Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

иберийский л.

iberic spaniol

Ибо з.

deoarece căci pentru că

Ива ж.

lozie salcie răchită mlajă

иван-да-марья т)

soră-cu- frate scrabă

Ивняк м.

zăvoi de sălcii

Ивовый л.

de lozie de salcie

Иврит м.

ivrit limba ebraică

Игла ж.

spîn (bot.) andrea ghimpe (zool.) ţeapă (zool.) croșetă ac (zool.)

игловидный л.

aciform acicular

игнорировать л.

a nesocoti a ignora

иго с.

asuprire oprimare jug opresiune

иголка ж.

ac (de cusut)

игольник м.

acarniţă acar

игорный л.

de jocuri de noroc (local~) tripou

игра ж.

joc (de copii, sportiv,de noroc) interpretare (artistică) activitate recreativă distracţie

игральный л.

de joc (cărţi~)

играть л.

a juca (sport.) a cînta (la un instrument) a interpreta (un rol) a cânta (la un instrument)

играючи ч.

fără sforţări fără efort în joacă ușor

игриво ч.

jucăuş cochet zburdalnic vioi

игристый л.

spumos spumant

игрок м.

jucător

игумен м.

stareţ egumen

идеал м.

obiectiv model scop suprem perfect ţel ideal întruchiparea perfecţiunii

идеализация ж.

închipuire idealizare plăsmuire

идейность ж.

conţinut de idei

избежать л.

a ocoli (un pericol) a evita

избиение с.

bătaie măcel maltratare exterminare schingiuire torturare

избиратель м.

alegător elector

избитый л.

învechit banal bătătorit cunoscut tuturor

избить л.

a snopi (în bătăi)

изборник м.

zbornic (ist.) culegere de manuscrise ruseşti (ist.) pravilă (ist.)

избороздить л.

a brăzda a zbîrci (fig.) a avea riduri (pe faţă) a ara

избранник м.

cel ales cel preferat

избранный м.

ales de seamă de elită selectat deosebit

избушка ж.

bojdeucă cocioabă

избыток м.

prisosinţă abundenţă surplus excedent

избыточный л.

de prisos excedentar din belşug îmbelșugat abundent

избыть л.

a se izbăvi a se descotorosi

извалять л.

a se tăvăli a tăvăli (tăvălind) a murdări (tăvălind) a mînji (tăvălind)

изваяние с.

statuie sculptură

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "играть"

  Rusă

  Moldo/Română

  выиграть л. выиграть

  a căpăta

  доиграться л. доиграться

  a da de belea (fig.) a da de bucluc (fig.)

  играть л. играть

  a juca (sport.) a cînta (la un instrument) a interpreta (un rol) a cânta (la un instrument)

  играться л. играться

  a se juca

  наиграть л. наиграть

  a cînta (la un instrument) a interpreta

  наиграться л. наиграться

  a se juca destul a se juca în voie

  переиграть л. переиграть

  a reinterpreta

  поиграть л. поиграть

  a juca

  проиграть л. проиграть

  a pierde (un joc, o partidă) a suferi înfrângere

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter