Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

иберийский л.

iberic cuvîntul este comun spaniol cuvîntul este comun

ибо з.

căci cuvîntul este moldovenesc pentru că cuvîntul este comun deoarece cuvîntul este romînesc

ива ж.

lozie cuvîntul este moldovenesc salcie cuvîntul este comun răchită cuvîntul este comun mlajă cuvîntul este romînesc

иван-да-марья т)

soră-cu- frate cuvîntul este moldovenesc scrabă cuvîntul este romînesc

ивняк м.

zăvoi de sălcii cuvîntul este comun

ивовый л.

de lozie cuvîntul este moldovenesc de salcie cuvîntul este comun

иврит м.

ivrit cuvîntul este moldovenesc limba ebraică cuvîntul este romînesc

игла ж.

ac (zool.) cuvîntul este comun andrea cuvîntul este comun ţeapă cuvîntul este comun spin cuvîntul este comun ghimpe cuvîntul este comun ac cuvîntul este comun croșetă cuvîntul este comun ghimpe cuvîntul este romînesc

игловидный л.

aciform cuvîntul este comun acicular cuvîntul este romînesc

иглотерапевт м.

acupunctor cuvîntul este comun

иглотерапия ж.

acupunctură cuvîntul este comun

игнорировать л.

a nesocoti cuvîntul este moldovenesc a ignora cuvîntul este comun

иго с.

asuprire cuvîntul este moldovenesc jug cuvîntul este moldovenesc opresiune cuvîntul este romînesc oprimare cuvîntul este romînesc

иголка ж.

ac (de cusut) cuvîntul este comun

иголочка ж.

acuşor cuvîntul este comun

игольник м.

acarniţă cuvîntul este moldovenesc acar cuvîntul este romînesc

игорный л.

de jocuri de noroc (local~) cuvîntul este comun tripou cuvîntul este romînesc

игра ж.

joc (de copii cuvîntul este comun de noroc) cuvîntul este comun sportiv cuvîntul este comun distracţie cuvîntul este comun activitate recreativă cuvîntul este comun interpretare (artistică) cuvîntul este comun

игральный л.

de joc (cărţi~) cuvîntul este comun

играть л.

a juca (sport.) cuvîntul este comun a interpreta (un rol) cuvîntul este comun a cînta (la un instrument) cuvîntul este comun

играться л.

a se juca cuvîntul este comun

играючи ч.

fără sforţări cuvîntul este moldovenesc în joacă cuvîntul este moldovenesc ușor cuvîntul este romînesc fără efort cuvîntul este romînesc

игриво ч.

zburdalnic cuvîntul este moldovenesc jucăuş cuvîntul este comun vioi cuvîntul este romînesc cochet cuvîntul este romînesc

игристый л.

spumos cuvîntul este comun spumant cuvîntul este comun

игрок м.

jucător cuvîntul este comun

игрушка ж.

jucărie cuvîntul este comun

игумен м.

stareţ cuvîntul este moldovenesc egumen cuvîntul este romînesc

идеал м.

obiectiv cuvîntul este moldovenesc model cuvîntul este moldovenesc ţel cuvîntul este moldovenesc ideal cuvîntul este comun întruchiparea perfecţiunii cuvîntul este romînesc scop suprem cuvîntul este romînesc

идеализация ж.

închipuire cuvîntul este moldovenesc idealizare cuvîntul este comun plăsmuire cuvîntul este romînesc

идеализировать л.

a idealiza cuvîntul este comun

идейность ж.

conţinut de idei cuvîntul este comun

идентификация ж.

identificare cuvîntul este comun

идентифицировать л.

a identifica cuvîntul este comun

избежать л.

a ocoli (un pericol) cuvîntul este comun a evita cuvîntul este romînesc

избиение с.

măcel cuvîntul este moldovenesc schingiuire cuvîntul este moldovenesc bătaie cuvîntul este comun exterminare cuvîntul este romînesc torturare cuvîntul este romînesc maltratare cuvîntul este romînesc

избиратель м.

alegător cuvîntul este comun elector cuvîntul este comun

избирательный л.

electoral cuvîntul este comun

избитый л.

învechit cuvîntul este moldovenesc bătătorit cuvîntul este comun cunoscut tuturor cuvîntul este romînesc banal cuvîntul este comun

избить л.

a snopi (în bătăi) cuvîntul este comun

изборник м.

zbornic cuvîntul este moldovenesc pravilă cuvîntul este moldovenesc culegere de manuscrise ruseşti (ist.) cuvîntul este romînesc

избороздить л.

a zbîrci (fig.) cuvîntul este moldovenesc a brăzda cuvîntul este comun a ara cuvîntul este comun a avea riduri (pe faţă) cuvîntul este romînesc

избрание с.

alegere cuvîntul este comun

избранник м.

cel ales cuvîntul este moldovenesc cel preferat cuvîntul este romînesc

избранный м.

de seamă cuvîntul este moldovenesc ales cuvîntul este comun de elită cuvîntul este comun deosebit cuvîntul este romînesc selectat cuvîntul este romînesc

избушка ж.

bojdeucă cuvîntul este moldovenesc cocioabă cuvîntul este romînesc

избыток м.

prisosinţă cuvîntul este moldovenesc surplus cuvîntul este moldovenesc excedent cuvîntul este romînesc abundenţă cuvîntul este romînesc

избыточный л.

de prisos cuvîntul este moldovenesc îmbelșugat cuvîntul este moldovenesc abundent cuvîntul este romînesc excedentar cuvîntul este romînesc

избыть л.

a se izbăvi cuvîntul este moldovenesc a se descotorosi cuvîntul este romînesc

извалять л.

a tăvăli cuvîntul este moldovenesc a mînji cuvîntul este moldovenesc a murdări (tăvălind) cuvîntul este romînesc

изваяние с.

statuie cuvîntul este comun sculptură cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "ива"

  Rusă

  Moldo/Română

  эквивалент м. эквивалент

  echivalent cuvîntul este comun

  эквивалентность ж. эквивалентность

  echivalență cuvîntul este comun

  бивак м. бивак

  popas cuvîntul este moldovenesc bivuac cuvîntul este romînesc

  дезактивация ж. дезактивация

  dezactivare cuvîntul este comun

  диван м. диван

  divan cuvîntul este moldovenesc canapea cuvîntul este romînesc

  директива ж. директива

  directivă cuvîntul este comun

  фестиваль фестиваль

  festival cuvîntul este comun

  грива ж. грива

  chică cuvîntul este moldovenesc coamă cuvîntul este comun plete cuvîntul este romînesc

  ива ж. ива

  lozie cuvîntul este moldovenesc salcie cuvîntul este comun răchită cuvîntul este comun mlajă cuvîntul este romînesc

  иван-да-марья т) иван-да-марья

  soră-cu- frate cuvîntul este moldovenesc scrabă cuvîntul este romînesc

  извиваться л. извиваться

  a se zvîrcoli cuvîntul este moldovenesc a se răsuci cuvîntul este comun a face meandre cuvîntul este romînesc a se încolăci cuvîntul este romînesc

  изнашивание с. изнашивание

  uzare cuvîntul este comun

  инициатива ж. инициатива

  iniţiativă cuvîntul este comun

  испрашивать л. испрашивать

  a cere cuvîntul este moldovenesc a întreba cuvîntul este moldovenesc a solicita cuvîntul este romînesc

  кивать л. кивать

  a da din cap cuvîntul este comun

  крапива ж. крапива

  urzică cuvîntul este comun

  кривая ж. кривая

  îndoire cuvîntul este moldovenesc încovoiere cuvîntul este romînesc curbă cuvîntul este romînesc

  культиватор м. культиватор

  prăşitor cuvîntul este moldovenesc cultivator cuvîntul este comun extirpator cuvîntul este romînesc

  культивация ж. культивация

  prăşire cuvîntul este moldovenesc cultivare cuvîntul este comun grăpare cuvîntul este romînesc

  ливанцы н. ливанцы

  libanezi cuvîntul este comun

  мотивация ж. мотивация

  motivare cuvîntul este moldovenesc temei cuvîntul este moldovenesc explicare cuvîntul este romînesc argumentare cuvîntul este romînesc

  нажива ж. нажива

  1. cîştig uşor cuvîntul este moldovenesc îmbogăţire (peior.) cuvîntul este comun
  2. nadă cuvîntul este moldovenesc momeală cuvîntul este romînesc

  надсматривать л. надсматривать

  a supraveghea cuvîntul este comun

  набивание с. набивание

  bătătorire cuvîntul este comun îndesare cuvîntul este romînesc

  накаливание с. накаливание

  încălzire cuvîntul este comun incandescenţă cuvîntul este romînesc

  накапливать л. накапливать

  a agonisi cuvîntul este moldovenesc a aduna cuvîntul este comun a acumula cuvîntul este romînesc

  накачивание с. накачивание

  pompare cuvîntul este moldovenesc umflare cuvîntul este romînesc

  намагничивание с. намагничивание

  magnetizare cuvîntul este comun

  напяливать л. напяливать

  a-și pune haine nepotrivite cuvîntul este moldovenesc a se îmbrăca caraghios cuvîntul este romînesc

  нарумянивать л. нарумянивать

  a rumeni cuvîntul este comun

  насиживание с. насиживание

  clocire cuvîntul este comun

  настукивать л. настукивать

  a ciocăni cuvîntul este moldovenesc a ţăcăni cuvîntul este romînesc

  натравливание с. натравливание

  ațîțare cuvîntul este moldovenesc asmuțire cuvîntul este moldovenesc instigare cuvîntul este romînesc

  науськивание с. науськивание

  asmuțire cuvîntul este moldovenesc instigare cuvîntul este romînesc

  непробиваемый л. непробиваемый

  de nepătruns cuvîntul este moldovenesc impenetrabil cuvîntul este romînesc

  нива ж. нива

  ţarină cuvîntul este moldovenesc cîmp cuvîntul este moldovenesc lan cuvîntul este romînesc ogor cuvîntul este romînesc

  обволакивание с. обволакивание

  învăluire cuvîntul este moldovenesc acoperire cuvîntul este romînesc

  обезболивающий л. обезболивающий

  analgezic cuvîntul este comun

  обезвоживание с. обезвоживание

  secare cuvîntul este moldovenesc uscare cuvîntul este comun deshidratare cuvîntul este romînesc

  обезжиривание с. обезжиривание

  degresare cuvîntul este comun

  обезображивание с. обезображивание

  schimonosire cuvîntul este moldovenesc pocire cuvîntul este moldovenesc desfigurare cuvîntul este romînesc

  обезоруживание с. обезоруживание

  dezarmare cuvîntul este comun

  обезоруживающий л. обезоруживающий

  dezarmant cuvîntul este comun

  обжаривание с. обжаривание

  prăjire cuvîntul este moldovenesc frigere cuvîntul este comun

  облагораживание с. облагораживание

  înnobilare cuvîntul este comun

  обливание с. обливание

  udare cuvîntul este moldovenesc duş cuvîntul este comun stropire cuvîntul este romînesc

  обмораживание с. обмораживание

  degerare cuvîntul este moldovenesc îngheţare cuvîntul este comun

  обнадеживание с. обнадеживание

  încurajare cuvîntul este moldovenesc îmbărbătare cuvîntul este romînesc

  обнюхивание с. обнюхивание

  mirosire cuvîntul este comun

  обслуживание с. обслуживание

  deservire cuvîntul este comun servire cuvîntul este comun

  обугливание с. обугливание

  carbonizare cuvîntul este comun

  обхаживать л. обхаживать

  1. a înconjura cuvîntul este moldovenesc a ocoli cuvîntul este comun
  2. a copleşi cu atenţii cuvîntul este moldovenesc a alinta cuvîntul este romînesc a satisface cuvîntul este romînesc

  обыскивание с. обыскивание

  cotrobăire cuvîntul este moldovenesc perchiziţionare cuvîntul este comun scotocire cuvîntul este romînesc

  оговаривание с. оговаривание

  hulire cuvîntul este moldovenesc clevetire cuvîntul este moldovenesc calomniere cuvîntul este romînesc

  огораживание с. огораживание

  îngrădire cuvîntul este moldovenesc împrejmuire cuvîntul este romînesc

  одурманивание с. одурманивание

  îmbătare cuvîntul este moldovenesc ameţire cuvîntul este comun narcotizare cuvîntul este romînesc

  оклеивание с. оклеивание

  încleiere cuvîntul este moldovenesc lipire cuvîntul este romînesc

  околачиваться л. околачиваться

  a îmbla în dodii cuvîntul este moldovenesc a umbla haihui cuvîntul este romînesc

  окуривание с. окуривание

  afumare cuvîntul este comun

  окучивание с. окучивание

  ţărnuire cuvîntul este moldovenesc muşuroire cuvîntul este romînesc

  олива ж. олива

  măslin cuvîntul este comun măslină cuvîntul este comun

  оплакивание с. оплакивание

  bocet cuvîntul este moldovenesc plâns cuvîntul este romînesc

  ополаскивание с. ополаскивание

  clătire cuvîntul este moldovenesc limpezire cuvîntul este comun

  опорочивание с. опорочивание

  clevetire cuvîntul este moldovenesc hulire cuvîntul este moldovenesc defăimare cuvîntul este romînesc denigrare cuvîntul este romînesc

  опочивальня ж. опочивальня

  iatac cuvîntul este moldovenesc dormitor cuvîntul este romînesc

  опочивать л. опочивать

  a hodini cuvîntul este moldovenesc a se odihni cuvîntul este romînesc

  опрыскиватель м. опрыскиватель

  aparat de stropit cuvîntul este moldovenesc pulverizator cuvîntul este romînesc

  опыливание с. опыливание

  colbăire cuvîntul este moldovenesc polenizare cuvîntul este comun pudrare cuvîntul este romînesc

  опыливатель м. опыливатель

  aparat de polenizat cuvîntul este comun

  осваивание с. осваивание

  însuşire cuvîntul este moldovenesc asimilare cuvîntul este romînesc

  оспаривание с. оспаривание

  tăgăduire cuvîntul este moldovenesc contestare cuvîntul este romînesc

  отапливание с. отапливание

  încălzire cuvîntul este comun

  отбеливание с отбеливание

  ghilire cuvîntul este moldovenesc albire cuvîntul este romînesc

  отбрыкиваться л. отбрыкиваться

  1. a da cu copita (calul) cuvîntul este moldovenesc a se feri cuvîntul este moldovenesc a ocoli ceva cuvîntul este comun a da cu piciorul cuvîntul este romînesc a lovi cuvîntul este romînesc
  2. a se eschiva (fig.) cuvîntul este romînesc

  отжаривать л. отжаривать

  a sfîrşi de prăjit cuvîntul este moldovenesc a termina de fript cuvîntul este romînesc

  откармливание с. откармливание

  ghiftuire cuvîntul este moldovenesc îngrăşare cuvîntul este moldovenesc îndopare cuvîntul este romînesc

  откашливание с. откашливание

  tuşire cuvîntul este moldovenesc expectorare cuvîntul este romînesc

  отлынивание с. отлынивание

  lenevire cuvîntul este moldovenesc chiulire cuvîntul este moldovenesc eschivare cuvîntul este romînesc

  отлынивать л. отлынивать

  a chiuli cuvîntul este moldovenesc a se eschiva cuvîntul este romînesc

  отмораживание отмораживание

  degerare cuvîntul este moldovenesc îngheţare cuvîntul este comun

  отсеивание с. отсеивание

  selectare cuvîntul este moldovenesc alegere cuvîntul este moldovenesc triere cuvîntul este romînesc

  отскабливание с. отскабливание

  răzuire cuvîntul este moldovenesc răzuială cuvîntul este moldovenesc radere cuvîntul este romînesc

  отскакивание с. отскакивание

  săritură înapoi cuvîntul este comun ricoşare cuvîntul este romînesc

  отстаивание с. отстаивание

  1. apărare cuvîntul este moldovenesc protejare cuvîntul este romînesc
  2. limpezire cuvîntul este comun sedimentare cuvîntul este romînesc

  оттаивание с. оттаивание

  topire cuvîntul este moldovenesc decongelare cuvîntul este romînesc

  отталкивание отталкивание

  îmbrîncire cuvîntul este moldovenesc împingere cuvîntul este moldovenesc repulsie cuvîntul este romînesc respingere cuvîntul este romînesc

  отталкивающий л. отталкивающий

  scîrbos cuvîntul este moldovenesc sordid cuvîntul este romînesc respingător cuvîntul este romînesc

  охаивание с. охаивание

  hulire cuvîntul este moldovenesc defăimare cuvîntul este romînesc

  охорашивание с. охорашивание

  gătire cuvîntul este moldovenesc dichisire cuvîntul este romînesc

  охорашивать л. охорашивать

  a găti cuvîntul este moldovenesc a dichisi cuvîntul este romînesc

  охорашиваться л. охорашиваться

  a se găti cuvîntul este moldovenesc a se dichisi cuvîntul este romînesc

  перебиваться л. перебиваться

  a-şi tîrîi zilele cuvîntul este comun a o duce greu (fig.) cuvîntul este romînesc

  пережаривание с. пережаривание

  ardere cuvîntul este comun frigere excesivă cuvîntul este romînesc

  переживание с. переживание

  neliniște cuvîntul este comun emoţie cuvîntul este romînesc

  перекармливание с. перекармливание

  ghiftuire cuvîntul este moldovenesc supraalimentare cuvîntul este romînesc îndopare cuvîntul este romînesc

  перекашивание с. перекашивание

  strîmbare cuvîntul este moldovenesc torsionare cuvîntul este romînesc

  перекраивание с. перекраивание

  recroire cuvîntul este comun

  перекрашивание с. перекрашивание

  boire repetată cuvîntul este moldovenesc revopsire cuvîntul este romînesc

  перекрещивать л. перекрещивать

  a încrucişa cuvîntul este moldovenesc a intersecta cuvîntul este romînesc

  перекрещиваться л. перекрещиваться

  a se încrucişa cuvîntul este moldovenesc a se intersecta cuvîntul este romînesc

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter