Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

забава ж.

joc distracţie amuzament

забавляться л.

a se juca a se distra a se amuza

забавный л.

şugubăţ nostim hazliu amuzant

забагрить л.

a pescui cu cangea a pescui cu ostia

забаллотировать л.

a prăvăli la alegeri a face să piardă alegerile

забаловать л.

a alinta a răsfăţa a răzgâia

забастовать л.

a intra în grevă

забвение с.

uitare neant

забег м.

cursă alergare

забегаловка ж.

cârciumă bodegă crîşmă

забитый л.

năpăstuit speriat oprimat

забить л.

a bate (sport) a umple a tăia a fixa a supraîncărca a sacrifica (sport) a astupa a ticsi a căsăpi a marca (sport) a închide a înjunghia a marca (sport)

забияка ж.

hărţăgoş

заблаговременный л.

de cu vreme anticipat din timp prealabil

заблагорассудиться л.

a-i trăsni prin cap a găsi de cuviință

заблудший л.

rătăcit stricat decăzut destrăbălat viciat

заблуждаться л.

a se înşela a greşi

заблуждение с.

greşeală eroare rătăcire erezie

забой м.

căsăpire (a vitelor) sacrificare tăiere (a vitelor)

заболеваемость ж

îmbolnăvire morbiditate

заболевание с.

molimă boală maladie

заболеть л.

a se îmbolnăvi

заболоченный л.

băhnos mlăştinos mocirlos

забор м.

zăplaz gard ulucă

забористый л.

tare iute înţepător picant

забота ж.

grijă preocupare îngrijire neliniște

заботить л.

a îngrijora a nelinişti

заботиться л.

a purta de grijă a se neliniști a avea grijă

заботливо ч.

cu grijă atent afectuos

заботливый л.

atent grijuliu

забрало с.

vizieră la coif vizieră la ciof

забрать л.

a aresta a duce cu sine a lua a-și însuși a reține

забраться л.

a se strecura a se fofila a se aburca a se urca

забрезжить л.

a se crăpa de ziuă a se zori

забродить л.

a începe dospirea a începe fermentaţia

Забросать л.

a acoperi a uita a copleşi a abandona a asalta a arunca departe a vîrî a se lăsa de... a aduce a transporta a împroşca a arunca undeva a băga a neglija

заброшенность ж.

părăginire delăsare

заброшенный л.

părăginit părăsit neglijat

забрызгать л.

a împroşca a stropi

забулдыга м.

chilaci beţiv chefliu

забывчивость ж.

lipsă de memorie uituceală amnezie

забытый л.

uitat părăsit

забытьё с.

toropeală picoteală stare de leşin moţăială somnolenţă

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "заблудший"

  Rusă

  Moldo/Română

  заблудший л. заблудший

  rătăcit stricat decăzut destrăbălat viciat

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter