Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

злиться л.

a se mînia cuvîntul este moldovenesc a se înfuria cuvîntul este romînesc

зло с.

răutate cuvîntul este moldovenesc ciudă cuvîntul este moldovenesc nenorocire cuvîntul este moldovenesc rău cuvîntul este comun neplăcere cuvîntul este comun maliţiozitate cuvîntul este romînesc belea cuvîntul este romînesc

злоба ж.

ură cuvîntul este moldovenesc răutate cuvîntul este comun aversiune cuvîntul este romînesc

злобно ч.

cu ură cuvîntul este moldovenesc răutăcios cuvîntul este comun cu aversiune cuvîntul este romînesc

злобный л.

vrăjmaş cuvîntul este moldovenesc răutăcios cuvîntul este comun duşmănos cuvîntul este romînesc

злободневность ж.

actualitate cuvîntul este comun

злободневный л.

la ordinea zilei cuvîntul este moldovenesc actual cuvîntul este comun

злобствовать л.

a fi mînios cuvîntul este moldovenesc a fi furios cuvîntul este romînesc

зловещий л.

prevestitor de rău cuvîntul este moldovenesc funest cuvîntul este romînesc lugubru cuvîntul este romînesc

зловоние с.

duhoare cuvîntul este moldovenesc putoare cuvîntul este comun

зловредно ч.

primejdios cuvîntul este moldovenesc periculos cuvîntul este romînesc dăunător cuvîntul este romînesc

зловредный л.

rău cuvîntul este moldovenesc primejdios cuvîntul este moldovenesc periculos cuvîntul este romînesc răutăcios cuvîntul este romînesc

злодей м.

răufăcător cuvîntul este moldovenesc ticălos cuvîntul este comun scelerat cuvîntul este romînesc

злодейство с.

ticăloșie cuvîntul este comun

злодеяние с.

mişelie cuvîntul este moldovenesc ticăloșie cuvîntul este comun nelegiuire cuvîntul este romînesc

злой л.

crîncen cuvîntul este moldovenesc răutăcios cuvîntul este comun maliţios cuvîntul este romînesc

злорадство с.

răutate cuvîntul este moldovenesc bucurie răutăcioasă cuvîntul este romînesc

злорадствовать л.

a se bucura de nevoia altuia cuvîntul este moldovenesc a jubila la nenorocirea cuiva cuvîntul este romînesc

злоречие с.

hulire cuvîntul este moldovenesc ponegrire cuvîntul este moldovenesc bârfeală cuvîntul este romînesc defăimare cuvîntul este romînesc

злословить л.

a cleveti cuvîntul este moldovenesc a huli cuvîntul este moldovenesc a defăima cuvîntul este romînesc

злостный л.

rău cuvîntul este moldovenesc înrăit cuvîntul este moldovenesc duşmănos cuvîntul este moldovenesc de rea-credinţă cuvîntul este comun ostil cuvîntul este romînesc răutăcios cuvîntul este romînesc inveterat cuvîntul este romînesc fraudulos cuvîntul este comun

злость ж.

mînie cuvîntul este moldovenesc ciudă cuvîntul este moldovenesc furie cuvîntul este romînesc răutate cuvîntul este romînesc

злосчастие с.

nenoroc cuvîntul este moldovenesc soartă vitregă cuvîntul este comun nefericire cuvîntul este comun

злосчастный л.

nenorocit cuvîntul este moldovenesc nefericit cuvîntul este comun

злоумышленник м.

răufăcător cuvîntul este comun

злоупотребление с.

abuz cuvîntul este comun

злоязычие с.

hulire cuvîntul este moldovenesc clevetire cuvîntul este moldovenesc defăimare cuvîntul este romînesc calomniere cuvîntul este romînesc

злоязычный л.

hulitor cuvîntul este moldovenesc clevetitor cuvîntul este moldovenesc calomniator cuvîntul este romînesc

змеевик м.

ţeavă spiralată (tehn.) cuvîntul este comun serpentinit (miner.) cuvîntul este comun

змеиться л.

a şerpui cuvîntul este moldovenesc a undui cuvîntul este romînesc

змей м.

zmeu cuvîntul este comun balaur cuvîntul este comun

змейка ж.

fermoar cuvîntul este comun

змея ж.

şarpe cuvîntul este comun

знак м.

semn cuvîntul este comun

знакомая ж.

cunoscută cuvîntul este comun

знакомить л.

a face cunoştinţă cuvîntul este moldovenesc a prezenta cuvîntul este comun

знакомиться л.

a lua cunoştinţă cuvîntul este moldovenesc a studia cuvîntul este comun a cunoaşte cuvîntul este romînesc

знакомство с.

cunoştinţă cuvîntul este comun relație cuvîntul este comun

знакомый л.

cunoscut cuvîntul este comun știut cuvîntul este comun

знаменатель м.

numitor cuvîntul este comun

знаменательный л.

însemnat cuvîntul este moldovenesc semnificativ cuvîntul este moldovenesc memorabil cuvîntul este romînesc remarcabil cuvîntul este romînesc

знамение с.

prorocire cuvîntul este moldovenesc prevestire cuvîntul este moldovenesc semn cuvîntul este comun profeție cuvîntul este romînesc predicție cuvîntul este romînesc

знаменитый л.

vestit cuvîntul este moldovenesc notoriu cuvîntul este moldovenesc cunoscut cuvîntul este moldovenesc celebru cuvîntul este romînesc faimos cuvîntul este romînesc ilustru cuvîntul este romînesc

знаменитость ж.

om vestit cuvîntul este moldovenesc cu renume cuvîntul este moldovenesc celebritate cuvîntul este romînesc somitate cuvîntul este romînesc

знаменовать л.

a însemna cuvîntul este moldovenesc a marca cuvîntul este romînesc

знаменосец м.

stegar cuvîntul este moldovenesc portdrapel cuvîntul este comun

знамя с.

steag cuvîntul este moldovenesc drapel cuvîntul este comun

знание с.

cunoaştere cuvîntul este comun

знатный л.

vestit cuvîntul este moldovenesc de seamă cuvîntul este moldovenesc celebru cuvîntul este romînesc ilustru cuvîntul este romînesc

знаток м.

cunoscător cuvîntul este moldovenesc expert cuvîntul este comun specialist cuvîntul este romînesc

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "заблуждаться"

  Rusă

  Moldo/Română

  заблуждаться л. заблуждаться

  a se înşela cuvîntul este comun a greşi cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter