Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

Зрение с.

văz vedere

зреть л.

a privi a vedea

зримый л.

vizibil care se vede

Зритель м.

spectator

зря ч.

degeaba zadarnic în van

зрячий л.

văzător

зуб м.

dinte măsea

зубастый л.

colţos cu dinţi mari

зубной л.

de dinţi

зубоврачебный л.

dentar stomatologic

зубоскалить л.

a-şi bate joc a zeflemisi a persifla

зубоскальство с.

luare peste picior persiflare

зубр м.

zimbru bour

зубрежка ж.

învăţare pe de rost toceală

зубрить л.

a învăţa pe de rost a toci

зубчатка ж.

roată dinţată angrenaj

зубчатый л.

dinţat crenelat

зубчик м.

dinte mic căţel (de usturoi) dintişor

зуд м.

mîncărime prurit

зудеть л.

a bîzîi a zumzăi

зыбкий л.

nestatornic instabil nesigur

зыбь ж.

vălurele

зычно ч.

tare cu voce tare zgomotos tunător

зычный л.

puternic (sunet) răsunător intens (sunet)

зябкий л.

friguros

зяблик м.

scatiu cintezoi

зябнуть л.

a îngheța a suferi de frig a rebegi

зябь ж.

arătură de toamnă ogor negru de toamnă

зять м.

ginere

заграница ж.

străinătate

заграничный л.

de peste hotare din străinătate

загребать л.

a lopăta a aduna bani cu lopata (fig.) a vâsli a agonisi (fig.)

загривок м.

greabăn gârbiţă

загромождение с.

îngrămădire blocare

загромоздить л.

a îngrămădi a bloca

загромыхать л.

a hurui a dudui

загрубелый л.

aspru noduros

загрубеть л.

a se înăspri a se abrutiza

загруженность ж.

supraîncărcare aglomerare

загрузка ж.

încărcare umplere

загрустить л.

a se întrista a se mîhni

загрызть л.

a sfîşia a rupe în bucăţi a sfârteca

загрязнение с.

mînjire murdărire impurificare

загрязнять л.

a mînji a murdări

загубить л.

a distruge a nimici

загулять л.

a benchetui a chefui

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter