Rus - Moldo/Român

Cuvînt înainte

În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, în cîteva etape, a avut loc unirea a două state europene, dependente de Turcia: Moldova și Valahia. Inițial, în anul 1858, Conferința de la Paris a stabilit următoarea denumire a noii formațiuni statale: "Principatele Unite Moldova și Valahia". Inițiată în mare parte de tinerii moldoveni, dintre care unii au fost instruiți în Franța, această unire s-a făcut foarte rapid. Foarte repede au fost rezolvate chestiunile privind denumirea națiunii, a limbii și a țării unite, formarea organelor de stat, a armatei, a hotarelor comune și a sistemului monetar. Noi, moldovenii, apreciem în mod diferit renunțarea voluntară la statalitate a celei mai tinere și active părți a elitei moldovenilor de peste Prut. Posibil că unirea celor două popoare înrudite a jucat un anumit rol pozitiv în dezvoltarea lor politică și economică.

Însă autorii sînt convinși că denumirea acceptată a statului, a națiunii și a limbii (România, români, limba română) este greșită. Această greșeală are la bază convingerea unora dintre cei mai activi "unificatori" că moldovenii și valahii provin de la coloniștii romani. Convingere, la temelia căreia au stat scornirile, presupunerile și dorințele unor cronicari, a intelectualității valahe, precum și a unor reprezentanți ai elitei moldovenești de la mijlocul sec. al XIX-lea.

«Cel ce controlează trecutul, controlează viitorul, iar cel ce controlează prezentul – controlează trecutul»

citiți-l complet

Dicționar

изваять л.

a sculpta cuvîntul este comun

изведать л.

a cunoaște (din experiență) cuvîntul este comun

извека ч.

de cînd lumea cuvîntul este moldovenesc din vechime cuvîntul este romînesc

изверг м.

fiară cuvîntul este moldovenesc călău cuvîntul este moldovenesc tiran cuvîntul este romînesc bestie cuvîntul este romînesc

извергать л.

a arunca înafară cuvîntul este comun a erupe cuvîntul este comun a ejecta cuvîntul este romînesc

извержение с.

izbucnire cuvîntul este moldovenesc erupţie cuvîntul este comun

извериться л.

a nu mai crede cuvîntul este moldovenesc a pierde încrederea cuvîntul este romînesc

извернуться л.

a ieşi din încurcătură cuvîntul este moldovenesc a se descurca cuvîntul este romînesc

извести л.

a stîrpi cuvîntul este moldovenesc a toci cuvîntul este moldovenesc a irosi cuvîntul este moldovenesc a distruge cuvîntul este romînesc a risipi cuvîntul este romînesc a cheltui cuvîntul este comun

известие с.

veste cuvîntul este moldovenesc ştire cuvîntul este romînesc

известить л.

a anunţa cuvîntul este moldovenesc a da de veste cuvîntul este moldovenesc a da de ştire cuvîntul este romînesc a comunica cuvîntul este comun

известно ч.

este ştiut cuvîntul este moldovenesc se cunoaşte cuvîntul este romînesc

известность ж.

slavă cuvîntul este moldovenesc popularitate cuvîntul este comun faimă cuvîntul este romînesc

известный л.

cunoscut cuvîntul este moldovenesc vestit cuvîntul este moldovenesc faimos cuvîntul este romînesc celebru cuvîntul este romînesc

известь ж.

var cuvîntul este comun

изветшалый л.

dărăpănat cuvîntul este moldovenesc învechit cuvîntul este moldovenesc deteriorat cuvîntul este romînesc uzat cuvîntul este romînesc

извечный л.

de cînd lumea cuvîntul este moldovenesc de veacuri cuvîntul este moldovenesc străvechi cuvîntul este romînesc

извещать л.

a înştiinţa cuvîntul este moldovenesc a comunica cuvîntul este comun

извещение с.

înştiinţare cuvîntul este moldovenesc aviz cuvîntul este comun

извиваться л.

a se zvîrcoli cuvîntul este moldovenesc a se răsuci cuvîntul este comun a se încolăci cuvîntul este romînesc a face meandre cuvîntul este romînesc

извилина ж.

cîrnitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun circumvoluţiune (anat.) cuvîntul este comun curbură cuvîntul este romînesc sinuozitate cuvîntul este romînesc

извилистый л.

încîrnit cuvîntul este moldovenesc cu cotituri cuvîntul este comun întortocheat cuvîntul este romînesc sinuos cuvîntul este romînesc

извинение с.

îndreptăţire cuvîntul este moldovenesc iertare cuvîntul este moldovenesc scuză cuvîntul este comun justificare cuvîntul este romînesc

извинить л.

a ierta cuvîntul este moldovenesc a scuza cuvîntul este comun

извиниться л.

a-și cere iertare cuvîntul este moldovenesc a cere scuze cuvîntul este comun

извлечение с.

scoatere cuvîntul este moldovenesc extragere cuvîntul este comun îndepărtare cuvîntul este romînesc

извлечь л.

a scoate cuvîntul este moldovenesc a extrage cuvîntul este comun a îdepărta cuvîntul este romînesc

извне ч.

din afară cuvîntul este moldovenesc din exterior cuvîntul este romînesc

извод м.

izvod cuvîntul este moldovenesc isprăvire cuvîntul este moldovenesc istovire cuvîntul este moldovenesc cheltuială cuvîntul este comun risipă cuvîntul este romînesc irosire cuvîntul este romînesc variantă (lingv.) cuvîntul este romînesc versiune cuvîntul este romînesc distrugere cuvîntul este romînesc extenuare cuvîntul este romînesc

извоз м.

harabagie cuvîntul este moldovenesc cărăuşie cuvîntul este comun

извозчик м.

vizitiu cuvîntul este moldovenesc cărăuș cuvîntul este comun surugiu cuvîntul este comun birjar cuvîntul este romînesc

изволение с.

voinţă cuvîntul este moldovenesc dorinţă cuvîntul este comun

изволить л.

a catadicsi cuvîntul este moldovenesc a găsi de trebuinţă cuvîntul este comun a binevoi cuvîntul este romînesc a considera necesar cuvîntul este romînesc

изволноваться л.

a se nelinişti cuvîntul este comun a se îngrijora cuvîntul este comun a avea emoţii cuvîntul este romînesc

изворотливость ж.

iscusinţă cuvîntul este moldovenesc dibăcie cuvîntul este comun abilitate cuvîntul este romînesc

изворотливый л.

iscusit cuvîntul este moldovenesc isteţ cuvîntul este moldovenesc dibaci cuvîntul este comun ager cuvîntul este romînesc abil cuvîntul este romînesc

извратить л.

a schimonosi cuvîntul este moldovenesc a răstălmăci cuvîntul este moldovenesc a denatura cuvîntul este romînesc a falsifica cuvîntul este comun

извращение с.

schimonosire cuvîntul este moldovenesc răstălmăcire cuvîntul este moldovenesc anomalie cuvîntul este comun perversiune cuvîntul este comun denaturare cuvîntul este romînesc falsificare cuvîntul este comun

извращенный л.

desfrînat cuvîntul este moldovenesc schimonosit cuvîntul este moldovenesc răstălmăcit cuvîntul este moldovenesc pervers cuvîntul este comun depravat cuvîntul este romînesc denaturat cuvîntul este romînesc falsificat cuvîntul este comun

изгадить л.

a spurca cuvîntul este moldovenesc a mînji cuvîntul este moldovenesc a murdări cuvîntul este romînesc

изгиб м.

îndoitură cuvîntul este moldovenesc cotitură cuvîntul este comun meandru cuvîntul este romînesc curbură cuvîntul este romînesc

изгладить л.

a netezi cuvîntul este moldovenesc a nivela cuvîntul este romînesc

изглодать л.

a măcina cuvîntul este comun a roade cuvîntul este comun

изгнание с.

alungare cuvîntul este moldovenesc izgonire cuvîntul este comun expulzare cuvîntul este romînesc exilare cuvîntul este romînesc

изгнанник м.

surghiunit cuvîntul este moldovenesc izgonit cuvîntul este comun exilat cuvîntul este romînesc

изгнать л.

a izgoni cuvîntul este comun a expulza cuvîntul este romînesc

изголовье с.

căpătîi cuvîntul este comun

изгородь ж.

îngrăditură cuvîntul este moldovenesc gard cuvîntul este comun

изготовить л.

a găti cuvîntul este moldovenesc a confecționa cuvîntul este comun a prepara cuvîntul este romînesc

изготовление с.

confecționare cuvîntul este comun

Dicționar Rus - Moldo/Român

traduce

  traducere cuvint "игристый"

  Rusă

  Moldo/Română

  игристый л. игристый

  spumos cuvîntul este comun spumant cuvîntul este comun

  - Cuvintele evidențiate sînt moldovenești

  - Cuvintele evidențiate sînt românești

  - Cuvintele evidențiate sînt comune

  Dacă ați observat lipsa unor cuvinte în dicționar, vă rugăm să ne informați

  Система Orphus

  Ați găsit vreo greșeală în text? Selectați-o și faceți click ctrl+enter