Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

забыться л.

a fi îngîndurat a se întrece cu gluma a picoti a cădea pe gânduri a întrece măsura a aţipi a se obrăznici uita de

заважничать л.

a o face pe grozavul a-şi da importanță

завал м.

năruire surpare

завалинка ж.

prispă târnaţ tăpşan

завалить л.

a nărui a surpa a astupa a acoperi

завалиться л.

a se nărui a se dărâma a se răsturna a cădea

заваляться л.

a rămîne neîntrebat a rămâne nesolicitat uitat

заварить л.

a opări a face infuzie a suda (tehn.)

заварка ж.

ceai infuzie de ierburi tizană

заварной л.

opărit fiert infuzat

заваруха ж.

tărăboi învălmăşeală (fig.) încurcătură forfoteală

заведение с.

instituție aşezămînt local

заведование с.

conducere administrare gestiune

заведомо ч.

cu bună ştiinţă intenţionat înadins

заведомый л.

bine ştiut invederat vădit evident

заведующий м.

director şef administrator

завезти л.

a aduce (în treacăt) a livra a lăsa (în treacăt) a transporta

завербовать л.

a recruta a cătăni a înrola a racola

заверение с.

încredinţare asigurare

заверить л.

a încredinţa a legaliza a autentifica a asigura a adeveri

завернуть л.

a înfăşura a sufleca a înşuruba a împacheta a îndoi a strânge (cu piuliţa) a întoarce a sumeţi

заверстать л.

a pagina (tipogr.)

завертеть л.

a începe rotirea a prinde în vîrtej (fig.) a începe a roti a absorbi (fig.)

завертка ж.

zăvor împachetare foraibăr ambalare cîrlig

завершающий л.

cel care încheie ultimul de final

завершение с.

isprăvire finalizare încheiere terminare

завершить л.

a isprăvi a finaliza a duce la bun sfîrşit a termina

завеса ж.

perdea draperie

завесить л.

a trage perdeaua a drapa

завести л.

a duce a organiza a conduce a pune a înfiinţa a plasa a întemeia

завет м.

poruncă învăţătură precept

заветный л.

scump sacru drag intim

завещать л.

a lăsa prin testament a jurui a testa

завзятый л.

pătimaş pasionat notoriu inveterat

завивка ж.

încreţire ondulare coafare

завидный л.

de rîvnit demn de invidiat

завидовать л.

a pizmui a invidia a zavistui

завидущий л.

zavistnic invidios

завизжать л.

a schelălăi a ţipa a scheuna

завинтить л.

a înşuruba a strânge un şurub

завиральный л.

mincinos fals îndoielnic incert

завируха ж.

viscol bucluc (fig.) viforniţă dandana (fig.)

зависать л.

a fi agățat a rămâne suspendat

зависеть л.

a depinde de … a fi condiţionat de …

зависимоcть ж.

supunere dependenţă subordonare

зависимый л.

supus dependent subordonat

завистливо ч.

cu zavistie cu invidie

завистливость ж.

pizmă invidie zavistie

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "забег"

  Rusă

  Moldo/Română

  забег м. забег

  cursă alergare

  забегаловка ж. забегаловка

  cârciumă bodegă crîşmă

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter