Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

заискивание с.

slugărnicie cuvîntul este moldovenesc adulaţie cuvîntul este romînesc

заискивать л.

a fi slugarnic cuvîntul este moldovenesc a adula cuvîntul este romînesc

заискивающий л.

slugarnic cuvîntul este moldovenesc adulator cuvîntul este romînesc

заискриться л.

a scăpăra cuvîntul este moldovenesc a scânteia cuvîntul este romînesc

зайти л.

trece pe la cineva cuvîntul este moldovenesc a intra cuvîntul este comun

зайчатина ж.

carne de iepure cuvîntul este comun

закабаление с.

robire cuvîntul este moldovenesc subjugare cuvîntul este moldovenesc aservire cuvîntul este romînesc înrobire cuvîntul este romînesc

закабалить л.

a robi cuvîntul este moldovenesc a subjuga cuvîntul este moldovenesc a aservi cuvîntul este romînesc

закавказский л.

transcaucazian cuvîntul este comun

закавыка ж.

piedică cuvîntul este moldovenesc viclenie cuvîntul este moldovenesc perfidie cuvîntul este romînesc impediment cuvîntul este romînesc obstacol cuvîntul este romînesc

закадрить л.

a încînta cuvîntul este moldovenesc a corupe cuvîntul este moldovenesc a seduce (arg.) cuvîntul este romînesc a ademeni cuvîntul este comun

закадычный л.

prieten la cataramă cuvîntul este comun

заказ м.

comandă cuvîntul este comun

заказать л.

a face o comandă cuvîntul este comun

заказник м.

branişte cuvîntul este moldovenesc rezervaţie naturală cuvîntul este romînesc

заказной л.

de comandă cuvîntul este comun recomandată (scrisoare) cuvîntul este comun

заказчик м.

comanditar cuvîntul este comun

закал м.

călire cuvîntul este moldovenesc oţelire cuvîntul este romînesc

закаленный л.

călit cuvîntul este moldovenesc oţelit cuvîntul este romînesc

закалить л.

a căli cuvîntul este moldovenesc a oţeli cuvîntul este romînesc

закалка ж.

călire cuvîntul este moldovenesc oţelire cuvîntul este romînesc

закалывать л.

a căsăpi cuvîntul este moldovenesc a înjunghia cuvîntul este comun a sacrifica (o vită) cuvîntul este romînesc

закаменеть л.

a se întări cuvîntul este moldovenesc a împietri cuvîntul este comun a se solidifica cuvîntul este romînesc

закамуфлировать л.

a acoperi cuvîntul este moldovenesc a camufla cuvîntul este comun a deghiza cuvîntul este romînesc

закапать л.

a pica cuvîntul este moldovenesc a stropi cuvîntul este comun a picura cuvîntul este romînesc

закарпатский л.

transcarpatic cuvîntul este comun

закат м.

asfinţit cuvîntul este comun apus cuvîntul este comun

закатать л.

a da de-a dura cuvîntul este moldovenesc a netezi cuvîntul este moldovenesc a înveli cuvîntul este moldovenesc a da cuiva ani de închisoare cuvîntul este comun a nivela cuvîntul este romînesc a înfăşura cuvîntul este romînesc a rostogoli cuvîntul este romînesc a condamna (fam.) cuvîntul este comun

закатка ж.

netezire cuvîntul este moldovenesc nivelare cuvîntul este romînesc

закачать л.

a începe clătinatul cuvîntul este moldovenesc a căpăta ameţeli cuvîntul este moldovenesc avion cuvîntul este romînesc a avea rău de mare cuvîntul este romînesc a începe legănatul cuvîntul este romînesc

закашлять л.

a tuşi cuvîntul este comun

заквасить л.

a pune la dospit cuvîntul este moldovenesc a pune la fermentat cuvîntul este romînesc

закваска ж.

dospire cuvîntul este moldovenesc plămădeală cuvîntul este moldovenesc drojdie cuvîntul este moldovenesc maia cuvîntul este romînesc ferment cuvîntul este romînesc fermentare cuvîntul este romînesc

закидать л.

a astupa cuvîntul este moldovenesc a umple cuvîntul este romînesc

закидушка ж.

undiţă fără vargă cuvîntul este comun

закинуть л.

a pune cuvînt (fig.) cuvîntul este comun a arunca (undiţa) cuvîntul este comun

закипеть л.

a începe să fiarbă cuvîntul este moldovenesc a da în clocot cuvîntul este romînesc

закисание с.

covăsire cuvîntul este moldovenesc acrire cuvîntul este romînesc

закисать л.

a covăsi cuvîntul este moldovenesc a acri cuvîntul este romînesc

заклад м.

zălog cuvîntul este moldovenesc gaj cuvîntul este comun amanet cuvîntul este romînesc

закладка ж.

punerea temeliei cuvîntul este comun semn de carte cuvîntul este comun bazei cuvîntul este comun

закладная ж.

ipotecă (act de) cuvîntul este moldovenesc (act de) ipotecă cuvîntul este romînesc

закладчик м.

cămătar cuvîntul este comun ipotecar cuvîntul este comun

закладывание с.

zălogire cuvîntul este moldovenesc gajare cuvîntul este comun amanetare cuvîntul este romînesc

заклание с.

tăiere cuvîntul este moldovenesc căsăpire cuvîntul este moldovenesc sacrificare cuvîntul este romînesc

заклевать л.

a încerca nada cuvîntul este moldovenesc a face cuiva zile fripte (fig.) cuvîntul este moldovenesc a ciupi cuvîntul este moldovenesc a persecuta (fig.) cuvîntul este romînesc a hărţui cuvîntul este romînesc a ucide prin lovituri de cioc cuvîntul este romînesc a muşca din momeală cuvîntul este romînesc

заклейка ж.

clei cuvîntul este moldovenesc lipici cuvîntul este romînesc

заклеить л.

a încleia cuvîntul este moldovenesc a lipi cuvîntul este romînesc

заклепать л.

a nitui cuvîntul este comun

заклепка ж.

nituire cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "забросить"

  Rusă

  Moldo/Română

  позабросить л. позабросить

  a părăsi cuvîntul este moldovenesc a abandona cuvîntul este romînesc

  забросить л. забросить

  1. a vîrî cuvîntul este moldovenesc a arunca departe cuvîntul este comun a băga cuvîntul este romînesc a arunca undeva cuvîntul este comun
  2. a se lăsa de... cuvîntul este moldovenesc a uita cuvîntul este moldovenesc a neglija cuvîntul este romînesc a abandona cuvîntul este romînesc
  3. a aduce cuvîntul este moldovenesc a transporta cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter