Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

знатный л.

vestit ilustru de seamă celebru

знаток м.

cunoscător expert specialist

знать л.

a cunoaşte a şti

знать ж.

aristocraţie nobilime protipendadă

знахарка ж.

doftoroaie vrăjitoare

знахарь м.

vraci vrăjitor

значение с.

înţeles sens însemnătate importanță

значимость ж.

însemnătate importanţă

значимый л.

cu tîlc cu sens însemnat important

значит н.

vasăzică aşadar

значительный л.

însemnat considerabil

значить л.

a însemna a fi important

значиться л.

a fi înscris a figura (în listă) a fi trecut

значок м.

insignă

знобить л.

a-l lua frigurile a avea frisoane

зной с.

dogoare arşiţă căldură zăpuşeală

знойный л.

dogorîtor torid

зоб м.

guşă hipertiroidie

зов м.

chemare apel

зодчество с.

arhitectură

зодчий м.

arhitect

зола ж.

cenuşă

золить л.

a cenușări

золотить л.

a auri a polei cu aur

золотой л.

de/din aur

золотчик м.

zlătar meşter aurar

золочение с.

aurire poleire cu aur

золушка ж.

cenuşăreasă

зольник м.

zolniţă soluţie de var şi cenuşă vas pentru cenuşărirea pieilor cenuşar

зона ж.

zonă

зонд м.

sondă (med.)

зондировать л.

a sonda a fora a cerceta a încerca a explora a examina

зонт м.

tent marchiză umbrar

зонтик м.

umbrelă

зоопарк м.

grădină zoologică menajerie menagerie

зоотехник м.

zootehnician

зоркий л.

cu vedere acută pătrunzător ager vigilent perspicace

зорко ч.

vigilent

зоркость ж.

vedere acută agerime

Зрелище с.

privelişte spectacol

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "забег"

  Rusă

  Moldo/Română

  забег м. забег

  cursă alergare

  забегаловка ж. забегаловка

  cârciumă bodegă crîşmă

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter