Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

Заклинание с.

descîntec farmece rugă fierbinte implorare

Заклинатель м.

vrăjitor fachir

Заклинать л.

a vrăji a ruga fierbinte a face farmece a conjura a descînta a implora

заклокотать л.

a clocoti a da în clocot a începe să fiarbă

заклубить л.

a se învîrteji

заключаться л.

a se reduce la a consta în

заключение с.

întemniţare întocmire a unui act încheiere închisoare contractare arest acord concluzie detenţie raport final

заключительный л.

de încheiere de final

заключить л.

a pune sub strajă a deduce a termina a semna (un contract) a aresta a conchide a sfârşi a semna (un contract) a isprăvi a trage concluzii

заклятие с.

vrajă farmece descîntec

заклятый л.

înverşunat crunt

заковать л.

a încătuşa a fereca

заковылять л.

a şovîlcăi a şchiopăta

заковыристый л.

încîlcit încurcat complicat dificil

закодировать л.

a codifica a cifra

закол м.

căsăpire sacrificare tăiere

заколачивание с.

ţintuire batere în cuie

заколдовать л.

a vrăji a fermeca

заколебать л.

a clătina a scoate din sărite (fig.) a enerva (fig.) a legăna a irita (fig.)

заколоситься л.

a da în spic a se înspica

заколотить л.

a ţintui a cotonogi a bate în cuie a snopi în bătaie a fixa

заколотиться л.

a începe să se zbată (inima) a palpita

закон м.

lege normă

законно ч.

legal legitim

законнорождённый л.

legitim (despre copii)

Законность ж.

legalitate caracter legitim

Законодатель м.

legiuitor creator (de modă) legislator

закономерно ч.

normal firesc conform unor legi obiective

законопатить л.

a astupa cu cîlţi a călăfătui

законченный л.

isprăvit definitivat desăvârşit

закончить л.

a isprăvi a termina a sfîrşi a definitiva

закопошиться л.

a se foi a mișuna

закоптелый л.

afumat înnegrit de fum acoperit de funingine

закорючка ж.

înfloritură şiretlic ornament tertip

закоснелый л.

incorigibil inveterat înțepenit în rutină

закостенелый л.

învechit osificat perimat

закоулок м.

ulicioară colţişor ascuns fundătură ungheraş tainic sradă dosită

закоченелый л.

degerat amorțit închețat

закраина ж.

margine muche bordură

закрасить л.

a boi a vopsi

закраснеть л.

a se înroşi

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

    - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

    - Cuvintele evidențiate sînt românești

    - Cuvintele evidențiate sînt comune

    Система Orphus

    Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter