul este romînesc

  избежать л. избежать

  a ocoli (un pericol) cuvîntul este comun a evita cuvîntul este romînesc

  лежать л. лежать

  a sta culcat cuvîntul este moldovenesc a zace cuvîntul este moldovenesc a sta la pat cuvîntul este romînesc a sta întins cuvîntul este romînesc

  мужать л. мужать

  a se maturiza cuvîntul este comun

  нажать л. нажать

  a apăsa cuvîntul este moldovenesc a presa cuvîntul este romînesc

  наезжать л. наезжать

  a veni din cînd în cînd cuvîntul este moldovenesc a face naveta cuvîntul este romînesc

  надлежать л. надлежать

  a trebui cuvîntul este moldovenesc a fi necesar cuvîntul este romînesc

  набежать л. набежать

  1. a da buzna cuvîntul este moldovenesc a năvăli cuvîntul este comun a se izbi de ceva cuvîntul este romînesc
  2. a se îngrămădi cuvîntul este moldovenesc a se acumula cuvîntul este romînesc

  належать л. належать

  a amorţi cuvîntul este moldovenesc a înţepeni (culcat) cuvîntul este romînesc

  насажать л. насажать

  a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc

  обежать л. обежать

  a înconjura cuvîntul este moldovenesc a ocoli (în fugă) cuvîntul este comun

  обжать л. обжать

  a stoarce cuvîntul este moldovenesc a scurge cuvîntul este comun

  обожать л. обожать

  a admira cuvîntul este moldovenesc a adora cuvîntul este romînesc

  одержать л. одержать

  a obţine cuvîntul este comun a repurta cuvîntul este romînesc

  отжать л. отжать

  a stoci cuvîntul este moldovenesc a stoarce cuvîntul este moldovenesc a scurge strivind cuvîntul este comun

  отлежаться л. отлежаться

  a se hodini cuvîntul este moldovenesc a se reface cuvîntul este romînesc a se odihni cuvîntul este romînesc

  отъезжать л. отъезжать

  a porni (la drum) cuvîntul este moldovenesc a pleca cuvîntul este comun

  перебежать л. перебежать

  1. a trece în fugă cuvîntul este comun
  2. a i-o lua cuiva înainte cuvîntul este moldovenesc a tăia calea cuiva cuvîntul este romînesc

  перемежать л. перемежать

  a rîndui cuvîntul este moldovenesc a se schimba periodic cuvîntul este comun a alterna cuvîntul este romînesc

  побежать л. побежать

  a o lua la fugă cuvîntul este comun

  повизжать л. повизжать

  a schelălăi cuvîntul este moldovenesc a striga cuvîntul este comun a scheuna cuvîntul este romînesc

  поддержать л. поддержать

  a sprijini cuvîntul este comun a susține cuvîntul este comun

  подержать л. подержать

  a ţine cuvîntul este comun a păstra cuvîntul este romînesc

  подержаться л. подержаться

  a se ţine cuvîntul este comun a se menţine cuvîntul este romînesc

  подлежать л. подлежать

  a fi supus la cuvîntul este moldovenesc a fi impozabil cuvîntul este moldovenesc a fi pasibil de cuvîntul este romînesc a fi de resortul cuvîntul este romînesc

  поднажать л. поднажать

  1. a apăsa cuvîntul este comun
  2. a-i da ghes cuvîntul este moldovenesc a zori cuvîntul este romînesc

  подражать л. подражать

  a copia cuvîntul este moldovenesc a imita cuvîntul este comun

  пожать л. пожать

  1. a strînge cuvîntul este comun
  2. a secera cuvîntul este comun

  пожужжать л. пожужжать

  a bîzîi cuvîntul este moldovenesc a zumzăi cuvîntul este romînesc

  поиздержаться л. поиздержаться

  a irosi cuvîntul este moldovenesc a cheltui cuvîntul este comun

  попридержать л. попридержать

  a ţine cuvîntul este comun a reţine cuvîntul este romînesc

  посажать л. посажать

  a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc

  прибежать л. прибежать

  a ajunge în fugă cuvîntul este moldovenesc a sosi în fugă cuvîntul este romînesc a veni cuvîntul este romînesc

  приближать л. приближать

  a apropia cuvîntul este comun

  придержать л. придержать

  1. a ţine pe loc cuvîntul este comun a reţine cuvîntul este romînesc
  2. a pune deoparte cuvîntul este moldovenesc a dosi cuvîntul este moldovenesc a ascunde (fig.) cuvîntul este comun

  прижать л. прижать

  1. a strînge cuvîntul este moldovenesc a strîmtora cuvîntul este comun
  2. a asupri cuvîntul este moldovenesc a sili (fig.) cuvîntul este comun a impune cuvîntul este romînesc

  прижаться л. прижаться

  a se lipi (de cineva) cuvîntul este comun

  принадлежать л. принадлежать

  a aparţine cuvîntul este comun

  принажать л. принажать

  a apăsa cuvîntul este moldovenesc a presa cuvîntul este romînesc

  пробрюзжать л. пробрюзжать

  a mîrîi cuvîntul este moldovenesc a bombăni cuvîntul este romînesc

  провизжать л. провизжать

  a schelălăi cuvîntul este moldovenesc a striga cuvîntul este comun a scheuna cuvîntul este romînesc

  продержать л. продержать

  a ţine cuvîntul este comun a reţine cuvîntul este romînesc

  продержаться л. продержаться

  a se ţine cuvîntul este comun a se menţine cuvîntul este romînesc

  продолжать л. продолжать

  a urma cuvîntul este moldovenesc a continua cuvîntul este comun

  продолжаться л. продолжаться

  a dura cuvîntul este comun

  продребезжать л. продребезжать

  a zîngăni cuvîntul este moldovenesc a zdrăngăni cuvîntul este romînesc

  продрожать л. продрожать

  a dîrdîi cuvîntul este moldovenesc a tremura cuvîntul este romînesc

  прожужжать л. прожужжать

  a bîzîi cuvîntul este moldovenesc a zumzăi cuvîntul este romînesc

  пролежать л. пролежать

  a zăcea cuvîntul este moldovenesc a sta culcat cuvîntul este romînesc

  проржать л. проржать

  a necheza cuvîntul este moldovenesc a râncheza cuvîntul este romînesc

  разбежаться л. разбежаться

  1. a-şi lua avînt cuvîntul este moldovenesc a se avânta cuvîntul este romînesc
  2. a se împrăştia cuvîntul este moldovenesc a fugi care încotro cuvîntul este romînesc

  разжать л. разжать

  a descleşta cuvîntul este moldovenesc a desface cuvîntul este romînesc

  размножаться л. размножаться

  a se înmulţi cuvîntul este moldovenesc a se prăsi cuvîntul este romînesc

  разъезжать л. разъезжать

  a călători cuvîntul este moldovenesc a cutreiera (lumea) cuvîntul este romînesc

  распоряжаться л. распоряжаться

  a dispune cuvîntul este moldovenesc a ordona cuvîntul este romînesc

  ржать л. ржать

  a rîncheza cuvîntul este moldovenesc a hohoti cuvîntul este comun a necheza cuvîntul este romînesc

  сажать л. сажать

  1. a sădi cuvîntul este moldovenesc a planta cuvîntul este romînesc
  2. a întemniţa cuvîntul este moldovenesc a pune la închisoare cuvîntul este comun
  3. a aşeza cuvîntul este comun

  самовыражаться л. самовыражаться

  a se exprima pe sine cuvîntul este comun

  сбежать л. сбежать

  a fugi cuvîntul este comun a evada cuvîntul este comun

  сдержать л. сдержать

  1. a reține cuvîntul este moldovenesc a tempera cuvîntul este romînesc
  2. a stăvili cuvîntul este moldovenesc a opri cuvîntul este romînesc
  3. a îndeplini cuvîntul este moldovenesc a respecta cuvîntul este romînesc

  сдержаться л. сдержаться

  a se stăpîni cuvîntul este moldovenesc a se reține cuvîntul este moldovenesc a se abține cuvîntul este romînesc

  сжаться л. сжаться

  a se chirci cuvîntul este moldovenesc a se ghemui cuvîntul este romînesc

  слежаться л. слежаться

  a se îndesa cuvîntul este moldovenesc a se presa cuvîntul este romînesc

  содержать л. содержать

  a ţine cuvîntul este comun a deţine cuvîntul este romînesc

  содержаться л. содержаться

  1. a se afla cuvîntul este moldovenesc a se găsi cuvîntul este comun
  2. a se întreţine cuvîntul este moldovenesc a fi păstrat/menținut cuvîntul este romînesc

  сражаться л. сражаться

  a lupta cuvîntul este comun

  стяжать л. стяжать

  a stoarce cuvîntul este moldovenesc a strînge bani cuvîntul este moldovenesc a acapara cuvîntul este romînesc

  убежать л. убежать

  a fugi cuvîntul este comun a evada cuvîntul este romînesc

  уважать л. уважать

  a stima cuvîntul este moldovenesc a respecta cuvîntul este comun

  угрожать л. угрожать

  a primejdui cuvîntul este moldovenesc a ameninţa cuvîntul este comun a periclita cuvîntul este romînesc

  удержать л. удержать

  1. a nu lăsa să cadă cuvîntul este moldovenesc a ţine cuvîntul este comun
  2. a păstra (în memorie) cuvîntul este moldovenesc a menţine cuvîntul este romînesc
  3. a reţine cuvîntul este moldovenesc a opri cuvîntul este moldovenesc a împiedica cuvîntul este romînesc
  4. a stăpîni (lacrimile) cuvîntul este comun

  удержаться л. удержаться

  1. a nu cădea cuvîntul este moldovenesc a sta dîrz cuvîntul este moldovenesc a nu ceda cuvîntul este romînesc a se ţine cuvîntul este comun
  2. a se stăpîni cuvîntul este moldovenesc a se reține cuvîntul este romînesc

  ужать л. ужать

  a strînge cuvîntul este moldovenesc a micșora cuvîntul este moldovenesc a reduce cuvîntul este romînesc a îndesa cuvîntul este romînesc

  уничижать л. уничижать

  a înjosi cuvîntul este moldovenesc a umili cuvîntul este romînesc

  визжать л. визжать

  a schelălăi cuvîntul este moldovenesc a striga cuvîntul este comun a scheuna cuvîntul este romînesc

  воздержаться л. воздержаться

  a se stăpîni cuvîntul este moldovenesc a se abţine cuvîntul este comun

  возлежать л. возлежать

  a sta tologit cuvîntul este moldovenesc a sta culcat cuvîntul este comun a sta întins cuvîntul este romînesc

  возмужать л. возмужать

  a atinge maturitatea cuvîntul este comun

  воображать л. воображать

  a-şi închipui cuvîntul este moldovenesc a-şi imagina cuvîntul este romînesc

  выбежать л. выбежать

  a ieşi în fugă cuvîntul este comun în grabă cuvîntul este comun

  выдержать л. выдержать

  a răbda cuvîntul este moldovenesc a ţine piept cuvîntul este comun a rezista cuvîntul este romînesc a suporta cuvîntul este romînesc

  выжать л. выжать

  a istovi cuvîntul este moldovenesc a slăbi cuvîntul este comun a presa cuvîntul este romînesc a stoarce cuvîntul este romînesc

  вылежать л. вылежать

  a sta la zăcare cuvîntul este moldovenesc a zace cuvîntul este moldovenesc a sta la pat cuvîntul este romînesc a sta culcat cuvîntul este romînesc

  выражаться л. выражаться

  1. a se exprima cuvîntul este moldovenesc a vorbi cuvîntul este romînesc a se manifesta cuvîntul este romînesc
  2. a se manifesta cuvîntul este moldovenesc a înjura cuvîntul este romînesc a insulta cuvîntul este romînesc
  3. a ocărî cuvîntul este moldovenesc a sudui cuvîntul este moldovenesc

  завизжать л. завизжать

  a schelălăi cuvîntul este moldovenesc a scheuna cuvîntul este romînesc a ţipa cuvîntul este romînesc

  задержать л. задержать

  a aresta cuvîntul este comun a reţine cuvîntul este comun

  задержаться л. задержаться

  a zăbovi cuvîntul este moldovenesc a întîrzia cuvîntul este moldovenesc a retarda cuvîntul este romînesc a se reține cuvîntul este romînesc

  задолжать л. задолжать

  a se îngloda în datorii cuvîntul este moldovenesc a rămâne dator cuvîntul este romînesc a face datorii cuvîntul este romînesc

  зажать л. зажать

  a strînge cuvîntul este moldovenesc a încleşta cuvîntul este comun

  залежаться л. залежаться

  1. a sta culcat mult timp cuvîntul este comun
  2. a se slăji cuvîntul este moldovenesc a se altera cuvîntul este romînesc

  заржать л. заржать

  1. a necheza cuvîntul este comun
  2. a rîde nestăpînit cuvîntul este moldovenesc a râde zgomotos (fam.) cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter