Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

задвижка ж.

zăvor ivăr şuber obturator vană

задвижной л.

cu alunecătoare glisant culisat

задворки н.

dosul spatele casei

задевать л.

a rătăci un obiect a pierde ceva a găvozdi a pune undeva

задействовать л.

a întreprinde a da în expluatare a acţiona a pune în funcţiune a face ceva

заделать л.

a zidi a astupa

задергать л.

a zmunci a hărţui

задергаться л.

a tremura a avea spasme a se speti a se istovi

задеревенеть л.

a înlemni a înţepeni a amorți a se anchiloza

задержание с.

arest reţinere

задержанный с.

arestat reţinut

задержать л.

a aresta a reţine

задержаться л.

a zăbovi a se reține a întîrzia a retarda

задержка ж.

întîrziere retard

задернуть л.

a trage (perdeaua)

задеть л.

a anina a agăţa a jigni a ofensa

задира ж.

pricinaş certăreţ buclucaş scandalagiu gîlcevitor

задиристый л.

hărţăgoş gâlcevitor bătăuş certăreț

задний л.

dinapoi din spate din dos posterior

задник м.

scoarţă fundal (teatr.) ştaif orizont (teatr.) decor (teatr.)

задобрить л.

a îmbuna a îmblânzi a domoli a potoli a tempera a modera

задок м.

fundătoare spetează fund

задолго ч.

cu mult înainte

Задолжать л.

a se îngloda în datorii a face datorii a rămâne dator

задолженность ж.

datorie restanţă

задолжник м.

datornic restanţier

задом ч.

cu spatele din dos de-a-ndoaselea

задор м.

rîvnă elan înflăcărare ardoare

задоринка ж.

înflăcărare ardoare pasiune

задорный л.

înflacărat pasionat

задохнуться л.

a se înăduşi a se sufoca a se asfixia

задразнить л.

a zădărî a necăji

задраить л.

a închide ermetic a etanşa

задрать л.

a sufleca a juli a ridica a zdreli a rupe a sfâşia

задраться л.

a se juli a se sufleca a se jupi a sumeca

задремать л.

a moţăi a ațipi a picoti

задрипанный л.

ponosit neîngrijit zdrenţăros mînjit murdar

задумать л.

a-şi pune în gînd a-şi propune a plănui a decide

задуматься л.

a cădea pe gînduri a medita a şovăi a ezita

задумка ж.

dorinţă intenţie

задумчиво ч.

îngîndurat visător

задумчивость ж.

îngîndurare visare reverie

задумчивый л.

gînditor visător îngîndurat meditativ

задурить л.

a buimăci a năuci

задушевный л.

duios sincer cordial

задымить л.

a fumega a umple cu fum

задымленный л.

îmbîcsit cu fum plin de fum

заедание с.

îngrădire (tehn.) înţepenire (tehn.) încălecare (tehn.) blocare (tehn.)

заезд м.

vizită cursă (sport) oprire în trecere

заездить л.

a slei de puteri a extenua a istovi

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter