Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

завистливый л.

zavistnic invidios pizmăreţ

завистник м.

zavistnic invidios

зависть ж.

zavistie invidie pizmă

завитой л.

cîrlionţat ondulat buclat

завиток м.

cîrlionţ zuluf buclă

завить л.

a încreţi a ondula

завихрение с.

vîrtej turbion

завихрить л.

a învîrteji a învolbura

завладеть л.

a pune stăpînire a cuceri a lua cu forța a-și însuși

завлекательный л.

atrăgător captivant ademenitor seducător

завлечь л.

a momi a captiva a ademeni a seduce

завод м.

fabrică uzină

заводить л.

a porni a demara

заводной л.

mecanic (despre ceas) cu arc cu resort

заводчик м.

proprietar de uzină industriaş fabricant

завоевание с.

cotropire cucerire

завоеватель л.

cotropitor cuceritor

завоевать л.

a cotropi a cuceri

завоз м.

aprovizionare furnizare aducere stocaj

завозный л.

adus importat de import

заволноваться л.

a se nelinişti a se agita a se frămînta

завонять л.

a puţi a mirosi urât

завопить л.

a începe să ţipe a urla

заворожённый л.

vrăjit fermecat

заворожить л.

a vrăji a fermeca

заворот м.

cîrnitură întorsătură cotitură curbă

заворотить л.

a cîrni a vira a coti a schimba direcţia

заворчать л.

a bodogăni a bombăni

заворошить л.

a scormoli a răscoli a întoarce

завраться л.

a se încurca în minciuni a se întrece cu minciuna

завтра ч.

mîine mâine

завтрак м.

micul dejun

завтрашний л.

de mîine de mâine

завуалировать л.

a ascunde a camufla a voala a masca

завывание с.

răget urlet muget

завысить л.

a mări a majora a umfla a spori exagerat

завышенный л.

ridicat majorat sporit

завьюжить л.

a viscoli a troieni

завядание с.

veştezire ofilire

завязать л.

a înnoda a lega

завязка ж.

panglică început (fig.) şiret punct de plecare legătură cordon

завязнуть л.

a se îngloda a se împotmoli

завялить л.

a se zvînta a se usca la soare

завянуть л.

a se veştezi a se ofili

загадать л.

a spune ghicitori a gîndi a-și pune un gând a face planuri

загадить л.

a spurca a murdări a mînji a terfeli

загадка ж.

ghicitoare

загадочный л.

greu de înţeles enigmatic tainic misterios

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "заблуждаться"

  Rusă

  Moldo/Română

  заблуждаться л. заблуждаться

  a se înşela a greşi

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter