Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

заем м.

împrumut

заерзать л.

a nu sta locului a se suci a se bîţîi a se fâţâi

заехать л.

a trece pe la cineva a intra în treacăt

зажарить л.

a prăji a frige la tavă

зажать л.

a strînge a încleşta

заждаться л.

a aştepta mult a obosi aşteptând

зажечь л.

a da foc a aprinde

заживить л.

a lecui o rană a face să se cicatrizeze

заживление с.

închiderea unei răni cicatrizare

зажигательно ч.

cu înfocare cu vervă

зажигательный л.

înflăcărat însufleţit inflamabil incendiar

зажилить л.

a nu întoarce a nu restitui

зажим м.

strîngere gîtuire clempuş strangulare clemă încleştare înăbuşire cîrlig bridă

зажимистый л.

cărpănos avid zgîrcit avar

зажирелый л.

gras obez corpolent

зажиреть л.

a se îngrăşa

зажиточно ч.

în belşug îndestulat

зажулить л.

a fura a-şi însuşi ceva străin a lua în mod necinstit a sustrage

зажурчать л.

a clipoci a susura a murmura

зазвать л.

a pofti a invita a chema

Зазвенеть л.

a suna a răsuna

Заздравная с.

în sănătate (cîntec,toast)

Зазеваться л.

a căsca gura a fi distrat

Заземление с.

contact cu pămîntul priză de pământ

зазнайка м.

îngîmfat arogant

зазнайство с.

înfgîmfare aroganţă

зазнаться л.

a se îngîmfa a fi arogant

зазноба ж.

mîndră iubită drăguţă gagică

зазор м.

distanţă interval spaţiu ecartament

зазорный л.

blamabil rușinos

зазубренный л.

ştirbit învăţat pe de rost zimţat tocit

зазубрина ж.

ştirbitură zimţ crestătură striaţie

зазывание с.

poftire chemare ademenire

заигранный л.

învechit uzat banalizat

заигрывание с.

flirt linguşire adulare cochetărie gudurare ademenire flatare

заигрывать л.

a face ochi dulci a cocheta a da tîrcoale (fig.) a flirta a da târcoale

заика м.

bîlbîit gângav

заикание с.

bîlbîială gângăveală

заикнуться л.

a se bîlbîi a aminti fugar a se gângăvi a menţiona

заимствовать л.

a împrumuta a-şi însuşi

заиндевелый л.

cu promoroacă acoperit cu brumă

заиндеветь л.

a se acoperi cu promoroacă a se acoperi cu brumă

заинтересовать л.

a trezi interesul a ademeni prin utilitate a interesa a interesa prin beneficiu a prezenta interes

заинтересоваться л.

a se interesa a manifesta interes

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "забор"

  Rusă

  Moldo/Română

  забор м. забор

  zăplaz gard ulucă

  забористый л. забористый

  tare iute înţepător picant

  подзаборник м. подзаборник

  părăsit (copil) abandonat (copil)

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter