Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

загалдеть л.

a face zgomot a face zarvă gălăgie

загар м.

bronz culoare brună a pielii

загвоздка ж.

piedică greutate

загиб м.

îndoitură încovoiere

загибание с.

îndoire încovoiere

загибать л.

a îndoi a încovoia

заглавие с.

titlu denumire

заглавный л.

de titlu (pagină) literă mare (gram.) titular principal majusculă (gram.)

загладить л.

a călca a drege (fig.) a netezi a repara (fig.) a corija (fig.) a corecta (fig.)

заглушить л.

a acoperi a alina a potoli a linişti a înăbuşi a domoli a calma a stinge a scădea din intensitate a tempera

заглушка ж.

dop flanşă oarbă capac orb

загляденье с.

mîngîiere a ochilor frumuseţe

заглядеться л.

a mînca cu ochii (fig.) a privi cu admiraţie

заглянуть л.

a arunca o privire a se uita a intra la cineva a face o scurtă vizită

загнать л.

a slei de puteri a mâna a istovi a hăitui

загнетка ж.

prichici vatră

загнивание с.

putrezire putrefacție

загнуть л.

a îndoi a sufleca

заговенье с.

lăsatul secului

заговор м.

conspiraţie descîntec farmece complot conjuraţie

заговорить л.

a începe să vorbească a năuci cu vorba a descînta a ameţi cu vorba a face farmece

загодя ч.

dinainte din timp de cu vreme

заголить л.

a dezgoli a descoperi

загон м.

gonire mânare ocol ţarc

загонщик м.

gonaci hăitaş urmăritor

загордиться л.

a se îngîmfa a deveni trufaș

загореть л.

a se bronza

загореться л.

a se aprinde a lua foc

загородить л.

a îngrădi a bara

загородка ж.

îngrăditură gard paravan

заготовить л.

a pregăti din timp

заготовка ж.

strîngere aprovizionare furnizare

заготовщик м.

colector agent de aprovizionare achizitor furnizor

заградить л.

a îngrădi a bara

заграждение с.

îngrădire baraj

загустить л.

a îngroşa a face mai dens

зад м.

partea din spate posteriorul dosul spatele

задаваться л.

a se umfla în pene a o face pe grozavul

задавить л.

a sufoca a asfixia

Задание с.

sarcină temă pentru acasă misiune lecţie

заданный л.

dat indicat

Задарить л.

a umple cu daruri a copleşi cu cadouri

Задаром ч.

degeaba pe nimic gratis

Задатки н.

înclinări aptitudini însuşiri

Задаток м.

arvonă acont avans

Задача ж.

sarcină problemă obiectiv

задачник м.

culegere de probleme

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "забег"

  Rusă

  Moldo/Română

  забег м. забег

  cursă alergare

  забегаловка ж. забегаловка

  cârciumă bodegă crîşmă

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter